Kompoziční soutěž

 

 

KOMPOZIČNÍ SOUTĚŽ pro autory do 40 let – výsledky 3. ročníku 

 

Kompoziční soutěž k 50. ročníku HF A. Dvořáka Příbram se zadání Skladby pro smyčcový orchestr byla uzavřena k 30.4.2018. Odborná porota pod vedením paní Sylvie Bodorové z přihlášených skladeb následně zvolila vítěznou skladbu: Suity pro smyčcový orchestr   Petra Koronthályho.

Petr Koronthály převzal 26.6. svoji cenu (jejíž donátorkou je prapravnučka Antonína Dvořáka, paní Markéta Dvořák – Ghosh) z rukou předsedkyně poroty paní Sylvie Bodorové. Vítězná skladba zazní na koncertu 51. ročníku, který proběhne 30. května na Zámku Dobříš. 

 

Partnerem soutěže je Rádio Classic Praha, které vítězi udělilo Cenu Rádia Classic Praha spojenou s prezentací oceněného skladatele.