Klub podnikatelů

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram není jen největší hudební událostí regionu – je demonstrací našeho spojení s jedním z největších světových skladatelů, ukázkou toho, že jeho duch je zde stále přítomný a že ta náklonnost, kterou on projevoval zdejšímu kraji a jeho lidem, a která mu byla se vší úctou a obdivem oplácena, je zde stále živá.

Z tohoto důvodu nechceme vytvářet festival pouze jako projekt řady krásných koncertů, ale jako živoucí organizmus, který propojuje lidi celého regionu. Kromě klubu přátel HF AD, jehož členy se může stát kdokoliv z příznivců festivalu, připravujeme rovněž i Klub podnikatelů – přátel HF AD. Členství v obou klubech je zdarma, přičemž naším cílem je vytvoření vzájemně propojené komunity, pro kterou bude spojovacím prvkem podpora festivalu a produktem řada výhod, které pro ně bude toto členství přinášet.

Členové klubu přátel získají při své registraci klubovou kartu, která je bude opravňovat jak k získávání nadstandardních informací o festivalu, ale i o partnerech festivalu a výhodách, které pro ně tito partneři z Klubu podnikatelů- přátel HF AD, připravili. Tyto výhody budou spočívat ve speciální nabídce produktů nebo služeb, které bude možné čerpat v průběhu festivalu či dokonce i mimo něj.

Členové klubu (detail nabídky ZDE):

V reálu tak např. kavárna, která bude mít zájem podpořit festival, nabídne po dobu festivalu všem, kteří se prokážou členskou kartou Klubu přátel HF AD, 10% slevu na konzumaci, nápoj zdarma apod. Členové klubu se o této akci dozvědí jak z webových stránek festivalu, tak z mailu, který bude členům klubu rozeslán.

Registrace do Klubu podnikatelů – přátel HF AD je zdarma. Logo člena klubu bude zobrazeno na webových stránkách HFAD v sekci Klub podnikatelů.
Budeme rádi, když se přidáte k naší snaze o propojení regionu na „strunách Antonína Dvořáka“.


Pro registraci do Klubu podnikatelů prosím pokračujte přes tento odkaz:
klub_podnikatelu