Vážení přátelé,

doba, kterou prožíváme, patří k těm, které bychom chtěli znát jen z filmů. Ale je tady a my stejně jako vy věříme a doufáme, že nebude trvat dlouho. Opatření stanovená vládou platí prozatím do 12. dubna, proto naše přípravy festivalu pokračují v nezměněné podobě. Jakmile bude ukončen nouzový stav, budeme připraveni realizovat koncerty. Do té doby přejeme nám všem hodně sil, pevné zdraví a – ať již věřící či nevěřící – se modlíme za ty, kteří s nemocí bojují či nás před ní chrání.

Za HF A. Dvořáka Příbram Albína Dědičík Houšková