Historie a současnost

Hudební festival Antonína Dvořáka se může pyšnit mnohaletou tradicí, během níž se jeho organizátorům podařilo etablovat jej mezi kulturní akce vysoké úrovně a v místech svého konání i prvořadého významu. Vznikl roku 1969 z iniciativy Společnosti Antonína Dvořáka (předsedou byl tehdy dr. Karel Mikysa) a Okresního kulturního střediska v Příbrami, kterým tehdy přislíbilo finanční podporu Ministerstvo kultury. A podpora to nebyla nikterak malá, protože tehdy umožňovala zvát i takové orchestry jakými jsou např. Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK hlavního města Prahy, PKO, Slovenská filharmonie či Filmový symfonický orchestr. Na festivalu v těchto letech však nechyběla ani celá řada vynikajících těles ze zahraničí. Příbramští se tak mohli stát rovněž svědky špičkových výkonů např. Leningradské filharmonie a Moskevské státní filharmonie, v neposlední řadě sem zavítala i Varšavská státní filharmonie nebo Royal Philharmonic Orchestra London s dirigenty Markem Emlerem, Charlesem Grovesem, Arvidem Jansonsem a Dimitrijem Kitajenkem. Po roce 1989 však došlo podobně jako v celé kulturní sféře i zde k významným organizačním změnám. Od r. 1990 převzalo jeho organizaci Divadlo Příbram, kde (snad) z nedostatku finančních prostředků festival ustrnul na třech až pěti koncertech a to z velké části pouze komorních.

Teprve od r. 1996, kdy byla založena Nadace Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, se situace opět zlepšila. Jejím úkolem bylo soustřeďovat finanční prostředky, vytvářet zajímavou dramaturgii a vhodnou propagací zvýšit zájem příbramských posluchačů o festivalové koncerty. Nadace ale fungovala jen do r. 1998, kdy vyšel o nadacích nový zákon, který podmiňoval jejich existenci stálým jměním 500 000,- Kč. Proto festival přijalo pod svá křídla znovu Divadlo Příbram. V roce 2001 se organizace festivalu ujal Odbor školství a kultury Městského úřadu Příbram, resp. Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb, který do roku 2015 organizoval festival ve spolupráci s festivalovým výborem, v čele s mistrovým vnukem, Antonínem Dvořákem III.  V této době, roku 2012, se stal HF AD Příbram rovněž členem Asociace hudebních festivalů ČR.

Ve snaze o soustavný rozvoj festivalu po stránce umělecké i  ekonomické  bylo v roce 2015 přistoupeno Městským úřadem Příbram k transformaci festivalu, spočívající v přesunu pořadatelství vč. licenčních práv na nově vzniklou neziskovou organizaci Dvořákovo Příbramsko, z.ú. V jejím čele stojí dosavadní programová ředitelka HF AD Příbram, Mgr. Albína Houšková, předsedou správní rady se stal opět Antonín Dvořák III. (více na www.dvorakovopribramsko.cz)

Festivalový program tvoří průměrně deset koncertů, v jejichž programu se vedle děl Antonína Dvořáka objevují vždy jak skladby mistrů 18. a 19. století, tak skladby současných skladatelů (20. a 21. století). Prestiž festivalu potvrzuje i zájem umělců prezentovat na něm premiérově své skladby, či v některých případech vytvořit dílo speciálně pro téma našeho festivalu. V roce 2015 tak mělo v Příbrami světovou premiéru dílo anglického skladatele indického původu Jonathana Mayera Hiawatha´s song, navazující na melodickou linii 9. symfonie Antonína Dvořáka „Z Nového světa“ či projekt „Duchovní souznění“, propojující hudbu Antonína Dvořáka s texty Bible kralické a dalších duchovních textů a rovněž s indickým tancem kathak, o rok dříve zazněla ve světové premiéře orchestrální úprava Cigánských melodií Antonína Dvořáka od české skladatelky Sylvie Bodorové (v podání famózní Gabriely Beňačkové).

Součástí festivalu jsou také doprovodné akce zaměřené jak speciálně na děti (operní představení uzpůsobené pro děti apod.), tak na širokou veřejnost (akce open air).
Divácká oblíbenost festivalových koncertů je eskalována také díky tomu, že řada koncertů je situována do netypických, o to však atraktivnějších prostor, nacházejících se nejen v samotné Příbrami, ale pokrývající de facto celý příbramský region: do Památníku Antonína Dvořáka v novorenesančním zámečku ve Vysoké, basiliky na Svaté Hoře, kostela sv. Jakuba Staršího, Zámečku Ernestinum (Galerie Františka Drtikola), Zámku Březnice, Zámku Dobříš ad. V letech 2013-2015 docházelo k cca 10-15% nárůstu návštěvnosti, v roce 2016 byla kapacita sálů v porovnání s rokem 2015 navýšena o téměř 650 míst (2015 – 1783 míst, 2016 – 2430 míst). Návštěvnost koncertů byla více než 95%, což znamená, že koncerty a open air akce 48. ročníku HF AD Příbram navštívilo cca 3 300 diváků (v roce 2015 jich bylo 1562).
I 49. ročník můžeme považovat za velmi úspěšný – naprostá většina koncertů byla vyprodána, návštěvnost včetně open air akcí Dne s Antonínem Dvořákem byla cca 3 800 osob od dětí z mateřských škol až po seniory, což je o cca 500 více než v roce 2016.
V průběhu 49.ročníku festivalu proběhlo 13 koncertů, premiéra hudebně dramatického pořadu, dvě představení oper pro děti a samostatný projekt Dne s Antonínem Dvořákem s 15 koncerty a programy v MŠ, ZŠ a na gymnáziu.  Na koncertech vystoupilo cca 240 umělců včetně Thomase Hampsona (USA), Václava Hudečka, Pavla Šporcla, Kateřiny Englichové, Viléma Veverky, Kristiny Fialové, Petra Nouzovovského, PhilHarmonia Octetu Prague ad. Na akcích participovalo i cca 60 žáků příbramských ZUŠ a Baletní školy O. Kyndlové při SOP.
Velký posun oproti loňskému prvnímu ročníku zaznamenala kompoziční soutěž pro skladatele do 40 let – letos se jí zúčastnilo již 20 skladatelů ze 6 zemí vč. USA, Běloruska, Albánie, Polska, Slovenska a Číny. Vítězem se na základě hlasování renomované poroty  v čele se Sylvií Bodorovou stal Adam Wesolowski z Polska. Porota udělila rovněž několik čestných uznání.
Vyvrcholením festivalu byl závěrečný koncert Thomase Hampsona na Svaté Hoře, o němž referovala v hlavním zpravodajství i Česká televize.

Hudební festival Antonína Dvořáka pevně zakotvil v povědomí kulturně orientované příbramské veřejnosti a získává stále větší respekt v českých hudebních kruzích. Svědčí o tom nabídky o spolupráci významných českých i zahraničních interpretů. Z umělců jmenujme alespoň z poslední doby G.Beňačkovou, E. Urbanovou, D. Peckovou, V.  Hudečka, J. Svěceného, J. Bártu, I. Ženatého, A. Plachetku či K. Englichovou. Cílem festivalu samozřejmě i nadále zůstává připomínání cenného díla Mistra Antonína Dvořáka a snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní nabídce i další tituly české a světové klasické hudební tvorby minulých staletí i současnosti.  Zároveň si klade za cíl inspirovat vznik nových děl či projektů a rovněž edukativně působit na publikum všech generací.

V současné době lze konstatovat, že HF Antonína Dvořáka Příbram svojí dramaturgií jak v základní koncertní linii, tak v doprovodném programu plní úlohu nositele vysoké umělecké kvality, působí na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury a zároveň díky svému přímému propojení se jménem a životem Antonína Dvořáka je velmi hodnotným reprezentantem regionu v kontextu České republiky i zahraničí. Tento festival, patřící mezi prioritní kulturní akce nejen Příbramského regionu, ale celého Středočeského kraje, vzniká za finanční podpory Města Příbram, Středočeského kraje, Ministerstva kultury ČR  a dalších subjektů z veřejnoprávní i soukromé sféry. Záštitu nad festivalem přebírají již tradičně hejtmani Středočeského kraje (Ing. Miloš Petera, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová), v roce 2017 převzal záštitu rovněž ministr kultury Mgr. Daniel Herman.