2024 – 55. ročník

Přesně tři měsíce před zahajovacím koncertem 55. ročníku jsme v nádherném prostředí refektáře na Svaté Hoře ve společnosti našich úžasných partnerů, přátel a zástupců médií odtajnili program ročníku, který se ponese v duchu Roku české hudby. Večerem provázela spolu s ředitelkou festivalu Albínou Dědičík Houškovou naše nová PR manažerka Romana Navarová, hosty přivítal administrátor ŘKF páter David Horáček, za potomky A. Dvořáka Petr Dvořák, pravnuk skladatele a předseda správní rady Dvořákova Příbramska a jménem města zastoupila onemocnělého pana starostu Příbrami MUDr. Barbora Daňhová. Kouzlo večera umocnil koncert vynikajících virtuosů Kristina Nouzovská Fialová a Petr Nouzovský. Milým překvapením pro přítomné byly kratičké koncerty v suterénu Svaté Hory v podání flétnistky Elišky Baťové.