2024 – 55. ročník

Slavnostní závěrečný koncert 55. ročníku patřil Josefu Špačkovi, Miroslavu Sekerovi a komornímu ensemble Arti Allegre pod vedením Ondřeje Lébra. Mistrovské výkony uchvátily, okouzlily a nadchly všechny přítomné. Děkujeme za famózní zakončení krásného půlkulatého ročníku.

4. června jsme v Divadle A. Dvořáka uzavřeli 55. ročník, který přinesl spoustu nádherné hudby, krásných zážitků i okamžiky plné dojetí. Úvod závěrečného koncertu patřil slavnostnímu předávání cen - za první místo v kompoziční soutěži našeho festivalu převzal z rukou předsedkyně poroty paní Sylvie Bodorové cenu pan Martin Kux Král, jehož klavírní cyklus Zámecká prohlídka zazní ve světové premiéře v rámci 56. ročníku festivalu. Z rukou starosty města Příbram, pana Jana Konvalinky, převzal Cenu města Příbram MUDr. Michal Bodnár, emeritní primář očního oddělení v Příbrami.

Letem Smetanovým světem, tedy konkrétně třemi Smetanovými operami, nás v podvečer 1. června provedl Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod vedením Miriam Němcové. Koncert, původně plánovaný jako open air, byl kvůli nepříznivé předpovědi počasí přesunut do Divadla A. Dvořáka, což umožnilo všem přítomným vychutnat si naplno velmi kvalitní výkon mladých umělců v čele s pěvci Kateřinou Burešovou a Markem Žihlou. Nadšené publikum a dlouhotrvající ovace potvrdili, že se koncert, jehož partnerem byla společnost VAK Beroun, vydařil a stal se dalším z krásných zážitků letošního ročníku.

Wiener Klavierquartett spolu s Petrem Popelkou svým strhujícím výkonem vyvolal obrovský aplaus, nadšení a pochvalná slova z úst návštěvníků koncertu, jehož partnerem byla společnost Halex-Schauenberg, reprezentovaná jednatelem společnosti, Ing. Leopoldem Roulem.

Koncert laureátů v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě je každoročně věnován vzpomínce na Antonína Dvořáka III. Ten letošní, v podání sopranistky Anny Flajšmanové, barytonisty Pavla Divína a klavíristy Ahmada Hedara by se mu určitě nesmírně líbil, stejně jako publiku v do posledního místečka zaplněném sále zámečku. Nadšené ovace potvrdily, že oba mladí pěvci si své ocenění z Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech plně zasloužili a že je jistě čeká - v případě Pavla Divína už existuje - krásná pěvecká kariéra.

V sobotu 25. května se do huti Barbora v Jincích sjeli milovníci famózní varhanice Katty z různých koutů České republiky i ze zahraničí, aby mohli být okouzleni jejím uměním i charizmatem. Koncert, který vznikl ve spolupráci s městysem a pod záštitou paní starostky Miroslavy Tiché, byl nevšedním zážitkem, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.


Ovace ve stoje a bouřlivý potlesk provázely koncert Drážďanského filharmonického sboru, který vystoupil v kostele sv. Jakuba s programem, v nichž vedle písní převážně německých skladatelů zazněly i písně A. Dvořáka a L. Janáčka a rovněž ve světové premiéře- a za přítomnosti autora - vítězná skladba 8. ročníku naší kompoziční soutěže, píseň ANIMA CHRISTI švédského skladatele slovenského původu Adama Hajossy Dediče. Uvedení skladby "do života" se zúčastnila rovněž předsedkyně poroty kompoziční soutěže, paní Sylvie Bodorová.

Brilantní výkony hráčů Czech Philharmonic Jazz Bandu rozzářily nádvoří Galerie Ludvíka Kuby v Březnici stejně, jako paprsky slunce, které po deštivém dnu vykouklo a umožnilo tak konání koncertu ve venkovních prostorách. Klasické jazzové skladby propojené se skladbami A. Dvořáka - v jazzové úpravě - naprosto nadchly přítomné publikum. A bylo by asi zajímavé zjistit, kolik z návštěvníků přišlo na jazz - a odešlo zvědavých na skladby A. Dvořáka, a kolik z milovníků Dvořákovy hudby zjistilo, že se jim líbí jazz.

Dvořákovo klavírní kvarteto naprosto uchvátilo publikum v sále Galerie Františka Drtikola Příbram. Precizní, mistrné provedení všech skladeb provázel dlouhotrvající potlesk a díky skvěle - a dá se říct - vtipně upravené Dvořákově Humoresce jako přídavku koncertu odcházelo publikum nejen se slovy chvály, ale také v mnoha případech s velkých úsměvem.

Famózní Alinde Quintet v dokonalém výkonu nadchl publikum v kostele sv. Vojtěch v Příbrami.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku včera rozeznělo kouzelné spojení flétny s kytarou v podání VientoMarero Dua. Přítomné přivítal starosta obce, pan Martin Šefrna, který nad koncertem převzal záštitu.


Náš první koncert ve Hvožďanském Špejcharu byl nádherný. Za bravurní "křest klasickou hudbou" patří velké díky dvěma úžasným dámám: Anně Paulové a Hedvice Mousa Bacha. Tou třetí dámou, která za tímto koncertem stála, je paní starostka Hvožďan, paní Markéta Balková, pod jejíž záštitou se koncert konal. Díky jejímu úsilí nejen že byla budova špejcharu rekonstruována, ale vznikl v ní i velmi hezký sál pro komorní orchestry. Koncert měl ale ještě jedno prvenství: v české premiéře na něm zazněla skladba Invenzione per clarinetto solo Martina Kux-Krále.

Standing ovation, do posledního místečka zaplněný sál MěÚ Březnice nadšeně aplaudující protagonistům koncertu a večer plný velkých emocí. Obrovské díky Indi Stivínovi a Alici Springs za neskutečný zážitek! (foto M. Andrle)


Koncert holandského dechového orchestru Symphonic Wind Orchestra Sint Joseph Sittard pod vedením dirigenta Björna Buse přenesl díky výběru skladeb i průvodnímu slovu, jehož se ujal moderátor Lukáš Typlt, všechny přítomné do slavné éry příbramských hornických a vojenských kapel. Nadšené reakce publika, vrcholící ve standing ovation, potvrdili, že pozvání tohoto tělesa bylo dobrou volbou. Koncert se uskutečnil díky spolupráci s agenturou The Prague Concert Co.


Velké díky za překrásný benefiční koncert s úžasnou atmosférou patří violistce Kristině Fialové a klavíristovi a skladateli Adamu Skoumalovi. Koncert, jehož výtěžek jde na repasé artefaktů ve vile Rusalce, vznikl ve spolupráci s Památníkem A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. (foto Martin Andrle a HFAD)

1. května jsme si připomněli 120 výročí úmrtí A. Dvořáka mimořádným otevřením vily Rusalky pro veřejnost, spojené s turistickým pochodem Dvořákova Vysoká.

Nádhernou oslavou stopadesátého výročí narození Josefa Suka a zároveň padesátého výročí založení ansámblu nesoucího jeho jméno se stal koncert, na němž Sukův komorní orchestr nadchl obecenstvo druhého festivalového koncertu. Důstojnou kulisou oslavy byl Zrcadlový sál na zámku Dobříš, kde přítomné přivítal starosta města Ing. Pavel Svoboda, který nad koncertem převzal záštitu. Velice děkujeme jemu i městu Dobříš za stálou podporu a přízeň, stejně jako portálu Dobříšsko aktuálně za mediální partnerství. (foto Martin Andrle)

Naprosto famózně hrající Česká Sinfonietta a úžasný Radek Baborak za dirigentským pultem nadchli příbramské publikum a odstartovali nádherným koncertem 55. ročník festivalu. Velké díky patří i vynikající Evě Hornyákové, jejíž interpretace Dvořákových Cypřišů byla dojímavá a okouzlující.

První minuty nového ročníku vždy patří díkům našim partnerům. Letos ale po festivalové fanfáře přišlo překvapení v podobě české hymny, kterou přednesl famózní Radek Baborák a za společného zpěvu celého sálu právě on zahájil "náš" Rok české hudby. Spolu s Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Středočeského kraje a Mgr. Janem Konvalinkou, starostou města Příbram, jsme udělali první krok do 55. ročníku.

V podvečer 25. dubna proběhl tradiční pietní akt u sochy Antonína Dvořáka, který předznamenal zahájení 55. ročníku festivalu. Pietního aktu se spolu s Mistrovými potomky a ředitelkou HFAD zúčastnili zástupci Středočeského kraje a starostové či jejich zástupci z měst, městyse a obcí, v nichž festival probíhá (Příbram, Dobříš, Březnice, Vysoká u Příbramě, Městys Jince, Hvožďany a Třebsko).

Přesně tři měsíce před zahajovacím koncertem 55. ročníku jsme v nádherném prostředí refektáře na Svaté Hoře ve společnosti našich úžasných partnerů, přátel a zástupců médií odtajnili program ročníku, který se ponese v duchu Roku české hudby. Večerem provázela spolu s ředitelkou festivalu Albínou Dědičík Houškovou naše nová PR manažerka Romana Navarová, hosty přivítal administrátor ŘKF páter David Horáček, za potomky A. Dvořáka Petr Dvořák, pravnuk skladatele a předseda správní rady Dvořákova Příbramska a jménem města zastoupila onemocnělého pana starostu Příbrami MUDr. Barbora Daňhová. Kouzlo večera umocnil koncert vynikajících virtuosů Kristina Nouzovská Fialová a Petr Nouzovský. Milým překvapením pro přítomné byly kratičké koncerty v suterénu Svaté Hory v podání flétnistky Elišky Baťové.