Klub podnikatelů – přihláška

Registrace do Klubu podnikatelů – přátel HF AD je zdarma, zájemce po registraci obdrží nálepku „Člen klubu podnikatelů – přátel HF AD“, kterou použije na své prezenční ploše a v době propagace festivalu rovněž propagační materiály, o jejichž vyvěšení, příp. distribuci bude požádán. Logo člena klubu bude zobrazeno na webových stránkách HFAD v sekci Klub podnikatelů. Zároveň mu bude poskytnuto logo Klubu podnikatelů k zobrazení na stránkách společnosti.
Budeme rádi, když se přidáte k naší snaze o propojení regionu na „strunách Antonína Dvořáka“.

Pro registraci do Klubu podnikatel, vyplňte připojený formulář , případně nám napište na mail festival@dvorakovopribramsko.cz – nejpozději do dvou pracovních dnů si Vás dovolíme kontaktovat.

  Název společnosti (vyžadováno)

  Zastoupená (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Sídlo (vyžadováno)

  IČ (vyžadováno)

  DIČ (vyžadováno)

  Souhlas se zpracováním údajů:

  (Jelikož informace spojené s propagací HFAD spadají do kategorie elektronických sdělení s obchodním obsahem a s ohledem na platnost zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, si Vás dovolujeme požádat o souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Obsahem těchto sdělení je:

  Informace o programu a akcích týkajících se Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram, nabídky vstupenek, informace o umělcích, organizátorech a partnerech festivalu.

  V případě, že souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení s uvedeným obsahem, zaškrtněte "SOUHLASÍM". Souhlas lze kdykoliv zdarma a jednoduše odvolat zasláním e-mailu s žádostí o zrušení souhlasu na emailovou adresu festival@dvorakovopribramsko.cz nebo případně kliknutím na příslušný odkaz, pokud je součástí zaslaného sdělení.

  Tuto elektronickou zprávu nelze dle výkladu ustanovení §7 odst.1 zákona 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti, považovat za nevyžádanou zprávu, neboť je nezbytným právním krokem učiněným ve smyslu získání souhlasu se zasíláním obchodního sdělení. Obchodní sdělení Vám budeme zasílat pouze v případě udělení souhlasu.)