2017 – 49. ročník

   

Nádherná benefice Václava Hudečka a Lukáše Klánského pro vilu Rusalka představila mistrovsky interpretovaná díla mistrů. Zároveň se stala spontánním pietním aktem za ten den zesnulého Antonína Dvořáka III.

Thomas Hampson, Svatá Hora, Marek Štilec a pardubická filharmonie - zázračný okamžik s hudbou a prostorem. Nezapomenutelná tečka za krásným měsícem plným klasické hudby - 49. ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram skončil.

Premiérový koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku byl nejen plný nádherných tónů, ale i povídání a smíchu. Kristina Nouzovská Fialová a Petr Nouzovský nadchli publikum svojí brilantní hrou a také křtili své první společné CD s názvem Humoreska.

Letos jsme během našeho Dne s Antonínem Dvořákem zpívali, tančili, malovali, hráli na všemožné nástroje a hlavně jsme vyrazili s klasickou hudbou do ulic - do školek a škol, do nemocnice, obchodního domu nebo přímo na náměstí. Krásný den zakončil koncert Gadrew Way v Domě Natura.

Sopranistka Jana Sibera společně s Přemyslem Kšicou (varhanní doprovod) dojímali, nadchli a sklidili zasloužené ovace. V zámecká kapli březnického zámku zazněly nádherné písně sakrální Ch. Gounoda, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších světových skladatelů.

Písně milostné a také Písně večerní zazněly v prostorách Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Na písňové cykly navázaly árie a dueta z oper A. Dvořáka. Slova plná lásky zněla z úst mladých pěvců, laureátů karlovarské pěvecké soutěže A. Dvořáka.

Kateřina Englichová s Vilémem Veverkou přenesli svým excelentním výkonem všechny, kteří se vešli do kostela sv. Jakuba v Příbrami, do světa hudebního impresionismu. V netradičním spojení nástrojů - hoboje a harfy - zazněly skladby M. Ravela, C. Debussyho, A. Dvořáka a A. Hasselmanna.

Krásný vztah dvou velkých skladatelů - J. Brahmse a A. Dvořáka - byl tématem jednoho z festivalových večerů. V Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami zazněly v premiéře hudebně-dramatického pořadu Moravské dvojzpěvy i další skladby obou velikánů.

Mozartova Gran Partita ve spojení s Dvořákovou Dechovou serenádou d moll byly v podání PhilHarmonia Octet Prague úžasným zážitkem pro všechny přítomné. Krásný hudební večer v prostorách Zrcadlového sálu na zámku Dobříš byl završen za přítomnosti významných hostů – kněžny a knížete Colloredo - Mansfeld a Mgr. Petry Neubergerové, místostarostky Města Dobříš - slavnostním křtem CD Music for Wind Instruments. Křtu se ujal prof. Jiří Seidl, přípitek pronesl i Antonín Dvořák III.

Další koncert 49. ročníku festivalu nás zavedl nejen na Státní zámek Březnice, ale díky skvělému výkonu mexického kytarového virtuosa José Maria Obesa a španělské violoncellistky Patrycie de la Fuente Lorenzo jsme za zvuků hudby putovali i do krajů plných slunce a latinského temperamentu.

Čtvrtý koncert 49. ročníku přinesl nádherný zážitek z výkonu Bennewitzova kvarteta, kterému aplaudoval do posledního místa zaplněný sál v Galerii Františka Drtikola.

Večerní koncert v kostele sv. Jakuba přinesl velmi romantické spojení flétny v rukou Silvie Mechové s loutnou Jindřicha Macka. Kouzelné tóny potěšily srdce i duše všech návštěvníků nevšedního koncertu.

Speciální festivalový den ve znamení magických fléten. Dvě operní představení přenesla děti z prvního stupně základních škol do světa Mozartovy Kouzelné flétny ve speciální úpravě pro malé diváky. Soubor Divadla J. K. Tyla v Plzni sklidil velmi zasloužené ovace - a my jsme rádi, že se další z našich dětských operních představení tolik líbilo.

Benefice ve prospěch vily Rusalka, milovaného letního sídla Antonína Dvořáka, přivedla do Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami mnoho nadšených obdivovatelů Mistrova díla, kteří si vyslechli nádherný koncert v podání mladého nadějného ansáblu Belfiato Quintet spolu s vynikající českou hornistkou, Kateřinou Javůrkovou, vítězkou soutěže Pražského jara.

Houslový virtuos Pavel Šporcl, dirigent Jan Kučera a Pražský komorní orchestr se stali pro příbramské publikum synonymem úžasného hudebního zážitku. Zahajovací koncert byl tou nejlepší pozvánkou na další program festivalu.