2016 – 48. ročník

obalka2016 program2016

Slavnostní zahájení 48.ročníku - pietní akt u sochy A. Dvořáka a koncert famózního Radka Baboráka a jeho ansámblu Orquestrina

Premiéra hudebně-literárního pořadu na téma pobytu A.Dvořáka v Americe, jeho tvorby, ale zejména jeho vzpomínání na Vysokou a Příbramsko, po nichž se mu v cizině velice stýskalo. Skladby A. Dvořáka a jeho žáků na konzervatoři v USA: Willa Mariona Cooka, Rubina Goldmarka a Maurice Arnolda Strothotta doprovodily výňatky z korespondence A. Dvořáka, tzv. „Amerických“ dopisů. Pořad vznikl speciálně pro HF AD Příbram.

Celodenní akce, doprovodný program pro děti i dospělé: MŠ Klubíčko | ZŠ Jiráskovy sady | Nemocnice | Ballerine Zlín | Tesco | Náměstí TGM a Pražská ulice | Antonín Dvořák „U Modrého Hroznu“ | Epoque quartett a závěrečný program

Koncert česko-rakousko-japonského klavírního kvartetu v Galerii Františka Drtikola.

Koncert na Zámku Březnice, na němž vystoupil jeden z mála stabilních uměleckých souborů u nás i ve světě, jejichž dramaturgie je sestavována téměř výhradně z původních děl pro dvoje housle.

Michaela Fukačová, violoncellistka světového renomé, v doprovodu vynikající klavíristky Renaty Ardaševové na koncertu v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.

Koncert kytarového kvarteta sídlícího ve Vídni, tvořeného hudebníky (Michal Nagy, Petr Saidl, Martin Wesely a Martin Schwarz) původem z Polska, České republiky a Rakouska, v kostele sv. Jakuba Staršího.

Dvě krásná představení opery pro děti z 2 až 4 tříd základních škol v podání Dětské opery Praha.