Waldorfská škola

Waldorfská škola Příbram zahájila svoji činnost v roce 1991 jako příspěvková organizace města Příbram. Sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu, kombinované lyceum, učňovské obory umělecký kovář, umělecký truhlář a reprodukční grafik. Školu navštěvují žáci z celé Příbrami, blízkého i vzdálenějšího okolí.

Waldorfská pedagogika je celosvětově rozšířený směr vycházející z celostního pojetí člověka. Utváření vyučování se snaží v harmonii oslovovat jak rozum, tak i vůli a cit. Waldorfské hnutí v letošním roce oslavuje 100. výročí od založení první školy tohoto typu ve Stuttgartu. WŠ Příbram je hrdým nositelem ochranné známky Waldorf.