Transformace HF AD Příbram

14.září 2015 schválilo Zastupitelstvo Města Příbram všemi hlasy přítomných zastupitelů transformaci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. V rámci následujícího měsíce byla podepsána licenční smlouva s nově vzniklou neziskovou organizací Dvořákovo Příbramsko, která se nadále stává pořadatelem festivalu (více na www.dvorakovopribramsko.cz).
Ředitelka HF AD Albína Houšková k tomu uvedla: „Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram je jednou ze stěžejních akcí tohoto typu v rámci Středočeského kraje, v regionu pak akcí největší. V devadesátých letech našel své zázemí a maximální podporu u Města Příbram, současné nároky na jeho realizaci nás však v zájmu dalšího rozvoje a ve snaze o stabilní zvyšování umělecké úrovně přivedli ke klíčové otázce, jakým způsobem řešit jeho existenci v dalších letech. Naše nová nezisková organizace Dvořákovo Příbramsko nám dává podstatně větší možnosti, jak ho organizovat a v neposlední řadě i financovat. Rádi bychom využili možnosti různých dotačních a grantových programů, stejně jako možnost zapojení partnerů z individuální i korporátní sféry.

Na festivalu se osobně angažuje rodina Antonína Dvořáka, která ochotně dala své jméno i naši neziskové organizaci Dvořákovo Příbramsko. Antonín Dvořák III., mistrův vnuk, je předsedou správní rady, ve které přijala své členství také Mgr. Hana Kakešová, mistrova pravnučka. Naším cílem je v určitém směru návrat ke kořenům festivalu, kdy festivalovým děním ožívala celá Příbram i okolí a partnery jednotlivých koncertů byly příbramské firmy a společnosti. “
Součástí transformace, stvrzené licenční smlouvou, je dohoda, že město může nominovat člena do správní rady a navrhovat dozorčí radu. Členem dozorčí rady se tedy stali MVDr. Václav Beneš, Ing. Petr Stříbrnský a Mgr. Jiřina Humlová. Do správní rady byl jmenován Mgr. Vladimír Král.