Svatá Hora

Svatá Hora je jedno z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. Tato národní kulturní památka tvoří nezaměnitelnou siluetu nad městem Příbramí. Rozsáhlý raně barokní areál je pokladnicí umění a nabízí vzácná a zajímavá umělecká díla mnoha malířů, sochařů, štukatérů i dovedných řemeslníků. Počátky Svaté Hory se datují k roku 1260. První lékařsky doložený zázrak se na Svaté Hoře stal roku 1632 a znamenal počátek poutního ruchu.

Milostná soška Panny Marie Svatohorské se nachází v hlavním stříbrném oltáři v basilice. Pochází údajně od Arnošta z Pardubic, prvního pražského arcibiskupa. Soška je oblékána do různých šatiček podle liturgického období, které jsou darem poutníků a ctitelů Panny Marie Svatohorské. Šatů je více než sto, jedny darovala také Marie Terezie. Roku 1732 byla milostná soška slavnostně korunována, čímž byl zdůrazněn význam Svaté Hory. Roku 1905 získala Svatá Hora titul basilica minor neboli bazilika menší, jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku. V roce 2005 zde byla národní pouť u příležitosti 100. výročí povýšení na baziliku minor a bazilika získala nový liturgický prostor od akademického sochaře Otmara Olivy, který také pracoval pro papeže Jana Pavla II. v Sixtinské kapli.
více na https://svata-hora.cz/cz/2/historie