Načítám Akce
účinkuje:

Sukův komorní orchestr

Sukův komorní orchestr byl založen v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka (1874 -1935) a jméno slavného skladatele tak žije spjato s názvem orchestru. Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk, kdy předal umělecké vedení Martinu Kosovi, současnému koncertnímu mistrovi Sukova komorního orchestru. Koncertem si připomeneme jak stopadesáté výročí narození Josefa Suka, tak padesáté výročí založení tohoto orchestru.

program*:

Leoš Janáček (1854 – 1928): Suita pro smyčce

Zdeněk Lukáš (1928 – 2007): Te alle cinque (pro housle, klavír a smyčce)

pauza

Otmar Mácha (1922 – 2006): Hommage a Josef Suk (pro housle a smyčce)

Josef Suk (1874 – 1935): Serenáda pro smyčce

*změna programu vyhrazena

partner koncertu:
dobris
dobrissko

Koncert se koná za podpory města Dobříš a pod záštitou starosty města Dobříš Ing. Pavla Svobody.   

Mediálním partnerem koncertu je portál Dobříšsko aktuálně.

Informace pro návštěvníky:

Místo konání: Zámek Dobříš, Zrcadlový sál

Začátek koncertu: 19:00 hod. Po zahájení koncertu není možný vstup do sálu.
Počet přestávek: 1
Předpokládaný čas konce: 21:00

Cena vstupného: 290,-Kč 
Prodej vstupenek zahájen 1. 3. 2024. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím sítě Ticketportal, příp. před zahájením koncertu v místě konání. 

Sukův komorní orchestr

Sukův komorní orchestr byl založen v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka (1874 -1935) a jméno slavného skladatele tak žije spjato s názvem orchestru. Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk, kdy předal umělecké vedení Martinu Kosovi, současnému koncertnímu mistrovi Sukova komorního orchestru.
Sukův komorní orchestr je složen z hudebníků, kteří se dlouhodobě věnují komorní hudbě, mnozí z nich působí v dalších komorních tělesech jako jsou tria, kvarteta a sexteta. Ve svém tradičním obsazení hraje orchestr bez dirigenta. Do jeho bohatého repertoáru jsou zahrnuta díla všech stylových období – od barokního po tvorbu soudobou. Programové skladby koncertů jsou bohaté, dramaturgicky barevné a reakce na koncerty doma i ve světě odborná kritika hodnotí slovy: „…Sukův komorní orchestr znamená v paletě českého reprodukčního umění svébytnou hodnotu. Jeho kořeny tkví v půdě prudce se rozvíjející české hudební kultury 20. století a v jeho výkonech nic není ponecháváno náhodě. Každý koncert je demonstrací české tradice, která se bezpochyby přenesla i do třetího tisíciletí…“
Klasickou hudbou orchestr reprezentuje naši zemi v zahraničí již více než 40 let. Pravidelně vystupuje v sousedních zemích, jako je Německo, Polsko a Rakousko. Absolvoval několik turné po Spojených státech amerických, je pravidelně zván do Japonska (naposledy v roce 2017) a Číny, úspěšně debutoval a je opětovně zván do zemí Latinské Ameriky (Brazílie, Chile, Peru, Ekvádor). V poslední době Sukův komorní orchestr spolupracoval s řadou renomovaných sólistů, z nichž uveďme zejména Ivana Ženatého, Janu Brožkovou, Ivo Kahánka, Barbaru Marii Willi, Jana Mráčka, Jitku Hosprovou a Miroslava Sekeru.
Sukův komorní orchestr nahrál více než 30 CD v České republice, 14 titulů bylo publikováno vlastním vydavatelstvím, a mnohé další pak pro zahraniční nahrávací společnosti. Zatím posledním nosičem, vydaným v prosinci 2014, je CD s průřezovou nahrávkou orchestru za posledních několik let s názvem „Sukův komorní orchestr live“.
Od roku 2002 je Sukův komorní orchestr nositelem prestižní „Světové ceny Antonína Dvořáka“ která mu byla udělena za šíření tradice českého interpretačního umění, za nahrávky zvukových nosičů a dlouholetou reprezentaci České republiky v zahraničí. V roce 2017 pak byl nominován na cenu Classic Prague Awards v kategorii orchestrální výkon za provedení Dvojkoncertu pro housle, kontrabas a smyčcový orchestr Zdeňka Lukáše, což svědčí o mimořádné interpretační úrovni souboru.