Načítám Akce
účinkují:

Jitka Baštová – akordeon

Jindřich Macek – loutna 

Pásmo slova a hudby připomínající loňské 180 výročí narození Antonína Dvořáka, jehož život je velmi úzce spjatý s okolím Příbrami a zejména pak s Vysokou u Příbramě a Třebskem, do jehož kostela chodil pravidelně hrát na varhany.
Z honoráře za první rok řízení konzervatoře v USA zakoupil A. Dvořák pro kostelík nástroj od vyhlášeného pražského varhanáře Em. Š. Petra. Varhany byly vysvěceny v den Dvořákových třiapadesátých narozenin, 8. září 1894. V záznamech se dochoval text:  „Slavný hudební Mistr Dr. Antonín Dvořák daroval chrámu Páně zdejšímu nové varhany, které dne 8. září byly posvěceny a účelu svému odevzdány,“ uvádí zápis v místní pamětní knize, pod který Dvořák ještě vlastnoručně připsal: „A já hrál na varhany.“
Varhany bohužel podlehly požáru, který kostel zachvátil po úderu blesku v roce 1952, nicméně v současné době jsou v kostele umístěny jedny z unikátních varhan, vyrobených v roce 1703, jejichž zdobené prospektové píšťaly nemají v Česku obdoby a které jsou zároveň jediným signovaným nástrojem významného kralického varhanáře Gottharda Welzela.

 

program*:

Antonín Dvořák: Květiny bílé po cestě  (akordeon sólo)

Leoš Janáček: Záře od milého   
Bolavá hlava
Koníčky milého
(duo loutna a akordeon)

Jindřich Macek: Moudrost králů  (loutna sólo)

Antonín Dvořák: Slovanský tanec e moll (akordeon sólo)

Antonín Dvořák: Serenade – Waltz (duo loutna a akordeon)

Juraj Hatrík: Toccatina (citace A. Dvořáka, Slovanský tanec č. 1) (akordeon sólo)

Antonín Dvořák (arr. pro loutnu J. Macek): Pozdvihuji očí svých k horám
Když mne stará matka (loutna sólo)

Leoš Janáček: Nejistota, Stálosť, Šafárova céra
(duo loutna a akordeon)

 

Antonín Dvořák: Humoreska (akordeon sólo)

české a moravské lidové písně ( arr. Jindřich Macek): (loutna sólo)
Ó, řebíčku zahradnický
Maličká su
Dyby mně tak bylo
Když jsem k Vám chodíval
Kdybys měla má panenko

Václav Trojan: Slepičí polka (duo loutna a akordeon)

Antonín Dvořák (arr. Jindřich Macek): Largo – Z Nového světa (loutna sólo)

Antonín Dvořák (arr. Jindřich Macek): Měsíčku na nebi hlubokém
(árie Rusalky) (loutna sólo)

Antonín Dvořák: Dyby byla kosa nabróšená (duo loutna a akordeon)

*změna programu vyhrazena

Koncert se koná pod záštitou obce Třebsko a jeho starosty Martina Kazdy. 

 

Informace pro návštěvníky:

Konání koncertu, resp. podmínky pro jeho uskutečnění a návštěvu, bude uzpůsobené v danou dobu panujícím vládním nařízením.

Místo konání: Kostel Nanebevstoupení Panny Marie v Třebsku

Začátek koncertu: 19:00 hod. Po zahájení koncertu není možný vstup do kostela.
Počet přestávek: 0
Předpokládaný čas konce: 20:30 hod.

Cena vstupného: 250,-Kč 
Prodej vstupenek zahájen 1. 3. 2021. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím sítě Ticketportal, příp. před zahájením koncertu v místě konání. 

Jitka Baštová

V letech 2004 – 2009 studovala na Konzervatoři Pardubice, kde absolvovala hru na akordeon. V průběhu studia přestoupila z klávesového na knoflíkový nástroj. Po absolvování konzervatoře byla přijata na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kde v roce 2014 dokončila magisterské studium u prof. Borise Lenka. V roce 2013 absolvovala studijní pobyt ve Finsku na Sibeliově Akademii v Helsinkách. Během studia se zúčastnila několika soutěží. Mezi cenné úspěchy řadí účast na Mezinárodních soutěžích na Slovensku i v České republice. V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde v roce 2008 založila akordeonovou třídu na pobočce v Přibyslavi.
Na první pohled jedinečná a netradiční spolupráce s loutnistou Jindřichem Mackem vznikla již v roce 2009 a přináší zcela nové myšlenky i barevné nápady. Premiéra prvního společně připraveného koncertního pořadu s názvem „Doteky strun a kouzla měchu“ zazněla již 24. 7. 2011. Projekt „La Brise de France“, výjimečný svým programem zaměřeným pouze na francouzskou hudbu různých stylových epoch a vznikl v roce 2012. Koncertní program „Poslán jest od Boha anděl“ (2014) je koncipován pro liturgické období adventu. Projekt „Renaissance touches“ (2015) úspěšně navazuje na předešlé pořady a nese název podle soudobého díla zkomponovaného pro netradiční duo. V roce 2016 zaznělo v premiéře pásmo slova a hudby „Flos Florum“, oslavující Karla IV. a také koncert moderní hudby 20. a 21 století s názvem „Close your eyes and listen“ – Zavři oči a poslouchej. V roce 2017 vzniklo pásmo slova a československé hudby připomínající osobnost T. G. Masaryka a založení Československé republiky.
Sólový repertoár Jitky Baštové tvoří originální koncertní kompozice pro akordeon (V. Trojan, J. Hatrík, V. Zubitskij, F. Angelis, G. Clucevsek, J. Gänzer), ale i převzaté kompozice autorů starších epoch (D. Scarlatti, J. S. Bach, B. Martinů, J. Haydna, W. A. Mozart…). V období studia hrála na akordeon zn. Pigini. Od roku 2017 koncertuje na akordeon zn. Scandalli. Oba tyto zakázkové nástroje, pochází z dílen významných italských výrobců koncertních akordeonů.

Jindřich Macek

Již v době svých studií získal několik ocenění v kytarových soutěžích, např. 1. cenu v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty za interpretaci barokní hudby. Kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005).
V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Při interpretaci renesančních a barokních písní s doprovodem loutny spolupracuje s mezzosopranistkou Pavlou Fendrichovou , se kterou nastudoval a nabízí čtyři celovečerní koncertní programy – „Milostné písně“, „Písně trpělivosti“, „Moravská lidová poezie v písních“ a „Co se této noci stalo“. Ve vokálně-instrumentálním duu vystupoval také se sopranistkami Helenou Pellarovou, Annou Hamadovou (SK), Evou Rukavičkovou a Janou Novákovou. Příležitostně s loutnou hostuje v pražském souboru Musica Fresca nebo ve smíšeném sboru Moravští Madrigalisté. Pořádá výchovné koncerty s názvem „Loutna se představuje“ – určené pro žáky ZŠ a SŠ. Společně s kytaristkou Ivetou Novotnou vytvořil pořad „Struny v proměnách času“. V působivém spojení loutnové hudby s mluveným slovem vystupuje v „Alchymii lásky“ s panem Alfredem Strejčkem. V citlivých instrumentacích projektů „Putování krajinou hudby“ a „Flauto dolce“ účinkuje s flétnistkou Silvií Mechovou. Pořady „Doteky strun a kouzla měchu“, „La Brise de France“, „In Patches“, „Kontrasty“, „Poslán jest od Boha anděl“, „Renaissance touches“, „Close your eyes and listen“ a „Flos Florum“ připravil s akordeonistkou Jitkou Baštovou. Projekt mluveného slova a hudby „Hudba poezie – poezie hudby“ vznikl díky spolupráci s českou spisovatelkou a básnířkou Sylvou Lauerovou. Zúčastnil se mistrovských kurzů na kytarovém festivalu Mikulov (např. ve třídě P. Steidla, L. Witoszynského, J. Wagnera), ve Valticích (třída anglického loutnisty B. Wrighta) a ve Slovinsku (pod vedením A. Kröpera). Cenné zkušenosti získal také na interpretačním kurzu japonské loutnistky S. Noiri či Letní škole barokní hudby v Holešově (J. Čižmář). Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, finské, slovenské, maďarské, polské, slovinské, chorvatské, lucemburské, holandské a americké publikum. Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Jmenujme např. Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004, Ars Antiqua Europae 2004, Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2005, Ars Antiqua Europae 2005, Pražské brány 2007, Kampanila 2008, Haydnovy hudební slavnosti 2008, Hofer Konzerte 2010, Hofer Konzerte 2011, Ars Antiqua Europae in Via Gothica 2011, Veselská ozvěna 2013, Na dvanácti strunách 2015, Podlipanské hudební slavnosti 2016 a Festival komorní hudby 2016.