Načítám Akce

Epilog  54. ročníku HF A. Dvořáka Příbram. 

Koncert ve formě open airové ferie se uskuteční v prostorách parku Památníku A. Dvořáka ve Vysoké.  

Koncert je součástí Středočeského kulturního léta.

účinkují: 
 
 
 
Pavel Bořkovec Quartet  
 
Opera Brass 
 
 
 
 
 
 
 
 
program*:

Johann Pezelius: Věžní sonáty (Opera Brass)
A. Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur, op. 96, B179 „Americký“ – 1. a 2. věta (Pavel Bořkovec Quartet)
Bedřich Smetana: Fanfáry z opery Libuše (Opera Brass)
Antonín Dvořák: Largo ze symfonie No. 9 E moll „Z Nového světa“ (Opera Brass)
Antonín Dvořák: Polonéza z opery Rusalka (Opera Brass)
J. Suk: Meditace na staročeský chorál ,,Svatý Václave“ (Pavel Bořkovec Quartet)
Melchio Frank: Intrada (Opera Brass)
Johann Sebastian Bach: Jesus bleibet meine Freude (Opera Brass)
Georg Philipp Telemann: Sonata in F (Opera Brass)
P. Bořkovec: Kvartet č. 5 – 1. a 4. věta (Pavel Bořkovec Quartet)
Ralf Grössler: Intrada (Opera Brass)
Traugott Fünfgeld: Latino (Opera Brass)

partner koncertu:

Koncert vzniká ve spolupráci s Památníkem A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.

Koncert se koná pod záštitou starosty obce Vysoká u Příbramě Ing. Jany Krejčové.

Informace pro návštěvníky:

Konání koncertu, resp. podmínky pro jeho uskutečnění a návštěvu, bude uzpůsobené v danou dobu panujícím vládním nařízením.

Místo konání: park Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Začátek koncertu: 19:00 hod. 
Počet přestávek: 0
Předpokládaný čas konce: 20:30 hod.

Cena vstupného: 250,-Kč 
Prodej vstupenek zahájen 1. 4. 2023. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím sítě Ticketportal, příp. před zahájením koncertu v místě konání. 

Opera Brass:

OPERA BRASS je velký žesťový soubor tvořený hráči orchestru Národního divadla. Během více jak dvouleté covidové pandemie se i muzikantům zastesklo po své práci, a tak při uvolnění restrikcí, se začala scházet trombonová a tubová skupina orchestru Národního divadla. Díky aranžmá trombonistů Jana Votavy a Miroslava Kopty se soubor začal scházet pravidelně a později se obohatil i o trumpety. Dnes má soubor na programu nejen díla napsaná přímo pro toto obsazení, ale i skvělé aranže J. Votavy a M. Kopty z období od renesance až po hudbu 20.století. Za sebou má řadu vystoupení jak na půdě Národního divadla, tak i po celé České republice.

Pavel Bořkovec Quartet

Kvarteto vzniklo v roce 2011 a za dobu svého působení se mu podařilo na sebe upozornit především nevšední dramaturgií. Spojením čtyř talentovaných umělců vzniklo mimořádné hudební těleso, které se jako jedno z mála u nás systematicky věnuje také soudobé hudbě. Díky repertoárové neotřelosti a
bezchybnému interpretačnímu provedení získává i moderní hudba v podání Pavel Bořkovec Quartet velmi rychle své příznivce napříč celým posluchačským spektrem.
Kromě děl klasické kvartetní literatury i soudobých děl svých vrstevníků leží těžiště práce PBQ v kvartetním díle Pavla Bořkovce – jehož komplet kvarteto natočilo pro Český rozhlas. Kromě nahrávek pro ČRo má PBQ také na kontě několik CD – profilovou desku Unexplored (Tojejo Records, 2021), kde představuje v premiéře díla, která nikdy v minulosti nebyla zaznamenána, CD hornových kvintetů ve spolupráci s Ondřejem Vrabcem (Sheva Contemporary, 2021) i CD s multižánrovým přesahem Na svahu (Warner Music, 2016). Na tomto albu písní Moniky Načevy a Michala Pavlíčka se aranžérsky podílel violista kvarteta Matěj Kroupa, jenž je Bořkovcovým pravnukem a kráčí v jeho stopách –
věnuje se komponování divadelní a filmové hudby. 
Snaha kvarteta soustavně uvádět soudobou českou hudbu vyústila mimo jiné ve spolupráci s Jiřím Adámkem a Martinem Smolkou na komorní opeře Bludiště seznamů. PBQ je finalistou mezinárodní soutěže Johannes Brahms Competition Pörtschach (Rakousko 2018) a úzce spolupracuje s organizací Post Bellum.