Koncert-symfonického-orchestru-v-Národním-divadle-dir.-M.Němcová (1)