Načítám Akce
účinkují:

Dvořákovo klavírní kvarteto 

Slávka Vernerová-Pěchočová – klavír
Marie Hasoňová – housle
Petr Verner – houslista, violista 
Jan Žďánský – violoncellista

 

Dvořákovo klavírní kvarteto patří mezi přední české komorní soubory.  Ctí nejlepší české interpretační tradice a na nich staví svůj osobitý hudební projev a specifický zvuk. Se souhlasem potomků Antonína Dvořáka a Dvořákovy společnosti obdrželi laskavé svolení užívat jméno „Dvořákovo klavírní kvarteto“.
Po debutu na festivalu Pražské jaro následovala pozvání na významná česká i zahraniční podia.
V roce 2018 vydala firma Supraphon debutové CD s kompletními Dvořákovými klavírními kvartety. Toto album získalo v květnu 2019 nejvyšší ocenění prestižního francouzského časopisu Classica –SHOC de CLASSICA.

 

program*:

Josef Suk (1874 – 1935): Klavírní kvartet a-moll, op. 1
1 Allegro appassionato
2. Adagio
3. Allegro con fuoco

Jiří Teml (1935): Divadelní hudba pro klavírní kvarteto
I. Dramatická scéna
II. Lyrická scéna
III. Fraška

 

pauza

Antonín Dvořák (1841 – 1904): Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87
1. Allegro con fuoco
2. Lento
3. Allegro moderato, grazioso
4. Finale. Allegro ma non troppo

 

* změna programu vyhrazena

Informace pro návštěvníky:

Místo konání: Galerie Františka Drtikola Příbram

Začátek koncertu: 19:00 hod. Po zahájení koncertu není možný vstup do sálu.
Počet přestávek: 1
Předpokládaný čas konce: 21:00

Cena vstupného: 250,-Kč 
Prodej vstupenek zahájen 1. 3. 2024. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím sítě Ticketportal, příp. před zahájením koncertu v místě konání. 

Dvořákovo klavírní kvarteto

Jde o soubor složený z předních umělců své generace s významnými mezinárodními zkušenostmi. Všechny členy od počátku spolupráce pojí touha hrát komorní hudbu na nejvyšší možné úrovni tak, jak si ji osvojili u svých výjimečných pedagogů, kteří jsou uvedeni u jednotlivých členů kvarteta.
V roce 2019 obdrželo Dvořákovo klavírní kvarteto významné ocenění za své debutové album. Prestižní francouzský časopis Classica mu udělil nejvyšší známku – Choc de Classica. Na albu je kompletní Dvořákovo dílo napsané pro klavírní kvarteto, totiž klavírní kvartet č. 1 D dur op. 23 a klavírní kvartet č. 2 Es dur op. 87. CD bylo vydáno u Supraphonu na podzim roku 2018.
V roce 2022 vydal Supraphon kompletní kvartety Roberta Schumanna, které vysoce ohodnotil v lednu 2023 francouzský časopis Diapason . Tato nahrávka Dvořákova klavírního kvarteta zachycuje celý oblouk Schumannovy tvorby, její počátky, vrchol i samotný konec.

Slávka Vernerová – Pěchočová – klavír: Po absolutoriu pardubické konzervatoře ve třídě prof. Martina Hršela studovala v letech 1998 – 2003 na pražské AMU u prof. Ivana Moravce v magisterském a až do roku 2007 v doktorském programu. Kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka bylo tématem práce teoretické a souborná nahrávka kompletního sólového i komorního Janáčkova díla nedílná praktická součást dizertace.Absolvovala také mistrovské kurzy u Nelly Akopian a v roce 2002 tříměsíční postgraduální studium v Londýně na Royal College. V témže roce s ní Česká televize v rámci cyklu pořadů Bez limitu natočila 40 min. portrét (režisér Jan Mudra).
Vernerová – Pěchočová je vítězkou Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové 96 a laureátkou některých zahraničních jako Wroclaw 95, Missouri 98, Wales 2001.Opakovaně se představila na festivalu Mladé pódium v Karlových Varech a roku 2004 vystoupila v cyklu Matiné na mezinárodním festivalu Pražské jaro. Byla angažována různými orchestry jako ČF, FOK, Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra, a další s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. V létě 2009 byla pozvána k hostování s BBC Symphony Orchestra na festivalu PROMSv Royal Albert Hall v Londýně.Se sólovými recitály byla zařazena mj. do cyklů Světová klavírní tvorba (FOK), Tonnhalle (Zurich), Concert Series in Osaka, Music and Beyond in Ottawa ad.
Vernerová – Pěchočová se rovněž věnuje komorní hudbě: hraje v duu Spring, je vyhledávanou klavíristkou pro spolupráci s předními instrumentalisty a ansámbly české hudební scény. V letech 2008 – 2015 působila v Kinsky Trio Prague.
V roce 2010 natočila pro francouzskou společnost Praga Digital kompaktní disk s Janáčkovým dílem pro sólový klavír. Tato nahrávka získala jedno z nejprestižnějších ocenění ve Francii CD CHOC, v Čechách byla vyhlášena jako TIP Harmonie a na belgickém rádiu Classic se zařadila mezi TOP 10. U téže společnosti natočila Vernerová – Pěchočová další dva kompaktní disky. Jednak v roce 2011 sólový recitál Chopin – Schumann a v roce 2013 tři klavírní koncerty W. A. Mozarta. Deska získala všech pět zlatých hvězd Diapasonu.

Marie Hasoňová  – housle – patří k pozoruhodným mladým talentům české hudební scény. K jejím nejvýznamnějším úspěchům patří zisk hlavní ceny udílené Akademií Václava Hudečka; díky tomu v současné době Marie spolupracuje s V. Hudečkem v rámci sólových projektů. Je absolventkou Orchestrální akademie České filharmonie, s níž absolvovala mnoho prestižních koncertů a zahraničních turné. Marie je úspěšnou interpretkou především klasické hudby, díky svým moravským kořenům má však také vřelý vztah k hudbě folklórní, která je její velkou vášní a inspirací.
Na Pražské konzervatoři byla Marie nejprve studentkou současného koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičky, a posléze absolvovala ve třídě vynikajícího pedagoga Jiřího Fišera. V současné době studuje na Akademii múzických umění v Praze. Na českých i mezinárodních soutěží se úspěšně účastnila již během studia na Základní umělecké škole v Mikulově, a posléze také na konzervatoři. Marie je držitelkou 1. cen z Mezinárodní soutěže Josefa Muziky v Nové Pace, Archetti in Moravia v Kroměříži, Talents for Europe v Dolnom Kubíně a ze soutěžní přehlídky konzervatoří v Praze. Je též laureátkou Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí, Telemannovy houslové soutěže v Poznani a soutěže Nadace B. Martinů v Praze. Je též držitelkou ocenění z mnoha dalších soutěží.
Marie se též zúčastnila mistrovských kurzů prestižních světových houslistů a pedagogů, jakými jsou Ray Chen, Christian Tetzlaff, Renaud Capuçon, Seppo Tukiainen, Josef Špaček, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Zdeněk Gola a další. V roce 2016 se zúčastnila mistrovských kursů Rotary Youth Exchange Summer Music Camp v San Diegu (USA).
Jako sólistka spolupracovala s řadou renomovaných orchestrů – Filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, Pražská komorní filharmonie, Barocco sempre giovanne, Praga Sinfonietta, Warchal Ensemble atd. V roce 2016 premiérovala Houslový koncert č. 2 českého skladatele Pavla Trojana. S řadou symfonických a komorních těles také často spolupracuje jako externí člen.
Marie se také aktivně věnuje poučené historické interpretaci barokní hudby.
Od roku 2018 do roku 2021 byla Marie členkou klavírního tria s neotřelým názvem Quasi trio.
Více informací na www.mariehasonova.cz

Houslista, violista a dirigent Petr Verner. Violu začal studovat u vynikajícího sólisty Jana Pěrušky. Pražskou konzervatoř absolvoval ve třídě prof. Jiřího Ziky v roce 1986. Následovala studia na pražské Akademii múzických umění u profesorů Milana Škampy, Lubomíra Malého a Jana Pěrušky (1986-1991). Zásadní význam pro jeho orientaci měla pak především osobnost českého houslisty a dirigenta prof. Josefa Vlacha.
Petr Verner se zúčastnil mezinárodních kurzů komorní hry u profesorů F. Beyera, Ch. Poppena a E. Feltze v Německu a u Melos kvarteta ve Švýcarsku.
V roce 1985 se stal vedoucím skupiny viol Českého komorního orchestru a členem Vlachova kvarteta Praha, kde působil do roku 2005. S tímto souborem koncertoval v USA, Japonsku, Novém Zélandu a ve většině zemí Evropy. V současnosti vede velký třináctičlenný komorní soubor Verner Collegium a hraje v duu na housle i violu se Slávkou Vernerovou (The Spring duo).
Petr Verner účinkoval sólově s řadou orchestrů (Pražský komorní orchestr, Jenaer Phillharmonie, Český komorní orchestr, Jihočeská komorní filharmonie, Talichův komorní orchestr aj.).
Jeho diskografie čítá již 40 CD s širokým komorním i sólovým repertoárem všech stylových období .Petr Verner hraje na violu Antonio Mayerhoffer z roku 1772 po svém profesorovi Jiřím Zikovi.

Violoncellista Jan Žďánský se narodil v roce 1979. Hru na violoncello studoval na konzervatoři v Pardubicích u prof. Josefa Krečmera. Na hudební fakultě AMU v Praze byl posluchačem ve třídě prof. Miroslava Petráše.
Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží, např. u prof. Victorie Yagling (Helsinki), F. Bartholomeye (Vídeň), prof. M. Zeuthena (Kodaň) aj.
Je laureátem soutěže konzervatoří v roce 1999, držitelem 2. ceny soutěže pro interpretaci soudobé komorní hudby ve Frankfurtu n. M, nositelem několika cen ze soutěže v rakouském Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd.
Natáčí pro český, německý, dánský a rakouský rozhlas. Vystupuje na festivalech Salzburger Festspiele, Max Reger Festival, Styriarte atd. V roce 2004 studoval na Kunstuniversität v rakouském Grazu ve třídě prof. Rudolfa Leopolda a téhož roku absolvoval stáž na Toho Gakuen University v Japonsku. Je zakládajícím členem Kaprova kvarteta. Od roku 2004 hraje v Grosses Orchester Graz.
Vystupoval takřka ve všech zemích Evropy, USA, Japonsku, Bahrajnu a Číně. Hraje na violoncello vídeňského mistra Josepha Wassermanna z roku 1748. Jan Žďánský je jednou z vůdčích osobností společnosti Domovem české hudby.