Načítám Akce
účinkují:

Open air akce zahrnující cca 15 – 20 samostatných koncertů a pořadů pro děti i širokou veřejnost.
V roce 2016 měl velký úspěch a odezvu první ročník open air projektu, nazvaného Den s Antonínem Dvořákem. Přibližně 1 tisíc dětí i dospělých se zúčastnilo akcí prezentujících klasickou hudbu. Úspěch akce v následujících letech narůstal, zejména je vítána ze strany škol. Proto i pro rok 2023 připravujeme sérii doprovodných akcí – koncerty na netradičních místech, interaktivní pořady ve školkách, základních i středních školách. 
Na projektu se aktivně podílí i příbramské Základní umělecké školy a žáci základních a středních škol.

 

Vystoupení sboru ZUŠ Příbram v Pražské ulici v rámci Dne s AD 2022
program:

11:30     Koncert „Dostaveníčko“
Amadeus ansamble Prague spolu se studenty ZUŠ (chlapecký pěvecký sbor a sbor Písnička ze ZUŠ Příbram)
Místo konání: Nemocnice Příbram – před budovou 

13:00     Koncert „Ať hudba zní I.“
Amadeus ansamble Prague spolu se studenty ZUŠ (pozounový kvartet ZUŠ A. Dvořáka)
Místo konání: Náměstí TGM (u ČSOB)

14:30     Koncert „Pohlazení na duši“
Trio Sorgenti  spolu s kytarovým orchestrem a flétnovým souborem ZUŠ Příbram
Místo konání: vestibul Nemocnice Příbram

15:30     Koncert „Ať hudba zní II.“
Trio Sorgenti, flétnový a klarinetový soubor ZUŠ Příbram a pěvecké sbory ZUŠ Příbram:  Chlapecký pěvecký sbor a sbory Písnička a Canzonetta 
Místo konání: Pražská ulice

Informace pro návštěvníky:

Konání akcí, resp. podmínky pro jejich uskutečnění a návštěvu, bude uzpůsobené v danou dobu panujícím vládním nařízením.

Místo konání: Příbram

celodenní akce

Cena vstupného: všechny akce jsou ZDARMA