Pavel Svoboda

Varhaník Pavel Svoboda je laureátem soutěží Pražské jaro a Bach-Wettbewerb Leipzig.
Hudbě se začal věnovat na ZUŠ v Dobrušce, hru na varhany studoval na Konzervatoři v Pardubicích. Absolvoval Akademii múzických umění v Praze u doc. Jaroslava Tůmy a Universität der Künste v Berlíně u nizozemského varhaníka Leo van Doeselaara.
Je nositelem 1. ceny a titulu Laureáta z Mezinárodní interpretační soutěže Brno, druhé ceny z Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena a třetí ceny z mezinárodní soutěže v Německu, konané v rámci 36. ročníku Internationale Orgelwoche Korschenbroich. V roce 2013 se stal laureátem soutěže Pražské jaro, v roce 2016 získal 2. cenu a titul Bachpreisträger v prestižní mezinárodní soutěži v Lipsku. Koncertoval na mnoha pódiích u nás i v mnoha zemích světa včetně USA, Kolumbie, Číny a dalších. Na slavné Silbermannovy varhany v Röthe nedaleko Lipska natočil CD s vrcholnými díly Johanna Sebastiana Bacha.
O roku 2004 spolupracoval se souborem Barocco sempre giovane, v roce 2011 inicioval vznik Festivalu F. L. Věla v podhůří Orlických hor. Založil také spolek PROVARHANY, který se zaměřuje se na ochranu historických varhan. Hru na varhany vyučoval na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Od roku 2020 je ředitelem Komorní filharmonie Pardubice a působí také na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze.