Kostel Nanebevstoupení Panny Marie ve Třebsku

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně gotický farní kostel, prvně připomínaný roku 1352. Tvoří dominantu obce. V polovině 17. století byl kostel zbarokizován, ale zachovaly se některé gotické fragmenty. Roku 1952 kostel vyhořel a roku 1957 byl obnoven.

Kostel je jednolodní stavbou s polygonálním presbytářem. Na severní straně je sakristie. Klenba je dnes betonová. Věž je přistavěna k západní části lodi.

Varhany z roku 1703 jsou jediným sigovaným nástrojem výjimečného a významného kralického varhanáře Gottharda Welzela. Zcela unikátní je zdobení prospektových píšťal, které nemá v Čechách obdoby a také mimořádně působivé akantové řezby. Původně zde ovšem tyto nestály. V r. 1894 zakoupil z honoráře za svou první cestu do Ameriky nové varhany Antonín Dvořák. Byl to nástroj od pražského varhanáře Em. Š. Petra, ale nezachovalo se z něj však nic, neboť byl zcela zničen požárem po zásahu bleskem r.1952. Welzelovy varhany stály původně v kostele sv. Anny v Kostelci nad Orlicí, pak přešly o soukromých rukou a po r. 1948 se staly majetkem státu. Transfer do Třebska r. 1960 je zachránil před jistou zkázou v hodině dvanácté.

 

(zdroj: https://www.hrady.cz/ a https://www.inegal.cz/)