Karlovarský symfonický orchestr

Karlovarský symfonický orchestr je jedním z nestarších orchestrů v Evropě. Založen byl už roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso. O čtyřicet let později jej Labitzkého syn August proměnil ve stálý symfonický orchestr s všestranným repertoárem. Významným počinem orchestru bylo uvedení kontinentální premiéry Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v Poštovním dvoře 20. července 1894.

Vyjmenovat všechny významné osobnosti, které byly a jsou s Karlovarským symfonickým orchestrem spojené, je nesplnitelný úkol. Za všechny jmenujme alespoň houslistu a dirigenta Roberta Manzera, díky kterému získal orchestr vynikající vztahy s významnými osobnostmi evropské hudby, mimo jiné s Pablem Casalsem a Richardem Straussem. S orchestrem spoluúčinkovali renomovaní dirigenti Jiří Bělohlávek, Dean Dixon, Aram Chačaturjan, Zdeněk Košler, Charles Mackerras, Libor Pešek, Petr Altrichter, Leoš Svárovský, klavíristé Emil Gilels, Ivan Moravec, Ivan Klánský, Ivo Kahánek, houslisté David Oistrach, Václav Hudeček, Gidon Kremer, Josef Suk, Jiří Vodička, Pavel Šporcl nebo Ivan Ženatý, violoncellisté Mstislav Rostropovič, Jiří Bárta nebo Michaela Fukačová, cembalistka Zuzana Růžičková, pěvci Magdalena Hajóssyová, Eva Urbanová, Adam Plachetka a další.

Ze stálých dirigentů se na profilu tělesa výrazně podíleli Václav Neumann, pozdější šéfdirigent České Filharmonie, Vladimír Matěj, Josef Hercl a Radomil Eliška. Na jejich odkaz navázal v letech 1991 – 1998 Angličan Douglas Bostock, který s orchestrem realizoval četné nahrávky CD. V letech 2004 až 2009 zde působil jako šéfdirigent prof. Jiří Stárek. Od července 2011 zastával pozici šéfdirigenta orchestru Francouz Martin Lebel. Od září 2015 do února 2021 pracoval orchestr pod vedením Jana Kučery, od sezony 2022/2023 nastupuje na pozici šéfdirigenta Ondřej Vrabec.

V současné době přináší orchestr milovníkům skvělé hudby kromě letních promenádních koncertů, které k lázeňskému městu neodmyslitelně patří, pravidelné abonentní cykly i četné mimořádné projekty. Orchestr doprovodil mnoho hvězd popové i rockové hudby (Anetu Langerovou, 4tet, Ewu Farnou, Dashu, Jaroslava Uhlíře, Lucii Bílou, Michala Hrůzu, Olympic, Radku Fišarovou, Čechomor, Michala Prokopa a další) Tradičně se orchestr podílí také na slavnostním Zahájení lázeňské sezony v Karlových Varech, spolupracuje s festivalem Jazzfest Karlovy Vary a prestižní Pěveckou soutěží Antonína Dvořáka, v letošním roce zahájil koncertní verzí rockové opery Jesus Christ Superstar Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

KSO pořádá dva hudební festivaly: jeden z nejstarších hudebních festivalů v Evropě Dvořákův karlovarský podzim (letos se koná již 63. Ročník) a od roku 1992 také Beethovenovy dny, kterými orchestr připomíná pobyt tohoto skladatele v Karlových Varech.

KSO se také pravidelně věnuje nejmladší generaci: výchovné koncerty navštěvuje okolo 5.000 dětí z celého karlovarského kraje, orchestr spolupracuje každoročně na projektech s žáky ZUŠ včetně pravidelné spolupráce na happeningu ZUŠ Open. Do dramaturgie v každé sezoně zařazuje projekty pro rodiny s dětmi a netradiční koncerty ve veřejném prostoru.
Karlovarský symfonický orchestr vždy patřil a patří k základním pilířům kultury v Karlových Varech.