Galerie Ludvíka Kuby

Galerie Ludvíka Kuby je umístěna v rekonstruovaných prostorách březnické jezuitské koleje a gymnázia.

 

Příchodem Přibíka Jeníška z Újezda nastala rekatolizace jihozápadních Čech.  Byli povoláni Jezuité, pro které nechal březnický pán vystavět kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského a kolej pro ubytování kněží i jejich studentů. První jihočeské gymnázium se seminářem bylo založeno v roce 1654. Obě budovy a další drobné sakrální stavby navrhoval a projektoval mladý architekt Carlo Lurago. Budova bývalé jezuitské koleje byla dokončena v roce 1650 a v současné době se postupně stává centrem kulturního a společenského života v Březnici.

 

 

V rekonstruovaných prostorách naleznete kromě Galerie Ludvíka Kuby i muzejní expozice Loutkářství na Březnicku, prostory pro sezónní výstavy, společenský sál a nádvoří – rajskou zahradu, kterou je možné využit pro koncerty, svatby a jiné kulturní aktivity.