Úvodní slovo

Vážení přátelé,

ročník s číslovkou padesát tři je již úspěšně za námi a my jsme nesmírně rádi, že po dvou letech rušení a následného nekonečného přesouvání koncertů ten letošní ročník proběhl nejen naprosto podle plánu, ale také za Vašeho stále stoupajícího zájmu a mnoha velmi pozitivních reakcí. Ty jsou pro nás největším ohodnocením naší práce a také výzvou a motivací k práci nové. A věřte nám, že tato práce je pro nás láskou a vášní, stejnou, jakou přináší samotné koncerty.
53. ročník je minulostí – ať žije ročník padesátý čtvrtý.

Albína Dědičík Houšková, ředitelka