Amir Khan (SR)

Amir Khan (*1991 v Čadci), je slovenský tenorista. Absolvoval Státní konzervatoř v Bratislavě, kde v letech 2010-2016 studoval pod vedením Mgr. art Dagmar Livorové. Ve stejné době byl i posluchačem Lékařské fakulty Univerzity Komenského a po úspěšném zakončení studia mu byl udělen titul doktora všeobecného lékařství. Momentálně lékařskou praxi nevykonává a věnuje se pouze pěvecké profesi.
Od listopadu 2016 je hostujícím sólistou Slovenského národního divadla, kde debutoval rolí Jeníka ve zkrácené verzi opery Prodaná nevěsta. V sezóně 2017/2018 se představil jako Florvile v Rossiniho opeře Il signor Bruschino. Na Nové scéně účinkoval v Lehárově operetě Veselá vdova, ve které ztvárnil roli Camille de Rosillon a měl možnost jevištní spolupráce s významnými umělci jako Miroslav Dvorský, Adriana Kohútková apod.
V říjnu 2018 debutoval v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích opět jako Jeník v opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, ve stejném měsíci vystoupil v Slovenském národním divadle ve výročních představeních opery Krútňava slovenského skladatele Eugena Suchoně. V roce 2019 se stal sólistou souboru Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde se v březnu uvedl rolí Arbace v Mozartově Idomeneovi, v dubnu nastudoval roli Abdalla v opeře Nabucco Giuseppa Verdiho a dvojroli Hadráře a Kramáře v opeře Iris italského skladatele Pietra Mascagniho. Sezónu uzavřel postavou Jeníka ve Dvořákově opeře Šelma sedlák.
V divadelní sezóně 2019/2020 se mimo jiné představí v Opavě jako Alfredo ve Verdiho La traviatě, v Českých Budějovicích jako Ismail v Nabuccovi a v Plzni jako Remendado v Bizetově Carmen. Často spolupracuje s přední českou sopranistkou Janou Šrejmou Kačírkovou.
Amir Khan získal v listopadu 2014 druhou cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži Rudolfa Petráka v Žilině, v květnu 2017 mu na Mezinárodní pěvecké soutěži M. Schneidera-Trnavského porota pod vedením profesorky Evy Bláhové přiřkla druhé místo, cenu European Music Academy Bratislava – Schengen a speciální cenu tenoristy Otokara Kleina.
V uplynulých letech byl pravidelným účastníkem mistrovských pěveckých kurzů Petera Dvorského, Zlatice Livorové, Evy Randové, Norberta Baxy, Dagmar Livorové a dalších.
V současné době žije v Praze. Ve volném čase se věnuje kondičnímu cvičení, cestování, studiu cizích jazyků – má Goethe certifikát B2 z němčiny, hovoří též španělsky, pasivně ovládá italštinu a ruštinu, je držitelem Cambridge certificate CAE C1 z angličtiny.