2023 – 54. ročník

Program 54. ročníku byl představen na tradičním lednovém Soirée pro partnery a VIP hosty. Slova na úvod se ujal pravnuk Antonína Dvořáka Petr Dvořák, místopředsedkyně poslanecké sněmovny paní Věra Kovářová Železná a PhDr. Jan Traxler. Po nich pak následovalo samotné představení programu se 16 koncerty, překvapením v podobě epilogu festivalu a řadou zajímavých doprovodných akcí. Toho se - jako každý rok - ujala ředitelka festivalu Albína Dědičík Houšková. Krásnou atmosféru večera doplnilo vystoupení dvou skvělých umělců, akordeonistů Martina Kota a Marina Šulce.