2023 – 54. ročník

Rozloučení s 54. ročníkem bylo romantické, kouzelné a doslova prodchnuté geniem loci. Pavel Bořkovec Quartet spolu s žesťovým souborem Opera Brass v netradičně pojatém koncertu svými výkony nadchli a chvílemi i dojali přítomné diváky. A snad svými uměním okouzlili i samotnou přírodu, protože celý koncert proběhl za nádherného počasí. Foto: Martin Andrle

Nádherný hudební dárek dalo v Mistrově milovaném kostelíku v Třebsku Pražské dechové trio všem přítomným a krásou hudby klasicistní i soudobé oslavilo s námi výročí narození Antonína Dvořáka. Kouzelný večer plný slunečních paprsků a skvěle interpretovaných skladeb ukončil dlouhotrvající aplaus a nadšené reakce diváků. Foto: Martin Andrle

Za skutečně důstojné zakončení 54. ročníku děkujeme fenomenálnímu Radku Baborákovi, který spolu s komorním ansámblem Arti Allegre a v nádherném souznění s Janem Šťastným, přednášejícím texty Václava Havla, věnoval publiku nezapomenutelný zážitek. Bravi tutti!! Zahájení večera patřilo již tradičně vyhlašování Ceny města Příbram, kterou letos získal pan Ján Chvalník, za něhož převzal z rukou starosty města Jana Konvalinky cenu jeho syn. Děkujeme všem, kteří jste s námi byli na koncertech letošního ročníku a děkujeme také všem, kteří naši práci podporují a umožňují tak konání festivalu. (foto: Martin Andrle)

Koncert laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka se v rámci festivalu koná vždy 28. května, v den, kdy si připomínáme odchod skvělého člověka, Antonína Dvořáka III. A věříme, že letošní koncert by mu opět udělal velkou radost, neboť výkony všech tří protagonistů - sopranistky Marie Schmidtové, barytonisty Radka Martince i klavíristy Tomáše Pindóra byly excelentní a vyvolávaly nadšené reakce publika. Jsme rádi, že i letos se koncert konal ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě a pod záštitou starostky obce Vysoká, Ing. Jany Krejčové. (foto: Martin Andrle)

Standing ovation pro American University Chamber Singers a nádherný zážitek pro všechny přítomné v kostele sv. Jakuba - to byl večer ve znamení již dvanáctého koncertu 54. ročníku festivalu. Koncert, který vznikl díky spolupráci s The Prague Concert Co. opět ukázal vysokou kvalitu amerických univerzitních sborů, obrovskou muzikalitu a profesionalitu, ale navíc i netradiční a velice zajímavý přístup k prezentaci jednotlivých písní. Podle slz v očích lidí byla zejména píseň Water Night s doprovodem "hraným" na poháry s vodou obrovským a nezapomenutelným zážitkem. (foto: Martin Andrle)

Nepřízeň počasí zapříčinila přesun koncertu ze Svaté Hory do kostela sv. Vojtěcha, nicméně zážitek z koncertu Českého filharmonického sboru Brno byl přesto úchvatný. Koncert, který se konal v rámci turné k osmdesátým narozeninám zakladatele sboru, sbormistra a skladatele Petra Fialy bude patřit k těm nezapomenutelným, o čemž svědčí reakce publika během koncertu i po něm. (foto: Martin Andrle)

Escualo Quintet přinesl do Březnice kouzlo argentinského tanga a doslova čaroval – hudba vykouzlila na tvářích přítomných rozzářené úsměvy a aby bylo kouzlo úplné, s prvními tóny vykouklo i dosud schované slunce. Děkujeme umělcům za nádherný koncert a děkujeme také partnerovi koncertu – MPC System spol. s r.o., v čele s Ing. Jiřím Dostálem, ředitelem společnosti a rovněž městu Březnice, za jejichž velké podpory se koncert konal. (foto: Martin Andrle)

Skvělý výkon Ensemble Vocapella Limburg potěšil všechny přítomné v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách. Perfektní soulad tohoto mužského a capella sboru vynikl zejména při netradičním rozestavění sboru, velkým zážitkem bylo postavení jednotlivých členů sboru po celém obvodu kostela, přičemž publikum se octlo uprostřed vytvořeného kruhu. Koncert se uskutečnil díky spolupráci s The Prague Concert Co. (foto: Martin Andrle)

Nejen Bachovy Sonáty zněly kostelem sv. Jakuba ve virtuosním podání Kristiny Fialové a Michaely Káčerková. Nádherný souzvuk violy a cembala nadchl všechny přítomné a atmosféra koncertu byla přes panující chlad v kostele i mimo něj více než vřelá. (foto: Martin Andrle)

Jana Šrejma Kačírková byla v příbramském Domě Natura první lektorkou interpertačního semináře, který nově zařazujeme do programu našeho festivalu. A že to bylo zahájení vskutku podařené, jistě potvrdí mladé adeptky klasického zpěvu ze ZUŠ Příbram a ZUŠ Sedlec Prčice, které měly tu možnost načerpat nové zkušenosti při lekcích s trojnásobnou držitelkou Thálie, skvělou pěvkyní a úžasnou osobností, jakou Jana Šrejma Kačírková bezesporu je. Děkujeme jí i Lence Navrátilové, která se ujala klavírního doprovodu a těšíme se velice na další ročníky.

Další z velmi silných, nádherných zážitků, darovali včera přítomným členové Wihanova kvarteta spolu s klavírním virtuosem Martinem Kasíkem. Zaplněný sál Galerie Františka Drtikola nejprve pozdravil Ing. Leopold Roule, jednatel spol. Halex-Schauenberg, ocelové konstrukce, která je dlouholetým partnerem festivalu. Za přítomnosti skladatelky Kateřiny Horké následovalo provedení vítězné skladby 7. ročníku naší kompoziční soutěže: smyčcového kvartetu s názvem Islandská krajina. Následovalo bravurní provedení Schubertova kvartetu "Smrt a dívka". Po pauze pak doplnil pánskou sestavu Martin Kasík, aby společně famózně zahráli Dvořákův Klavírní kvintet A dur. (foto: Martin Andrle)

PhilHarmonia Octet Prague otevřel famózním výkonem zrekonstruovanou Huť Barboru v Jincích. Věříme, že bouřlivý aplaus, kterým publikum oceňovalo skvělé výkony a dokonalou souhru umělců, předznamenává krásnou budoucnost tohoto znovuzrozeného prostoru, dříve industriálního, dnes s potenciálem unikátního kulturního stánku. Záštitu nad koncertem převzala starostka městyse Jince, paní Bc. Miroslava Tichá a my tímto velice děkujeme jí i celému týmu, který se podílel na přípravě prostoru pro koncert. (foto: Martin Andrle)


Ludvík Kuba se svým rozsáhlým dílem patří mezi pomyslné bohatství našeho regionu a my jsme rádi, že jsem mu ke 160. výročí jeho narození mohli dát dárek v podobě krásného koncertu plného jím zapsaných lidových písní a moudrých slov, kterými svůj život a dílo glosoval. Koncert vznikl ve spolupráci s Galerií Ludvíka Kuby v Březnici a náš velký dík za celý koncert patří NeoKlasik orchestru v čele s Václavem Dlaskem, pěvcům Tamaře Morozové, Josefu Kovačiči a Jakubu Ošmerovi, a rovněž Svatopluku Schullerovi za umělecký přednes. (foto: Martin Andrle)

Koncert Petra Nouzovského a Ladislava Horáka naprosto nadchl publikum v Basilice Minor na Svaté Hoře. Přítomní bouřlivým potleskem a posléze i slovně oceňovali bravuru a mistrovskou hru obou protagonistů i výběr repertoáru. Všichni se shodli v tom, že koncert, jehož partnerem byl VAK Beroun v čele s ředitelem Mgr. Jiřím Paulem, zůstane dlouho v paměti. (foto: Martin Andrle)

Benefice pro vilu Rusalku a skvělý Aleš Briscein za krásného klavírního doprovodu Tomáše Pindóra. V malé upomínce na minulé "rodinné" benefice se přítomným v několika písních představila i manželka Aleše Brisceina, paní Hana Veselá. Velice děkujeme nejen protagonistům koncertu, kteří vystoupili bez nároku na honorář, ale rovněž všem, kteří zakoupením vstupenky umožnili pokračování repasé mobiliáře ve vile. (foto: Martin Andrle)

Úžasný zážitek věnovali 29.4. na zámku Dobříš přítomným Jitka Hosprová a Wranitzky Quintet. Výkon všech protagonistů koncertu vyvolával nadšený potlesk i krásné slovní reakce, které byly adresovány jak umělcům, tak organizátorům koncertu :-). Koncert zahájil starosta města Dobříš Ing. Pavel Svoboda, který koncertu poskytl záštitu. Festivalové koncerty se již několik let konají za podpory města Dobříš a za mediálního partnerství Dobříšsko aktuálně. Partnerkou koncertu byla již podruhé Gabriela Mašková ze společnosti Remax Group. (foto: Martin Andrle)


Při slavnostním zahájení festivalu přijali pozvání na scénu starosta města Příbram Jan Konvalinka a radní pro kulturu Středočeského kraje Václav Švenda, kteří spolu s ředitelkou Albínou Dědičík Houškovou a moderátorem Lukášem Typltem přivítali publikum. Pódium pak ale patřilo vídeňskému Wiener Concert-Verein pod taktovkou Marka Štilce. Famózní výkon ansámblu i dirigenta ocenilo publikum dlouhotrvajícím potleskem. (foto: Martin Andrle)

Tradiční pietní akt u sochy A. Dvořáka byl prvním krokem 54. ročníku. Za účasti starostů a zástupců měst a obcí, ve kterých festival probíhá a rovněž vzácných hostů - 1. místopředsedkyně PS ČR Věra Kovářová Železná, pana senátora Petra Štěpánka a radního pro oblast kultury Středočeského kraje Mgr. Václava Švendy jsme spolu s potomky Antonína Dvořáka položili kytice k jeho soše a symbolicky tak zahájili festival. Novinkou byla účast praporečníků ze spolku Prokop a v naprosté premiéře hrajícího festivalového ansámblu, který je tvořen učiteli a žáky ZUŠ Příbram. (foto: Martin Andrle)

Program 54. ročníku byl představen na tradičním lednovém Soirée pro partnery a VIP hosty. Slova na úvod se ujal pravnuk Antonína Dvořáka Petr Dvořák, místopředsedkyně poslanecké sněmovny paní Věra Kovářová Železná a PhDr. Jan Traxler. Po nich pak následovalo samotné představení programu se 16 koncerty, překvapením v podobě epilogu festivalu a řadou zajímavých doprovodných akcí. Toho se - jako každý rok - ujala ředitelka festivalu Albína Dědičík Houšková. Krásnou atmosféru večera doplnilo vystoupení dvou skvělých umělců, akordeonistů Martina Kota a Marina Šulce.