2022 – 53. ročník

 

           

 

Závěrečný koncert 53. ročníku bude patřit k těm nezapomenutelným. Nadšení, které zavládlo hned po první skladbě v publiku, bylo doslova elektrizující a s každou další árií i orchestrální skladbou stoupalo. Standing ovation a dlouhotrvající potlesk pak vyjádřily naše díky za ohromující zážitek Petru Nekorancovi, dirigentovi Robertu Jindrovi a PKF—Prague Philharmonia. Bravi tutti!!!

Zahájení závěrečného koncertu 53. ročníku patřilo vyhlášení hned dvou cen: Cenu města Příbram v jejím druhém ročníku obdržel z rukou starosty města Mgr. Jana Konvalinky nestor tanečního umění pan Jiří Dohnal. Druhá cenu vyhlásila ředitelka festivalu Mgr. A. Dědičík Houšková: Vítězkou 7. ročníku kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let, kterou vypisuje náš festival, se se smyčcovým kvartetem s názvem Islandská krajina stala paní Kateřina Horká. Na provedení její skladby se můžeme těšit v rámci koncertu 54. ročníku.

Již několik let uvádíme sérií projektů ve školách, kde naši umělci, často v doprovodu svých žáků, ukazují, jak je vlastně klasická hudba zábavná a co vše hra na hudební nástroj člověku přináší. V mateřských školkách se tak děti seznámily díky paní Heleně Střížkové s kytarou, na prvním stupni díky panu Danielu Petráskovi s violoncellem, na druhém stupni pan Jan Bláha představil celou škálu saxofonů (a pro srovnání přivezl i klarinet :)) a na gymnáziích studenty bavili a skvěle hráli Martin Kot a Martin Šulc.

Čtyři malé open-airové koncerty v centru Příbrami letos byly zalité sluncem - a na všechny přítomné stejně působily i výkony jak studentů ZUŠ, tak profesionálních těles. Nádherná atmosféra vládla před i uvnitř nemocnice, na náměstí TGM i v Pražské ulici. Děkujeme velice za nasazení, nadšení a opravdu krásné výkony studentům obou uměleckých škol - ZUŠ Příbram i ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram a oběma profesionálním seskupením: Akordeon 200 (Martin Kot a Martin Šulc) a Ševčík Quartet za úžasný kulturní zážitek, který daleko přesáhl hraní "na ulici".

Koncerty přátelství byly připravovány ve spolupráci s městem Příbram a jejich cesta k realizaci byla kvůli covidu opravdu dlouhá a ne úplně jednoduchá. O to jsme raději, že jsme nakonec v kostele sv. Jakuba přivítali houslové duo, reprezentující Filharmonii Středního Saska (Mittelsächsische Philharmonie) z německého Freibergu a mužský sbor Coro Castele Penede - Nago z italského Valle di Ledro. Koncertu byli přítomni zástupci nejen spřátelených měst, ale rovněž zástupci obcí, které o uprchlíky z Itálie v minulosti pečovaly. Hosty i umělecké soubory vřele přivítal a vyjádřil radost na tímto společným projektem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města Příbram.

Naprosto nádherný večer prožili všichni, kteří dorazili na náš již třetí piknikový koncert na Svaté Hoře – pod taktovkou skvělého dirigenta a opravdového znalce amerických žáků Antonína Dvořáka Debashishe Chaudhuriho zahrál Karlovarský symfonický orchestr s vynikajícím sólistou - akordeonistou Martinem Kotem. Jako již tradičně byl partnerem tohoto koncertu VAK Beroun, jehož ředitel, Mgr. Jiří Paul, spolu s námi koncert zahájil. Velké díky patří VAKu Beroun za mnohaletou podporu – a všem divákům za báječnou atmosféru. Místo konání: Svatá Hora u Příbrami

28. květen je jediným fixním datem v rámci našeho festivalu - vždy v tento den zazní v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Proč zrovna v tento den? Koncert laureátů byl posledním koncertem, který v roce 2017 navštívil Antonín Dvořák III., který nás následně 28. května opustil navždy. Koncert je věnovaný tomuto úžasnému člověku, jemuž letos krásně zazpívali za klavírního doprovodu Ahmada Hedara sopranistka Magdalena Hebbousová a barytonista Daniel Kfelíř. Záštitu nad koncertem převzala starostka obce Vysoká, paní Ing. Jana Krejčová, která do posledního místa zaplněný sál v úvodu také pozdravila. Koncert se konal ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě.

Děti z příbramských škol hned dvakrát za sebou zaplnily hlediště Divadla A. Dvořáka a užily si nádhernou inscenaci Národního divadla Brno KOCOUR V BOTÁCH. Reakce dětí jednoznačně potvrdily, že si je tato inscenace získala.

Morningside Choir zamířil přes Salzburg a Vídeň k nám na Svatou Horu, kde všechny přítomné v Bazilice Minor doslova zvedl ze židlí a lavic. Koncert nabitý obrovskou energií a nadšením strhl publikum a byl nádherným zakončením turné. Uprostřed překvapivé pestrosti zvolených skladeb pak zazněla ve světové premiéře skladba mladého českého autora, vítěze 6. ročníku kompoziční soutěže našeho festivalu. Na nové svatohorské varhany zahrál Toccatu pro velké varhany sám autor Miroslav Baklík.

 

Velké díky Julii Svěcené a Ladislavu Horákovi za famózní výkony a nádherný zážitek pro všechny přítomné na benefičním koncertu pro vilu Rusalku. Výtěžek z koncertu poputuje na údržbu klavíru, na němž Antonín Dvořák skládal svá vrcholná díla a na repasé dalších částí mobiliáře ve vile Rusalce. Koncertu předcházelo mimořádné otevření vily pro veřejnost s prohlídkami moderovanými pravnukem Antonína Dvořáka Petrem a jeho synem, rovněž Petrem Dvořákem.

 

Zcela zaplněný sál Dům Natura nadšeně aplaudoval mistrovskému výkonu mistra klasické kytary Lubomíra Brabce. Jeho Romantické písně zasáhly srdce všech přítomných a věříme, že ještě dlouho v nich budou znít a připomínat radost a kouzlo tohoto večera. Místo konání: Dům Natura

Nádvoří březnického muzea se díky fantastickému a strhujícímu výkonu Jiřího Rajniše a Napolitan Quartetu nechalo kouzlem přenést do slunné Itálie. Večer za přítomnosti starosty města Ing. Petra Procházky, jehož záštitu koncert získal, otevřel proslovem ředitel partnerské společnosti MPC system s.r.o. Ing. Jiří Dostál. A pak už následovala smršť nádherných melodií v podání umělců, na jejichž výkony bude publikum ještě dlouho vzpomínat.

Nádherný souzvuk tří nástrojů v rukou tří nesmírně talentovaných mladých umělkyň Mucha tria naplnil 10. května kouzelnou hudbou sál Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, ve kterém spolu s moderátorem Lukášem Typltem přivítala diváky také starostka obce Vysoká, paní Ing. Jana Krejčová, která nad koncertem převzala záštitu. Koncert se konal ve spolupráci s Památníkem A. Dvořáka ve Vysoké u Příbramě.

Nádherný zážitek připravilo příbramskému publiku Duo Kchun s projektem Purgatio. Prolínající se pěvecké party s projekcí a propojujícími texty v podání V. Jarorského ovládli kostel sv. Jakuba a na hodinu nechali lidem zapomenout na celý okolní svět.

Čtvrtý z festivalových koncertů rozezněl něžnými tóny loutny v netradičním souzvuku s barvitým hlasem akordeonu v podání Jindřicha Macka a Jitky Baštové kostel Nanebevstoupení Panny Marie v Třebsku. Ve "dvořákovském" kostelíku pořad o Antonínu Dvořákovi, doplněný jeho skladbami v aranžmá pro oba zmíněné nástroje, připomněl loňské 180. výročí narození slavného skladatele.

Třetí festivalový večer patřil v příbramském sále Galerie Františka Drtikola nádhernému souznění dechových nástrojů v rukou Tria Českého rozhlasu (Lukáš Pavlíček – hoboj, Lukáš Dittrich – klarinet, Libor Soukal – fagot) a podmanivého hlasu Svatopluka Schullera. V úvodu koncertu pozdravil přítomné Ing. Leopold Roule, jednatel společnosti Halex-Schauenberg, ocelové stavby s.r.o., která je již několik let partnerem festivalu.

Druhý z festivalových koncertů a famózní virtuosové Terezie Fialová a Jiří Bárta. Úvodní slovo koncertu v zrcadlovém sále Zámek Dobříš patřilo milým hostům: Ing. Pavlu Svobodovi, starostovi města Dobříš, který převzal nad koncertem záštitu a paní Gabriele Maškové - Remax power, partnerovi koncertu. A pak již následovalo brilantní vystoupení umělců, jejichž dokonalá souhra ještě celý zážitek umocňuje. Obrovské ovace nadšeného publika vyjádřily jasně, že tento koncert bude patřit k těm nezapomenutelný.


Po 46 letech se do Příbrami vrátila Česká filharmonie a překrásným koncertem zahájila 53. ročník. Úvod slavnostního večera patřil našim vzácným hostům: ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi, hejtmance Středočeského kraje Mgr. Petře Peckové a starostovi Příbrami Mgr. Janu Konvalinkovi. A pak již zněla hudba - nádherná, dechberoucí. Houslový virtuos Jiří Vodička pozvedl publikum ze sedadel a odměnil je přídavkem hned v první polovině večera, kdy zazněl Čajkovského koncert pro housle a orchestr D dur, po pauze pak publikum doslova přestalo dýchat při Dvořákově Novosvětské. Obrovské díky patří České filharmonii pod taktovkou Petra Altrichtera.

53. ročník zahájen! U Mistrovy sochy před Divadlem A. Dvořáka jsme nejprve společně se vzácnými hosty v čele s ministrem kultury Mgr. Martinem Baxou, hejtmankou Středočeského kraje Mgr. Petrou Peckovou, starostou města Příbram Mgr. Janem Konvalinkou a senátorem Petrem Štěpánkem položili květiny a uctili Mistrovu památku. Jsme velice rádi, že s námi byli rovněž starostové všech měst a obcí, ve kterých festival probíhá.