2019 – 51. ročník

   

 

Účinkovali: Soňa Červená, Lucie Silkenová, Julie Svěcená, Martin Bárta, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Program slavnostního zahájení představil dílo A. Dvořáka, V. Nováka a J. Suka, a to jak orchestrální, tak vokální. Koncertu předcházel tradiční pietní akt u sochy A. Dvořáka, kterého se zúčastnili představitelé Středočeského kraje, Poslanecké sněmovny, města Příbram, města Dobříš, města Březnice, Vysoké u Příbramě a Třebska. Pietní akt zahájil Antonín Dvořák IV. a ředitelka HF A. Dvořáka A. Dědičík Houšková.

Divadlo A. Dvořáka Příbram


účinkovali: Tomáš Kořínek, Martin Kasík, Sylva Čmugrová, Anna Trahová, Jana Kubicová, Petra Vondrová

Koncert představil vedle jednoho z výrazných děl Leoše Janáčka také skladby menšího rozsahu: výběr z Janáčkovy Moravské lidové poezie v písních, Píseň lásky Josefa Suka a Slovenské dvojzpěvy Sylvie Bodorové.

Operní představení souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni

Doprovodný program, uzavřená představení pro žáky 1. stupně ZŠ.


Kytarové Duo Cantique (Anna Hronová a Jan Hron) představilo v secesním sále Městského úřadu v Březnici program složený z původních děl i transkripcí autorů klasických i současných - diváky doslova pohladily po duši skladby Vivaldiho, Mozarta, Faurého, de Fally, ale i premiéra úpravy Ukolébavky A. Dvořáka či skladba soudobého českého skladatele M. Zelenky.

V rámci koncertu jednoho z nejprestižnějších a světově uznávaných sborů zazněla sakrální díla A. Dvořáka, L. Janáčka a Z. Fibicha.

Ivo Kahánek - Benefice pro vilu Rusalka

Přední český klavírní virtuos Ivo Kahánek famózním způsobem interpretoval díla A. Dvořáka, J. S. Bacha, F. Chopina, L. van Beethovena a L. Janáčka.

Sestry Jana a Jarmila Vávrovy spolu s cembalistou Radkem Hanušem na koncertě obohaceném použitím širokého nástrojového spektra představili repertoár zahrnující jak skladby starých mistrů (J. S. Bach, M. Marais, G. P. Telemann), soudobých autorů (G. Gunsenheimer, E. Bozza, B. Andrés) i žáka – přítele – mistra, tedy V. Nováka, K. Halíře a A. Dvořáka.

Smetanovo trio, text Smetanovo trio (Jitka Čechová – klavír, Radim Kresta – housle, Jan Páleníček – violoncello) patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. V Příbrami představilo program z děl A. Dvořáka, J. Suka a A. Arenského.

Americký studentský sbor vystoupil s programem zahrnujícím vedle gospelů i písně A. Dvořáka ad. a zvedl příbramské publikum ze sedadel.

Unikátní český soubor čtyř violoncellistů představil koncertní show složenou nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií, nebo jazzových, popových či rockových hitů.


Účinkovali: Kristýna Kůstková, Lucie Vagenknechtová, Kateřina Ochmanová

Již čtvrtým rokem zazněly v místě s „geniem loci“ hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Koncert se konal v den druhého výročí úmrtí mistrova vnuka, příbramského patriota a hlavně báječného člověka Antonína Dvořáka III., na něhož jsme volbou repertoáru i průvodním slovem ve společnosti jeho synů - Antonína Dvořáka IV. a Petra Dvořáka zavzpomínali.

Komorní orchestr Quattro (založený v roce 2000) v čele s dirigentem Markem Štilcem představil program sestavený z děl J. Suka, G. F. Händela, Cl. Debussyho a P. I. Čajkovského. Hostem koncertu byla první dáma české harfy, paní Jana Boušková. Za účasti autora odehrál orchestr také světovou premiéru Suity pro smyčcový orchestr PETRA KORONTHÁLYHO, vítěze 3. ročníku Kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let.

Účinkovali: Liana Sass , Josef Moravec, Jan Šťáva, Martin Peschík, Západočeský symfonický orchestr.

Žáky Antonína Dvořáka, kteří svůj umělecký život zasvětili operetní tvorbě, připomenul open air koncert před Svatou Horou. Zazněla díla Oskara Nedbala, Rudolfa Frimla a Rudolfa Piskáčka.


Již čtvrtý ročník Dne s Antonínem Dvořákem přinesl opět více než 20 samostatných koncertů a pořadů pro děti i širokou veřejnost.

Děkujeme všem účinkujícím! Ve školkách, školách a na gymnáziích proběhly pořady Václava Lásky (Jak vzniká kytara), Anny Novotné Peškové (Co je operní sbor), Petry Žďárské (Hraji, hraješ, hrajeme ..na cembalo) a Václava Tobrmana (Letem hudebním světem). Na koncertech účinkovali Unique kvartet, Trombonový kvartet HAMU a žáci ZUŠ Antonína Dvořáka a ZUŠ na nám. TGM.

účinkovali:
dirigenti: Debashish Chaudhuri (Indie) a David Rutherford (USA), Příbramská filharmonie

Hudební festival Antonína Dvořáka zahájil v roce 2018 inovativní sérii koncertů, tzv. „immersive concerts“. V těchto koncertech se ruší odstup mezi umělci a diváky. Divák se stává nedílnou součástí uměleckého výkonu a zažije hudbu zevnitř tělesa, které jí provádí. Divák je nejen v centru dění, ale také je jeho účastníkem a přímo ovlivní konečný výsledek koncertu. Pro letošní rok s tématem „žáci Antonína Dvořáka“ vytvořili D. Chaudhuri a D. Rutherford unikátní program zahrnující díla např. R. Goldmarka, W. M. Cooka či O. Nedbala, ale podařilo se jim vypátrat a znovu uvést v život hudbu k němým filmům od J. S. Zámečníka.


účinkovali:
dirigenti: Debashish Chaudhuri (Indie) a David Rutherford (USA), Příbramská filharmonie

Netradiční Immersive koncert si účinkující zopakovali ještě jednou - v netradičním prostoru Waldorfské školy.

účinkující: Spohr violin duo (Jana Lébrová, Ondřej Lébr), Pavel Černý

Souznění a prolínání varhanní a houslové hry v rukách mistrů přeneslo publikum zejména do světa W. A. Mozarta, jehož skladby doplnila díla A. Dvořáka, J. Suka, L. Janáčka, J. S. Bacha a F. X. W. Mozarta.

účinkovali:

Václav Hudeček, Jan Mráček, Marie Hasoňová, Andreas Sebastian Weiser, Filharmonie Hradec Králové

Koncert našich předních houslistů plný excelentních výkonů završil 51. ročník festivalu díly A. Dvořáka, J. Suka, P. I. Čajkovského, P. de Sarasateho a A. Vivaldiho.