2018 – 50. ročník

   

Zahajovací koncert jubilejního 50. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram uchvátil všechny přítomné. Po úvodních projevech Ing. Zdeňka Štefka (Středočeský kraj) a starosty Města Příbram, Ing. Jindřicha Vařeky, už patřilo pódium pouze Symfonickému orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Ondreje Lenárda a špičkovým interpretům, Adrianě Kučerové a Aleši Brisceinovi.

Před samotným zahájením festivalu proběhl již tradiční pietní akt u sochy Antonína Dvořáka před Divadlem A. Dvořáka Příbram. Společně s mistrovými potomky (pravnukem Petrem Dvořákem a pravnučkou Hanou Kakešovou), ředitelkou festivalu Mgr. Albínou Houškovou, zástupci Středočeského kraje, Města Příbram a dalších měst spojených s festivalem byla uctěna památka velikána české i světové hudby.

Ke slavnostnímu duchu zahajovacího dne přispělo také otevření výstavy k 50 letům festivalu za přítomnosti pamětníků a milých hostů. Výstava byla připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem Příbram a Domem Natura, v jehož prostorách je umístěna. Součástí výstavy je i expozice Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Výstava bude otevřena až do 28. září 2018.

České filharmonické kvarteto v prostorách Galerie Františka Drtikola naprosto nadchlo příbramské publikum svým uměním. Součástí koncertu bylo premiérové uvedení skladeb vítěze loňského 2. ročníku kompoziční soutěže Adama Wesolowskeho (Polsko) a držitelů čestných uznání – Aliksandra Yasinskeho z Běloruska a Avjerina Vjera z Albánie. Koncert ukázal, jak krásná jsou díla klasických mistrů i současných skladatelů.

Koncert ozářený světlem svíček a plný hlubokých dojmů. Dvořákovy Biblické písně v podání Jiřího Rajniše ml. či Bachovy skladby interpretované jednou z předních českých varhanic, příbramskou rodačkou Michaelou Káčerovou poslouchalo publikum většinou se zavřenýma očima, aby si ještě více vychutnalo nádheru tónů linoucích se kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku.

Harfa je nástrojem u festivalového publika velmi oblíbeným a čtyři harfy v rukou čtyř skvělých harfistek z Prah-a-harp kvartetu to nádherným koncertem v kostele sv. Jakuba v Příbrami potvrdily. Zazněla díla J. S. Bacha, C. Saint-Saënse, E. Griega a dalších světových skladatelů a za přítomnosti hudebního skladatele Zdeňka Zahradníka zde proběhla také premiéra jeho úpravy Dvořákových Poetických nálad pro čtyři harfy.

Festivalové dopoledne patřilo dětem z příbramských škol. Operní soubor Divadla J. K. Tyla z Plzně jim představil operu A. Dvořáka Rusalka speciálně upravenou pro dětské publikum. Dvě představení "O Rusalce" v Divadle A. Dvořáka Příbram se dětem evidentně moc líbila a svůj zážitek mohou sdílet i v rámci výtvarné soutěže, vyhlášené jako každý rok na téma zhlédnutého představení.

Další z nezapomenutelných koncertů se zapsal do festivalové historie: Václav Hudeček s Lukášem Klánským ve zcela vyprodaném Zrcadlovém sálu Zámku Dobříš připravili publiku nádherný zážitek. Koncert, pořádaný za podpory Města Dobříš a v partnerství se společností Asklepion Holding, a.s., byl připomínkou prvního vystoupení Václava Hudečka na festivalu v roce 1971 a zároveň ukázal, že opravdové mistrovství nestárne.

V sobotu 5. května proběhla v pořadí již čtvrtá Benefice pro vilu Rusalka, při níž se již tradičně na několik hodin otevřou vrátka do vily a návštěvníci si mohou prohlédnout místo, které Antonín Dvořák miloval a v němž vytvořil řadu svých nejznámějších děl. Průvodcem návštěvníků, mezi nimiž nechyběla ani harfistka Jana Boušková s rodinou, byl skladatelův pravnuk Petr Dvořák.

Benefice pro vilu Rusalka přivádí do Vysoké u Příbrami každoročně přední umělce, kteří vyjadřují svou lásku k dílu Antonína Dvořáka koncertem ve prospěch obnovy jeho milovaného domu. Letos přijala pozvání první dáma české harfy, paní Jana Boušková. Poděkování patří jí i návštěvníkům, kteří podpořili záchranu mobiliáře vily a v neposlední řadě také Památníku A. Dvořáka ve Vysoké za spolupráci.

Květnový večer v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami patřil komponovanému pásmu PhDr. Jiřího Vejvody na téma padesáti let festivalu. Poutavé vyprávění a příběhy harmonicky doplňovaly tóny sólového hoboje v rukou Viléma Veverky, která navázal na loňské nezapomenutelné vystoupení v kostela sv. Jakuba. Příběhy v tónině života byly krásným spojením mluveného slova a vkusně sestaveného hudebního programu.

Koncert DUO FUTURO v reprezentačním sále březnické radnice byl doslova elektrizující a postaral se o skvělou premiéru v prostorách, kam festival zavítal poprvé. Duo mladých protagonistů (Kristina Vocetková – violoncello a Matouš Pěruška – housle) má na svém kontě ii přes poměrně krátkou existenci již řadu úspěchů. Umělecký potenciál naplno potvrdili i tímto vydařeným vystoupením.

Hornista Radek Baborák a jeho Baborak Ensemble zanechali u publika v Galerii Františka Drtikola Příbram hluboký dojem. Fascinující koncert ukázal, že i v komornějším složení ansáblu lze zcela ovládnout prostor a připravit velký hudební zážitek. Členy uskupení spojuje radost ze vzájemného sdílení hudby mistrů čtyř stylových období, entuziasmus při objevování neznámých skladeb a hledání osobitého netradičního vyznění kompozic.

Světová sopranistka Gabriela Beňačková na Hudebním festivalu A. Dvořáka Příbram poprvé vystoupila před neuvěřitelnými čtyřiceti lety a k radosti všech přijala pozvání i letos. Tentokrát oslnila publikum v Galerii Františka Drtikola v Příbrami a představila také svoji studentku, mezzosopranistku Ester Pavlů. Koncert se konal díky podpoře společnosti Halex - Schauenberg ocelové stavby s.r.o

Poslední květnovou sobotu rozezněly prostory Zámku Březnice magické hlasy flétny a varhan v podání skvělé Kristiny Vaculové a Přemysla Kšici, který pohotově - a bravurně - nahradil onemocnělého Ondřeje Múčku. Další z jedinečných zážitků 50. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram.

Již třetím rokem zazněly v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Veronika Holbová a Eliška Zajícová za klavírního doprovodu Lenky Navrátilové přednesly písně A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů. Výjimečný koncert se konal v den prvního výročí úmrtí mistrova vnuka, Antonína Dvořáka III., a stal se tak zároveň krásnou a důstojnou vzpomínkou na báječného člověka.

V prostorách Galerie Ludvíka Kuby v Březnici zněly klarinety. Každý festivalový ročník je mezi koncerty klasické hudby zařazován jeden na pomezí žánru - a koncert Clarinet Factory opět ukázal, že je to správné rozhodnutí. Nadšené publikum děkovalo hudebníkům bouřlivým potleskem. Partnerem koncertu byla společnost MPC Systém a poděkování patří také městu Březnice za podporu.

Ivana Pokorná v pořadu "Hraji, hraješ, hrajeme ... na harfu" A skvělé děti ze ZŠ Jiráskovy sady.

Jana Laubová a parádní "Muzikohraní" s dětmi z MŠ bří Čapků ..

"Kouzlo tónů" v Cáchovně Dolu Anna a skvělé dámy z Kalabis quintetu v interaktivním pořadu vzniklém pro náš festival a určeném studentům gymnázia.

Žesťový kvintet Brasstet na malých koncertech před příbramskou nemocnicí a na náměstí TGM.

"Hudba nás baví". Koncert mladých hudebníků pro mladé posluchače, tak by se dalo definovat vystoupení klavírního tria MaLuJi ze ZUŠ Jižní Město - Praha 4 a dua Kláry a Adama Klánských. Nejen, že bylo vidět, jak moc je hudba baví, ale také to, že přes své mládí už toho opravdu hodně umí.

Žáci příbramských ZUŠ. Opět se ukázalo, že v Příbrami máme spoustu hudebně nadaných dětí - a kdoví, jestli někdo z těch, co vám hráli a zpívali, nebude jednou hvězdou (nejen) našeho festivalu ... Tleskali jsme sboru ze ZUŠ A. Dvořáka a Canzonettě, dechovým souborům a akordeonovému triu ze ZUŠ na nám. T. G. M.

Kairovo kvarteto. V nemocnici uvedlo toto mladé kvarteto v premiéře skladbu teprve šestnáctileté K. Slabeňákové, které porota naší kompoziční soutěže udělila v loňském roce čestné uznání. Na Václavském náměstí pak vedle klasického repertoáru zařadili pro radost a pobavení kolemjdoucích i skladby méně klasické :)

Kalabis quintet hrál pro radost babičkám a dědečkům v Domově seniorů.

Velké finále! po dvanácti koncertech a programech pro malé i velké nastal večer a s ním česká premiéra netradičního projektu, tzv. IMMERSIVE koncertu. Do do posledního místečka zaplněného sálu v Domě Natura vešli dva pánové - dirigenti Debashish Chaudhuri (Indie) a David Rutherford (USA). Kde ale byli hudebníci? Na pokyn dirigentů se mezi diváky zvedli členové Příbramská filharmonie a došli si pro nástroje. Diváci se tak ocitli přímo mezi hudebníky a zažili pocit, jaké to je, být součástí orchestru, vnímat a slyšet to, jak se hudba tvoří. A aby toho nebylo málo, nakonec i sami účinkovali .. To, že si tento koncert všichni nesmírně užili, svědčí obrovské ovace na závěr i nadšení, spontánně vyjadřované řadou přítomných ....

Ve stínu Svaté Hory proběhlo velkolepé finále. Velké díky patří všem protagonistům za nádherné provedení Dvořákova Requeim, které se stalo důstojným - a věříme že i nezapomenutelným - zakončením jubilejního 50. ročníku HF Antonína Dvořáka Příbram. Bravi Debashish Chaudhuri, Jana Šrejma Kačírková, Ester Pavlů, Josef Moravec, Martin Gurbaľ, PKF - Prague Philharmonia, Pražský komorní sbor a spojené příbramské sbory (Vepřekův smíšený sbor a ženský komorní sbor Krásky).

V pondělí 18. června proběhlo v krásných prostorách Domu Natura předávání cen vítězům 3. ročníku výtvarné soutěže, vyhlášené v souvislosti s operním představením (O Rusalce), které děti z 1. stupně ZŠ měli možnost shlédnout v rámci 50. ročníku HF A. Dvořáka Příbram. Absolutní vítězkou se dle odborné komise pod vedením akad. malíře Ivana Bukovského stala teprve osmiletá Simonka Boháčková ze ZŠ 28. října. Výtvarná díla budou až do konce září vystavena v prostorách Domu Natura.