2018 – 50. ročník

Zahajovací koncert jubilejního 50. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram uchvátil všechny přítomné. Po úvodních projevech Ing. Zdeňka Štefka (Středočeský kraj) a starosty Města Příbram, Ing. Jindřicha Vařeky, už patřilo pódium pouze Symfonickému orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Ondreje Lenárda a špičkovým interpretům, Adrianě Kučerové a Aleši Brisceinovi.

Před samotným zahájením festivalu proběhl již tradiční pietní akt u sochy Antonína Dvořáka před Divadlem A. Dvořáka Příbram. Společně s mistrovými potomky (pravnukem Petrem Dvořákem a pravnučkou Hanou Kakešovou), ředitelkou festivalu Mgr. Albínou Houškovou, zástupci Středočeského kraje, Města Příbram a dalších měst spojených s festivalem byla uctěna památka velikána české i světové hudby.

Ke slavnostnímu duchu zahajovacího dne přispělo také otevření výstavy k 50 letům festivalu za přítomnosti pamětníků a milých hostů. Výstava byla připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem Příbram a Domem Natura, v jehož prostorách je umístěna. Součástí výstavy je i expozice Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Výstava bude otevřena až do 28. září 2018.

České filharmonické kvarteto v prostorách Galerie Františka Drtikola naprosto nadchlo příbramské publikum svým uměním. Součástí koncertu bylo premiérové uvedení skladeb vítěze loňského 2. ročníku kompoziční soutěže Adama Wesolowskeho (Polsko) a držitelů čestných uznání – Aliksandra Yasinskeho z Běloruska a Avjerina Vjera z Albánie. Koncert ukázal, jak krásná jsou díla klasických mistrů i současných skladatelů.

Koncert ozářený světlem svíček a plný hlubokých dojmů. Dvořákovy Biblické písně v podání Jiřího Rajniše ml. či Bachovy skladby interpretované jednou z předních českých varhanic, příbramskou rodačkou Michaelou Káčerovou poslouchalo publikum většinou se zavřenýma očima, aby si ještě více vychutnalo nádheru tónů linoucích se kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku.

Harfa je nástrojem u festivalového publika velmi oblíbeným a čtyři harfy v rukou čtyř skvělých harfistek z Prah-a-harp kvartetu to nádherným koncertem v kostele sv. Jakuba v Příbrami potvrdily. Zazněla díla J. S. Bacha, C. Saint-Saënse, E. Griega a dalších světových skladatelů a za přítomnosti hudebního skladatele Zdeňka Zahradníka zde proběhla také premiéra jeho úpravy Dvořákových Poetických nálad pro čtyři harfy.

Festivalové dopoledne patřilo dětem z příbramských škol. Operní soubor Divadla J. K. Tyla z Plzně jim představil operu A. Dvořáka Rusalka speciálně upravenou pro dětské publikum. Dvě představení "O Rusalce" v Divadle A. Dvořáka Příbram se dětem evidentně moc líbila a svůj zážitek mohou sdílet i v rámci výtvarné soutěže, vyhlášené jako každý rok na téma zhlédnutého představení.

Další z nezapomenutelných koncertů se zapsal do festivalové historie: Václav Hudeček s Lukášem Klánským ve zcela vyprodaném Zrcadlovém sálu Zámku Dobříš připravili publiku nádherný zážitek. Koncert, pořádaný za podpory Města Dobříš a v partnerství se společností Asklepion Holding, a.s., byl připomínkou prvního vystoupení Václava Hudečka na festivalu v roce 1971 a zároveň ukázal, že opravdové mistrovství nestárne.

V sobotu 5. května proběhla v pořadí již čtvrtá Benefice pro vilu Rusalka, při níž se již tradičně na několik hodin otevřou vrátka do vily a návštěvníci si mohou prohlédnout místo, které Antonín Dvořák miloval a v němž vytvořil řadu svých nejznámějších děl. Průvodcem návštěvníků, mezi nimiž nechyběla ani harfistka Jana Boušková s rodinou, byl skladatelův pravnuk Petr Dvořák.

Benefice pro vilu Rusalka přivádí do Vysoké u Příbrami každoročně přední umělce, kteří vyjadřují svou lásku k dílu Antonína Dvořáka koncertem ve prospěch obnovy jeho milovaného domu. Letos přijala pozvání první dáma české harfy, paní Jana Boušková. Poděkování patří jí i návštěvníkům, kteří podpořili záchranu mobiliáře vily a v neposlední řadě také Památníku A. Dvořáka ve Vysoké za spolupráci.

Květnový večer v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami patřil komponovanému pásmu PhDr. Jiřího Vejvody na téma padesáti let festivalu. Poutavé vyprávění a příběhy harmonicky doplňovaly tóny sólového hoboje v rukou Viléma Veverky, která navázal na loňské nezapomenutelné vystoupení v kostela sv. Jakuba. Příběhy v tónině života byly krásným spojením mluveného slova a vkusně sestaveného hudebního programu.

Koncert DUO FUTURO v reprezentačním sále březnické radnice byl doslova elektrizující a postaral se o skvělou premiéru v prostorách, kam festival zavítal poprvé. Duo mladých protagonistů (Kristina Vocetková – violoncello a Matouš Pěruška – housle) má na svém kontě ii přes poměrně krátkou existenci již řadu úspěchů. Umělecký potenciál naplno potvrdili i tímto vydařeným vystoupením.

Hornista Radek Baborák a jeho Baborak Ensemble zanechali u publika v Galerii Františka Drtikola Příbram hluboký dojem. Fascinující koncert ukázal, že i v komornějším složení ansáblu lze zcela ovládnout prostor a připravit velký hudební zážitek. Členy uskupení spojuje radost ze vzájemného sdílení hudby mistrů čtyř stylových období, entuziasmus při objevování neznámých skladeb a hledání osobitého netradičního vyznění kompozic.