Duo Unito

Duo Unito pochází ze Semil v Podkrkonoší a vzniklo z rodinného hudebního souboru „JV – Collegium“. Sestry Jana a Jarmila Vávrovy kombinují více nástrojů (Jana – fagot, zobcové flétny, Jarmila – hoboj, harfa), které jim umožňují hrát rozmanitý repertoár od renesance po současnost. Protože pochází z hudební rodiny, koncertují společně od samého dětství, např. Lomnické kulturní léto, Vrchlabské hudební léto, Libštátské pozdní léto. Název Duo Unito má představovat hudební propojení, kterého si při poslechnu dvou sester nelze nevšimnout.

 Jarmila Vávrová začala v roce 2007 studovat na Pražské konzervatoři u prof. Vladislava Borovky. V 2. ročníku získala 1. cenu na Mezinárodní hobojové soutěži UFAM v Paříži. V prosinci 2012 vyhrála konkurz s hobojovým koncertem Bohuslava Martinů o absolventský koncert s orchestrem Pražské konzervatoře. Od r. 2013 studuje Akademii múzických umění v Praze u prof. Jany Brožkové. Během bakalářského studia byla v rámci programu ERASMUS studentkou Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse v Lyonu ve třídě prof. Jean – Louis Capezzaliho a Jérôme Guicharda. Následující akademický rok bude své magisterské studium na HAMU zakončovat nejen recitálem, ale také sólovým koncertem za doprovodu orchestru PKF – Prague Philharmonia. Několik let byla v Orchestrální akademii České filharmonie a PKF – Prague Philharmonia. S Českou filharmonií hrála v rámci festivalu Smetanova Litomyšl ‚Mou Vlast‘ na prvním hoboji, a měla tak možnost zahrát si známé hobojové sólo v Blaníku pod taktovkou Jakuba Hrůši. Pravidelně také vystupuje se soudobými tělesy (Orchestr Berg, Ensemble Terrible) a Haydn Ensemblem. Již několik let se pravidelně zúčastňuje Česko – francouzské hudební akademie v Telči. Od sezóny 2018 je členkou Symfonického orchestru Českého Rozhlasu. Kromě sólové a orchestrální hry se věnuje také komorní hudbě, konkrétně hraje v dechovém kvintetu Kalabis Quintet, se kterým v únoru 2015 získaly 3. místo a titul laureáta na Mezinárodní soutěži dechových kvintetů Henriho Tomasiho v Marseille. Od září 2016 je Kalabis Quintet na Listině mladých umělců a v rámci Klubu přátel hudby koncertuje po celé České republice.

Jana Vávrová v roce 2009 absolvovala Pražskou konzervatoř ve hře na fagot u prof. Michaela Vernera a souběžně vystudovala také hru na zobcové flétny u prof. Julie Brané a prof. Jakuba Kydlíčka. Na Filozofické fakultě MU v Brně promovala r. 2017 v bakalářském oboru provozovací praxe staré hudby. Pravidelně se zúčastňuje odborných interpretačních seminářů a kurzů u renomovaných hudebníků (Jostein Gundersen, Kerstin de Witt). Příležitostně hraje v orchestrech a komorních ansámblech. Koncertuje též s cembalistou a varhaníkem Radkem Hanušem, klavíristkou Monikou Chmelařovou a gambistkou Magdou Uhlířovou. V rámci festivalu Vrchlabské hudební léto si zahrála sólový koncert od Antonia Vivaldiho za doprovodu orchestru Albipolis Ensemble. Nejraději však hrává s rodinným souborem JV Collegium na různých festivalech (Lomnické kulturní léto, Libštátské pozdní léto, Vrchlabské hudební léto). Deset let vyučovala na jičínské ZUŠ J. B. Foerstera, nyní působí na ZUŠ v Nové Pace. Na celostátních soutěžích MŠMT ČR se její žáci opakovaně umísťují na předních místech. Kromě titulu absolutního vítěze (Trio zobcových fléten, 2016), ocenila porota Janu Vávrovou za pedagogickou práci. Regionální organizace a instituce zvou často nejen Janu, ale také její soubor Flétnium na své pořady.