Radek Hanuš

Radek Hanuš se narodil ve Vrchlabí, kde vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou. V letech 2003–2009 studoval obor hra na varhany na Konzervatoři Pardubice (doc. Václav Rabas, prof. Václav Uhlíř), kterou zakončil absolutoriem ve třídě prof. Václava Uhlíře. V roce 2011 dokončil studium oboru Duchovní hudba na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (varhany u prof. Kamily Klugarové a dirigování u doc. Emila Skotáka). Ve Vrchlabí působí jako ředitel kůru a varhaník děkanského chrámu sv. Vavřince, varhaník v klášterním kostele sv. Augustina a sbormistr chrámového sboru. Aktivně se zajímá o historii, konstrukci a stavbu varhanních nástrojů a je autorem projektů na jejich záchranu. Je členem Společnosti Karla Halíře, která si klade za cíl zviditelnění osobnosti Karla Halíře, houslového mistra a rodáka z Vrchlabí. Od roku 2010 je ředitelem ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí.