Transformace HF AD Příbram

14.září 2015 schválilo Zastupitelstvo Města Příbram všemi hlasy přítomných zastupitelů transformaci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. V rámci následujícího měsíce byla podepsána licenční smlouva s nově vzniklou neziskovou organizací Dvořákovo Příbramsko, která se nadále stává pořadatelem festivalu (více na www.dvorakovopribramsko.cz).
Ředitelka HF AD Albína Houšková k tomu uvedla: „Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram je jednou ze stěžejních akcí tohoto typu v rámci Středočeského kraje, v regionu pak akcí největší. V devadesátých letech našel své zázemí a maximální podporu u Města Příbram, současné nároky na jeho realizaci nás však v zájmu dalšího rozvoje a ve snaze o stabilní zvyšování umělecké úrovně přivedli ke klíčové otázce, jakým způsobem řešit jeho existenci v dalších letech. Naše nová nezisková organizace Dvořákovo Příbramsko nám dává podstatně větší možnosti, jak ho organizovat a v neposlední řadě i financovat. Rádi bychom využili možnosti různých dotačních a grantových programů, stejně jako možnost zapojení partnerů z individuální i korporátní sféry.

… číst více

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram vypisuje na ročník 2016 soutěž v oboru skladba.

Specifikace zadání:

  • Skladba v obsazení sólový nástroj, příp. hlas s doprovodem klavíru
  • Maximální délka skladby 10 minut
  • Téma: „My cizinou jsme bloudili“ – motto HF AD Příbram pro rok 2016, které se váže jak k Dvořákově mnohokrát opakované variaci na motiv lásky k domovu a stesku po vlasti, tak k slavnému duetu z opery Jakobín (v rámci dramaturgie je dále koncipováno jako téma umělců, kteří při svém specifickém povolání tráví svůj život na cestách, v cizině, kde mnohdy sami propagují hudbu své vlasti)

… číst více