Heidelberg University Concert Choir (USA)/Koncertní sbor Heidelberg University

Koncertní sbor je prvním smíšeným sborem Hudební fakulty Heidelberg University v Ohiu, ve Spojených státech amerických.  Každý rok tento sbor nastuduje eklektický repertoár sborové literatury, ve kterém jsou zastoupeny hlavní žánry sborové tvorby, historické etapy a kulturní tradice.  Mezi nejdůležitější každoroční aktivity sboru patří spolupráce se sborem a orchestrem University –Community Chorus and Orchestra – které jsou společným tělesem univerzity a obce; především se jedná o prosincové nastudování Handlova oratoria Mesiáš a dalších tradičních a oblíbených svátečních děl, a dále každoroční jarní turné.  Prostřednictvím konkurzů se členy sboru mohou stát všichni studenti Heidelberg University, a to bez ohledu na předmět jejich studia. Chamber Singers – Komorní pěvci – je malý komorní soubor, jehož členy jsou vybraní zpěváci Koncertního sboru; tento soubor se specializuje na provádění hudebních děl z období renesance, romantismu a na současnou hudební tvorbu. 

Dr. Greg Ramsdell je ředitelem sborových aktivity na Heidelberg University.  V rámci své funkce diriguje Dr. Ramsdell Koncertní sbor a sbor Komorních pěvců. Mimo svých dirigentských povinností se věnuje výuce základů zpěvu, dirigování a sekundárních metod sborového zpěvu. Na graduální úrovni vede Dr. Ramsdell kurzy rozvoje studijních programů, výzkumu v oboru hudebního vzdělávání a hudební teorie. 

Greg získal vysokoškolské a postgraduální hudební vzdělání na Bowling Green State University. V roce 2006 získal titul DMA (doktor hudebního umění) s vyznamenáním v oboru řízení pěveckého sboru na University of Kansas. Jeho doktorandská práce Paradise Lost and Regained: Poetic and Music Images of Paradise, Sin, and Redemption in Mid-twentieth Century Choral Settings of Cecilia Odes by Benjamin Britten and Norman Dello Joio  (Ráj ztracený a znovunalezený: Poetické a hudební obrazy ráje, hříchu a vykoupení v polovině 20. století ve sborovém nastudování Ód na svatou Cecílii Benjamina Brittena a Normana Dello Joio) byla nominována na cenu Julius Herford Prize, která je udělována za vynikající závěrečný doktorandský výzkumný projekt v oblasti sborové hudby.

Greg řídil středoškolské pěvecké sbory ve státech Colorado, Kansas, Ohio a Pensylvánie a je porotcem mnoha soutěží ve sborovém zpěvu určených pro velká tělesa v Kansasu, Arkansasu a v Ohiu. Jeho výzkum byl prezentován na státních a národních konferencích American Choral Directors Association  (Americké asociace sbormistrů). Letos na jaře byla Gregovi udělena cena za výuku hudby,  Heidelberg’s Ream-Paradiso Distinguished Teaching Award, pro rok 2018.

Cynthia Snyder Ramsdell je zaměstnána jako doprovodná klavíristka na Heidelberg University, kde doprovází Koncertní sbor, smíšený sbor University-Community Chorus, a také vystoupení umělců z řad studentů, členů univerzity a hostujících umělců. Cynthia také zajišťuje klavírní doprovod při vystoupeních konaných na Tiffin University, Tiffin City Schools, na lokálních školách Seneca East a pro sbor The All-Ohio State Fair Youth Choir. Nedávno měla Cynthia čest doprovázet dvě hudební produkce v Carnegie Hall a byla korepetitorkou při konkursech na účinkující v programu Cedar Point parku pro sezónu 2017-2018.  Od roku 1993 se Cynthia věnuje soukromé výuce hry na klavír a zpěvu.