Vilém Veverka

Vilém Veverka (* 1978) na sebe upozornil již během studia na pražské konzervatoři u významného pedagoga F. X.Thuriho kdy získal titul laureáta v mezinárodní soutěži „Concertino Praga“ (1996). Po vítězství v Soutěži konzervatoří (1997) byl několik sezón členem „Gustav Mahler Jungend Orchester“, prestižního tělesa, kde se pod vedením Claudia Abbada setkávají nejlepší studenti Evropy. V letech 1998 a 2000 až 2002 se stal sólohobojistou tohoto orchestru a spolupracoval s mnoha dirigenty světových jmen, jako např. Claudio Abbado, Pierre Boulez, Kent Nagano, Franz Welser-Möst.
 
Ve studiu pokračoval na Hudební akademii múzických umění v Praze (1999-2004, MgA. Liběna Séquardtová) a zejména na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně (2000-2005), kde byl žákem Dominika Wollenwebera, člena Berlínské filharmonie. Své vzdělání dále zdokonaloval u předních světových hobojistů, Jean-Louis Capezzaliho, Albrechta Mayera, Maurice Bourgua, Heinze Holligera a Hansjörga Schellenbergera. Nastoupená cesta vyvrcholila působením V. Veverky v nejlepším světovém orchestru, Berlínské filharmonii (stipendista Karajan Stiftung, 2003-2005) a vítězstvím (1.cena) v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo, Sony Music Foundation (2003). V listopadu 2012 se aktivně podílel na oslavách 40. výročí vzniku Karajanovy nadace při Berlínské filharmonie: při zahájení provedl spolu s D. Wollenweberem výběr z Invencí I. Yuna pro 2 hoboje a rovněž účinkoval při slavnostním provedení 8. symfonie A. Brucknera, dir. Sir S. Rattle.
 
Na základě těchto výsledků se Vilém Veverka začal cíleně věnovat sólové a komorní hře; již v roce 2006 debutoval v samostatném recitálu na prestižním mezinárodním festivalu Pražské jaro. Jako sólista vystupuje s významnými českými orchestry jako např. s Pražskou komorní filharmonií, FOK, Filharmonií Brno ad., ze zahraničních orchestrů pak jmenujme např. Tokyo Filharmonic, Bayerisches Kammerorchester, Neubrandenburger Philharmoniker, Capella Istropolitana.

V září 2007 exceloval při provedení hobojových koncertů J.S.Bacha a G.Ph.Telemanna na turné s Českými komorními sólisty v devíti metropolích Jižní Ameriky (Peru-Lima, Brazílie – Olinda, Vitoria, Ribeirão Preto, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Argentina – Rosario, Cordoba, Tucumán), které vyústilo v následnou spolupráci na koncertech v rámci prestižních německých festivalů MDR a Mitte Europa, také na Haydn Biennale Mechelen v Belgii.

 
Vilém Veverka se ve svých aktivitách zaměřuje rovněž na současné umění – provádění soudobé hudby. Jako první český interpret provedl a nahrál (s dirigentem Jakubem Hrůšou) hobojový koncert „A few Minutes with an Oboist“ předního českého skladatele Marka Kopelenta. V českých premiérách uvedl a pro Český rozhlas poprvé nahrál další významná díla světových autorů (Luciano Berio, Isang Yun, Bernd Alois Zimmermann, Richard Rodney Bennett), čímž posunul stávající interpretační a repertoárová kritéria na evropskou úroveň. V listopadu 2012 realizoval v Krakově východoevropskou premiéru hobojového koncertu amerického skladatele E. Cartera. Vilém Veverka je rovněž propagátorem hudby české avantgardy, systematicky mapuje i nahrává tvorbu českých skladatelů druhé poloviny 20. století a zároveň iniciuje vznik nových skladeb pro hoboj (např. Hobojový koncert M. Hyblera, Vyhnání M. Kopelenta ad.).
 
Další z jeho aktivit směřuje do oblasti poučené interpretace staré hudby. V únoru 2008 se podílel na nahrávce triových sonát Jana Dismase Zelenky, v letošním roce připravuje jejich souborné provedení. Spolupracuje především s renomovanou cembalistkou Barbarou Marií Willi. Pod titulem „Nástroje s velkou minulostí“ debutovali v rámci Mezinárodního festivalu Moravský podzim 2007.
 
Před několika lety inicioval intenzivní spolupráci s harfistkou Kateřinou Englichovou. Společně vystupují na význačných zahraničních festivalech: Carinthischer Sommer, Sarajevskaja zima, Flâneries Musicales Reims, De klenge Maarnicher Festival (Lucembursko), Haydn Biennale Mechelen ad. Partnery u klavíru mu jsou Ivo Kahánek, Martin Kasík či Daniel Wiesner.
 
Je zakládajícím členem a vedoucím souboru „PhilHarmonia Octet Prague – A New Approach Ensemble“, který sdružuje přední sólové hráče české hudební scény, spolupracuje se souborem Ostravská banda.
 
Vedle své úspěšné sólové dráhy se Vilém Veverka věnuje i pedagogické činnosti. O své zkušenosti se podělil na různých mistrovských kurzech či masterclassech; r. 2007 vedl výuku v rámci Mezinárodního festivalu MIMO v brazilské Olindě, v lednu 2008 vyučoval jako jediný český interpret na Royal College of Music v Londýně. V letošním roce ho čeká setkání s mladými hobojisty v ČR a opakovaně v Jižní Americe.
 
Společně s Kateřinou Englichovou (harfa) a Ivem Kahánkem (klavír) vydal u Supraphonu (květen 2009) CD „Risonanza“ se skladbami J. Hanuše, P. Haase a P. Ebena. V témže roce realizoval CD u společnosti Arco Diva s nahrávkou hobojového koncertu Bohuslava Martinů. Začátkem r. 2013 vyšlo v Supraphonu jeho CD s nahrávkami 12 Fantazií G. Ph. Telemanna a 6 Metamorfóz B. Brittena (SU).
  
Projektovou činnost Viléma Veverky podporuje prestižní francouzský výrobce dechových nástrojů Buffet Crampon www.buffetcrampon.fr, na jehož nástroj hraje (Green-Line Oboe).