Marie Svobodová

Marie Svobodová v současné době studuje 1. ročník hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, obor zpěv, pod vedením Yvony Škvárové. V roce 2010 nastoupila do dětského pěveckého souboru Dětská opera Praha (DOP) pod vedením Jiřiny Markové – Krystlíkové. Se souborem měla možnost pravidelně vystupovat na významných českých divadelních scénách i v zahraničí (v Beyreuthu, Itálii apod. ). Nastudovala zde hlavní role např. v Rybově mši (altové sólo), Mozartovo leporelo (třetí Dáma), (Vy)Prodaná nevěsta (role Ludmily), Brundibár (role Pepíčka), Otvírání studánek (role Sasanky), sólové role v cyklu Opera nás baví, Miniopery, nebo také sólová role v představení The Last Train to Tomorrow (pod taktovkou C. Davise, toto dílo bylo s autorem natočeno v angličtině na CD v Anglii v roce 2014).
V roce 2012 zahájila studium na Pražské konzervatoři pod vedením Yvony Škvárové. O rok později získala 1. místo v písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze v kategorii konzervatoří (v ceně bylo nahrávání soutěžních písní v Českém rozhlase) a 2. místo v kategorii konzervatoří na pěvecké soutěži Pražský pěvec. V roce 2016 se umístila na 2. místě na prestižní Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii Operní naděje. V roce 2019 v téže soutěži získala cenu Gustava Mahlera.
Od roku 2014 spolupracuje s profesorem Pražské konzervatoře Tomášem Hálou na koncertech staré hudby období baroka a renesance po České republice (mezi repertoár patří Chansony a světské skladby největších skladatelů evropské renesance např. J. B. Lully, N. Gombert, O. Lasso, C. Janequin). V roce 2016 absolvovala pěvecký kurz na Sommerakadiemie Mozarteum v Salzburgu pod vedením Marjany Lipovsek a v roce 2019 pěvecký kurz pod vedením Dagmar Peckové. V roce 2017 byla přijata na Royal Academy of Music v Londýně, kde téhož roku zahájila studium. Po roce studia se vrátila zpět do Prahy a úspěšně dokončila absolventské studium na Pražské konzervatoři.