Karel Dohnal

Karel Dohnal, neúnavný a nadšený propagátor klarinetu jako sólového nástroje a zároveň jeden z nejrespektovanějších klarinetistů současnosti se celou svoji dosavadní kariéru snaží přinášet na své koncerty i do nahrávacích studií díla objevné dramaturgie, jsouce přesvědčen, že technické a výrazové možnosti klarinetu umožňují, aby byl tento nástroj rovnocenným partnerem například houslím, klavíru či violoncellu, jakkoliv je repertoárově poněkud handicapován. Karel Dohnal tak pomáhá zpět na výsluní skladbám, na které se poněkud pozapomnělo, ale které si zaslouží být hrány spolu s již dobře známými díly. Jako jeden z výsledků této snahy může být považováno i právě vydané CD, neboť Koncert pro klarinet a orchestr Rudolfa Kubína či koncertantní 6. symfonie Miloslava Kabeláče totiž mohou směle konkurovat takové stálici klarinetového repertoáru jakou je bezesporu Koncert pro klarinet a orchestr Jeana Francaixe.

Jako sólista v dílech Carla Nielsena, Krzystofa Pendereckeho, Aarona Coplanda, Trygve Madsena, Jana Franka Fischera, Ondřeje Kukala, Wolfganga Amadea Mozarta, Carla Marii von Webera, Františka Vincence Kramáře, Jana Václava Stamice i velkého množství dalších autorů se Karel Dohnal představil publiku v mnoha zemích Evropy, Asie, Severní i Jižní Ameriky, a to jak v komorních recitálech, tak za doprovodu orchestrů Prague Philharmonia, Pražského komorního orchestru, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Jihočeské komorní filharmonie, Filharmonie Lvov, Filharmonie Sczeczin, Bělehradské filharmonie, Pardubické komorní filharmonie, Českého komorního orchestru, Talichovy komorní filharmonie, Hofer Symphoniker a dalších ansámblů.

Po boku světově proslulé sopranistky Edity Gruberové vystoupil Karel Dohnal například na festivalu Pražské jaro, na festivalu Dvořákova Praha spolupracoval s Tokyo String Quartet, na festivalu Bodensee účinkoval spolu s Pavel Haas Quartet, pravidelně spolupracuje Talichovým kvartetem, Wihanovým kvartetem, klavíristy Martinem Kasíkem, Evgeny Samoilovem a dalšími. Je členem orchestru Státní opery Praha, souboru PhilHarmonia Octet Prague, který sdružuje přední sólové hráče české hudební scény, a Tria Amadeus.

Karel Dohnal je rovněž velmi uznávaným a vyhledávaným interpretem soudobé hudby. Svoji doktorandskou práci věnoval studiu moderních technik hry na klarinet, přičemž premiéroval a inicioval vznik mnoha skladeb sólového i komorního repertoáru skladatelů Antonína Tučapského, Otmara Máchy, Jiřího Temla, Juraje Filase, Petra Wajsara, Aleše Pavlorka, Ivany Loudové, Ondřeje Štochla, Krzesimira Debskeho a dalších.

S velkým ohlasem se setkává také výjimečné představení, na kterém jako Harlekin skladatele Karlheinze Stockhausena uplatňuje i svůj komediální a herecký talent. Patří k nemnoha klarinetistům na světě, kteří toto mimořádně náročné dílo provádějí, za což sklízí výrazný úspěch u kritiky i posluchačů.

Je laureátem mezinárodních klarinetových soutěží Pražské Jaro, Premio Valentino Bucchi v Římě, Dos Hermanas ve španělské Seville, Pacem in Terris v Bayreuthu či Young Artist Competition v belgickém Ostende.

Vystudoval ostravskou konzervatoř (Petr Bohuš) a Akademii múzických umění v Praze (Vlastimil Mareš). Ve studiích pak pokračoval na Guildhall School of Music and Drama v Londýně (Thea King, Julian Farrell, Joy Farrall), na Universität der Künste v Berlíně (Francois Benda), Konzervatoři Rimského–Korsakova v Petrohradě (Valerij Bezručenko), jakož i na Konzervatoři v Hilversumu (Henk de Graaf). Karel Dohnal je spoluzakladatelem Mezinárodních mistrovských kurzů v Ostravě. Zároveň je jako lektor často zván na různé interpretační semináře do celého světa.

Jako ambasador společnosti Selmer Paris hraje Karel Dohnal na klarinet modelu Recital této značky a používá plátky Reserve Classic amerického výrobce D’Addario Woodwinds.