Těšíme se na Vás na koncertech 49. ročníku, který proběhne od 27. dubna do 25. května 2017.

Při tvorbě programu jsme se inspirovali mistrovou osobností, jeho nezpochybnitelnými lidskými přednostmi, charakterem, který otiskl do své tvorby. Možná právě jeho přátelství, pokora a láska k lidem jako takovým, spojeným s upřímnou vírou v Boha i v momentech nejtěžších, dodává hudbě Antonína Dvořáka to, co posluchače i umělce tolik uchvacuje a předává ty nejsilnější prožitky na jevištích, pódiích a v hledištích po celém světě. Koncerty, spojené mottem „Antonín Dvořák: s vírou v Boha a láskou k člověku“, zahrnují na jedné straně díla sakrální, na druhé straně díla inspirovaná láskou v různých podobách.

S krásnou hudbou se budeme setkávat na tradičních místech: v Divadle A. Dvořáka Příbram, kostele sv. Jakuba Staršího, Galerii Fr. Drtikola, na zámku Březnice i zámku Dobříš, nově pak v kostele  Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku, sále Domu Natura v Příbrami a zejména pak v krásném prostředí Svaté Hory. 

Je pro Vás připraveno 12 koncertů, 1 premiéra hudebně-dramatického pořadu, 2 operní představení pro děti, 2. ročník Dne s Antonínem Dvořákem s více než 20 koncerty a doprovodnými akcemi, 2. ročník soutěže ve skladbě a 2. ročník výtvarné soutěže pro děti.