Zdeněk Klauda

Zdeněk Klauda se od dětství věnoval skladbě, hře na klavír a na flétnu. Soustavné skladatelské školení získal během studia na Hudebním gymnáziu Jana Nerudy pod vedením prof. Miroslava Kubičky, kde zároveň studoval i hru na flétnu u prof. Vladislava Paulíka a klavír u prof. Dináry Souleimannové.

Po absolutoriu gymnázia vyměnil flétnu za taktovku a začal studovat obor dirigování u prof. Hynka Farkače. V roce 2005 dokončil svá studia na pražské Akademii múzických umění. Od té doby je ve stálém angažmá v Národním divadle v Praze (v současné době jako asistent dirigenta a vedoucí hudební přípravy). Jako skladatel publikuje mimo jiné u amerického nakladatelství „Alliance publications, Inc.“

V roce 2008 byl přizván k nastudování Dvořákovy Rusalky v rámci festivalu Salzburger Festspiele. Od té doby je pravidelně zván do prestižních evropských operních domů Bayerische Staatsoper Mnichov, Opera Valencia či Opera National de Paris. V roce 2012 se podílel na hudebním nastudování Janáčkových Příhod lišky Bystroušky pro legendární festival v Glyndebourne  a v další sezóně pak Mozartovy Figarovy svatby tamtéž. V roce 2015 byl přizván k hudebnímu nastudování Janáčkovy Jenůfy a Rusalky Antonína Dvořáka v hannoverské Staatsoper.

V roce 2012 získal 3. cenu na dirigentské soutěži v Rumunsku. Jako asistent spolupracoval mezi jinými s dirigenty, jako jsou Franz Welser-Möst, Kyril Petrenko, Vladimir Jurowski nebo Tomáš Netopil.

V roce 2014  založil komorní orchestr L’Armonia Terrena, který se specializuje na uvádění nově objevených skladeb českého klasicismu. Orchestr zahájil svojí činnost spoluprácí se Simonou Šaturovou natočením CD DECADE. Album  Myslivečkových a Mozartových operních árií bylo vysoce oceněno v prestižním hudebním magazínu Diapason.