Zámek Březnice

Malebný renesanční zámek ukrytý v hájích říčky Vlčavy nedaleko jižních úpatí hlubokých brdských hvozdů skrývající nejedno tajemství, nejeden dávný příběh.

Březnický zámek je místem památným, byv svědkem významných událostí českých dějin, stal se místem odrážejícím kulturní, duchovní a společenskou atmosféru českých zemí od konce 12. století do současnosti.

breznicePůvodně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v 2. pol. 16. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím Lokšanem z Lokšan, místokancléřem českého krále a římského císaře Ferdinanda I. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, nejstarší zámecký knihovní sál v Čechách dochovaný v původní podobě z roku 1558. V době pobělohorské získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Nejvýznamnější architektonickou úpravou zámku tohoto období je raně barokní kaple Panny Marie z let 1625 – 1632, jejímž stavitelem byl slavný italský architekt Carlo Lurago s rokokovými varhany Vojtěcha Schreiera  z Kuksu z roku 1796. V letech 1728 – 1872 patřil zámek Krakovským z Kolovrat. Posledními soukromými majiteli byli až do roku 1945 Palffyové z Erdödu. Nahlédnout do historie můžete při vlastní prohlídce zámku. Zámecké interiéry připomínají jednotlivé šlechtické rody (rodové galerie, africký salon) a umělecké slohy (renesanční, barokní, rokokové a empírové sály). Zámecké zbrojnice zahrnují prakticky všechny druhy zbraní, od chladných po palné, od útočných po obranné, z období od 15. do 19. století.

breznice 2Součástí celého areálu je anglický park o rozloze 20 ha se dvěma rybníky a množstvím vzácných druhů dřevin.

Výlet na st. zámek Březnici je všestranným kulturním zážitkem. Od poznání historie až po uklidňující procházku anglickým parkem zakončenou prohlídkou bylinkové zahrádky s osvěžujícím občerstvením ve stejnojmenné zámecké kavárně.

Kulturní akce probíhající na objektu a další praktické informace najdete na www.zamek-breznice.cz.