Příbramská filharmonie

Příbramská filharmonie byla založena v roce 1908 a jejím prvním dirigentem byl vzdělaný člověk se širokým kulturním rozhledem, ředitel kůru u sv. Jakuba, pan Bohumil Fiedler. Orchestr se velmi rychle rozrostl tak, že brzy prováděl náročná díla, jako jsou Smetanova předehra k Libuši, Dvořákovy Slovanské tance, Vltava, Vyšehrad a ve spolupráci s příbramským pěveckým sborem Lumír – Dobromila i Dvořákovo Stabat Mater. Další výrazný dirigent František Forst (od r. 1924), žák L. Janáčka a V. Nováka, dal orchestru nový směr (orchestr provedl např. Patetickou symfonii P. I. Čajkovského). Po Mnichově byl název orchestru změněn na „Hudební spolek A. Dvořáka“, nicméně činnost orchestru byla v roce 1944 násilně zastavena. V době poválečné diriguje orchestr opět F. Forst, kterého u dirigentského pultu alternoval J. A. Richter. Taktovky se ujímá i Jaroslav Kofroň, budoucí profesor pražské konzervatoře, po něm Dr. Václav Dražan, varhaník a skladatel, žák V. Talicha a V. Nováka a jako druhý dirigent prof. Jan Karel. Po zřízení Posádkové hudby Příbram se mohla Příbramská filharmonie opřít i o výpomoc vynikajících vojenských hudebníků. Tato přátelská symbióza obou orchestrů trvala až do roku 1990, kdy byla Posádková hudba zrušena.

Po úmrtí V. Dražana (1979) byl dirigentem orchestru jmenován prof. J. Karel a brzy i mladý absolvent konzervatoře a pozdější muzikolog Dr. Vladimír Vepřek, který se zapsal do novodobé historie souboru jako nositel hudební tradice v duchu odkazu svého otce A. Vepřeka. Jeho nástupcem byl od r. 2003 ředitel svatohorského kůru, varhaník a dirigent Pavel Šmolík. Od roku 2015 řídí filharmonii Mgr. Veronika Kopecká, absolventka oboru Hudební věda na Filozofické fakultě UK a Skladby na Pražské konzervatoři, která se na své dirigentské působení připravovala studiem oboru Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK. Za jejího působení orchestr provedl např. Bachův Koncert pro dvoje housle, Dvořákovu Lužanskou mši nebo Biblické písně. Za úspěch považujeme postupné rozšiřování členské základny ve všech nástrojových skupinách. V jubilejním roce 2018 má orchestr 22 stálých členů.

Ze zápisu Bohumila Fiedlera, 1. dirigenta Příbramské filharmonie, který v kronice PF vzpomínal na založení orchestru: „Při sobotních schůzkách spolkových v místnosti „Na Příkopech“, začali jsme hráti, sami dva, přítel Mikeš a já. Brzy přibrali jsme violistu prof. Jankovského a kontrabasistu + berního správce Humla… Brzy přibrali jsme několik houslistů, mezi nimi hlavně p. Cyprína, part violoncellový přebral přítel Mikeš. Brzy nato doplnili jsme dechové nástroje harmoniem a měli jsme tzv

. Francouzský orchestr. Veřejné produkce naše nacházely u obecenstva obliby tak, že se nám hlásily do orchestru stále nové síly, hlavně smyčcové nástroje ovládající. Nyní bylo třeba rozšířiti smyčcový orchestr nástroji dechovými. Tu se přihlásil flétnista p. šikovatel Pelant, klarinetista pan naddozorce Francouz, cornista p. prof. Geiger, na trubku pan naddozorce Gerbousek. Scházející dechové nástroje byly doplněny příbramskými, placenými silami z hornické kapely, a tak úplná příbramská Filharmonie, která čítala nyní více než 60 hráčů, byla schopna studovati díla velká.“