Ondřej Múčka

Ondřej Múčka pochází z Brna. Své první hudební zkušenosti sbíral kromě hudebně založené rodiny také na různých brněnských hudebních školách, na kterých se učil hrát na housle. Během studia na Biskupském gymnáziu v Brně začal navštěvovat Základní uměleckou školu se zaměřením na chrámovou hudbu v Brně. Zde obdržel své první hodiny varhan, liturgiky a zpěvu. Po maturitě úspěšně složil přijímací zkoušky na Uměleckou univerzitu v rakouském Štýrském Hradci, kde sedmileté studium Katolické chrámové hudby zakončil třemi magisterii z varhanní literatury a improvizace, z dirigování sboru a orchestru, a z gregoriánského chorálu.

V průběhu tohoto studia měl možnost podílet se pěvecky i hráčsky na mnoha hudebních festivalech jak ve Štýrsku, tak i mimo hranice Rakouska a Evropy. Zejména v roce 2003, kdy dostal Graz titul Hlavní kulturní město Evropy, působil během letního semestru jako varhaník, dirigent a sólový i ansámblový zpěvák při více než 80 hudebních produkcích nejrůznějšího druhu (kongres Papežské rady pro kulturu, festival Styriarte, hudební produkce Kunstuniversität Graz, koncerty při katedrále v Grazu, …)

Po návratu do České republiky je zaměstnán jako varhaník a sbormistr při kostele sv. Jakuba v Brně.

V květnu 2005 se oženil, v současné době má čtyři děti.

Od září 2006 pracuje v Brněnské diecézi jako člen diecézní organologické komise a učí na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci.

V březnu 2009 byl jmenován diecézním organologem a od září 2009 přestává učit na olomoucké konzervatoři a stává se Referentem pro liturgickou hudbu brněnské diecéze.

Koncertuje na varhany, je uměleckým vedoucím komorního vokálního tělesa Sol et Sedes, sólistou ansámblu Grazer Choralschola, s nímž pravidelně koncertuje v nejrůznějších koutech světa, členem vokálního ansámblu Societas incognitorum, a také poměrně často participuje na koncertech předních českých souborů specializujících se na dobovou provozovací praxi. Příležitostně vede kurzy gregoriánského chorálu (St. Gallen, Švýcarsko) a vyučuje liturgickou hudbu a hudební praxi.