Martin Bárta

Barytonista Martin Bárta (1967) vystudoval zpěv na pardubické konzervatoři u prof. Svatavy Šubrtové (1990), na AMU v Praze u prof. René Tučka (2006) a soukromě u Jacka Straucha.

V letech 1990-1991 působil jako sólista AUS-VN Praha.
V letech 1991-1995 se věnoval pedagogické práci v oborech zpěv, klavír a hudební teorie na Vysoké škole pedagogické a ZUŠ v Hradci Králové. Byl též hlasovým pedagogem chlapeckého sboru Boni Pueri.
V roce 1994 debutoval na jevišti libereckého Divadla F. X. Šaldy v úloze Germonta ve Verdiho Traviatě. Během tříletého angažmá v tomto divadle nastudoval hned několik operních, operetních i muzikálových rolí (např. Enrico v Lucii di Lammermoor, Ottokar v Čarostřelci, Jelecký v Pikové dámě, Sharpless v Madama Butterfly, Krušina v Prodané nevěstě, Freddy v My Fair Lady a další).
Od počátku roku 1997 je sólistou Státní opery Praha, kde debutoval jako Hlasatel v Lohengrinu R. Wagnera. Zde vytvořil celou řadu rolí svého kmenového repertoáru (Oněgin, Valentin, Germont, Papageno, Escamillo, Guglielmo, Don Giovanni, Marcello, Amonasro, Nabucco, Rigoletto, Scarpia, Šujskij, Mathis v Polském židovi od K. Weise a další).
Pravidelně hostuje na scénách ND v Praze (Macbeth, Nabucco, Rigoletto, Přemysl, Revírník, Hrabě Kapulet, Don Giovanni, Almaviva, Fotis, Kalina, Přemysl, Prus, Ďábel, Robert Cecil, Absalon), ND v Brně (Don Giovanni, Escamillo, Nabucco, Germont, Amonasro), SND v Bratislavě (Don Giovanni, Silvio) DJKT v Plzni (Macbeth) a v NDM Ostrava: Ruprecht v Ohnivém andělu, Lord Nottingham v opeře Robert Devereux, Germont v La traviatě, Tausendmark v opeře Braniboři v Čechách a nejnověji Kalina v opeře Tajemství. | Více …

Tomáš Brauner

Tomáš Brauner patří k nejvyhledávanějším dirigentům své generace. Od roku 2018 zastává post šéfdirigenta filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a hlavního hostujícího dirigenta v Plzeňské filharmonii, se kterou získal v roce 2017 ocenění Classic Prague Awards 2017 v kategorii Nahrávka roku. V letech 2013 – 2018 zastával funkci šéfdirigenta Plzeňské filharmonie a v sezónách  2014- 2018 působil též jako hlavní hostujícího dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze.

V roce 2017 byl přizván k pravidelné spolupráci Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK.

Tomáš Brauner pravidelně spolupracuje s předními symfonickými orchestry a operními domy: Česká filharmonie,  Deutsche Radio Philharmonie, Münchner Symphoniker, Nürnberger Symphoniker, Krakowská filharmonie, National Radio Orchestra Romania, Slovenská filharmónia, PKF-Prague Philharmonia, Philharmonie Südwestfalen, Státní orchestr moskevského rozhlasu aj. | Více …

Jaroslav Březina

Pražskou konzervatoř absolvoval u Zdeňka Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval u Václava Zítka. V průběhu studia se stal členem vokální skupiny Dobrý večer kvintet. Bohatá je jeho koncertní činnost, především v projektech barokního a klasického repertoáru, na koncertních pódiích v Japonsku, Rakousku, Norsku, Itálii (provedení Dvořákova Stabat Mater v Římě a Pise), Německu, Francii a Španělsku. Spolupracoval s dirigenty J. Bělohlávkem, Ch. Mackerrasem, O. Dohnányim, S. Baudem, G. Albrechtem, T. Netopilem aj. Od roku 1993 je sólistou Opery Národního divadla v Praze, kde vytvořil mnoho rolí domácího i světového repertoáru, kam patří mj. Mozartův Don Ottavio (Don Giovanni), Tito (La clemenza di Tito), Tamino (Kouzelná flétna), Pedrillo (Únos ze serailu) a Ferrando (Così fan tutte), Hrabě Almaviva (Rossini: Lazebník sevillský), Dancairo (Bizet: Carmen), Verdiho Fenton (Falstaff), Alfredo (La traviata) a Macduff (Macbeth), Beppe (Leoncavallo: Komedianti), Zinovij Borisovič (Šostakovič: Lady Macbeth Mcenského újezdu), Smetanův Vašek a Jeník (Prodaná nevěsta), Skřivánek a Vít (Tajemství) a Michálek (Čertova stěna), Dvořákův Jiří (Jakobín) a Jirka (Čert a Káča), Janáčkův Laca (Její pastorkyňa), Kudrjáš (Káťa Kabanová), Rechtor a Komár (Příhody lišky Bystroušky), Martinů Janakos a Panait (Řecké pašije) a Maškaron (Hry o Marii), Nemorino (Donizetti: Nápoj lásky), Duch masky (Britten: Gloriana) aj. Podílel se na nahrávce Rybovy České mše vánoční (Deutsche Grammophon), Zelenkovy korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis, která získala Cannes Classical Awards za rok 2002, Janáčkovy opery Šárka a Dvořákovy opery Tvrdé palice (všechny tři Supraphon). Janáčkův Zápisník zmizelého provedl např. v Teatro Real v Madridu, na festivalech Moravský podzim a Janáčkovy Hukvaldy, v rámci koncertní sezony České filharmonie a v letech 1998-2001 pravidelně v rámci představení tohoto cyklu v Národním divadle v Praze. V roce 2016 účinkoval jako Rechtor v Příhodách lišky Bystroušky v inscenaci Jana Lathama-Koeniga a Roberta Carsena v Teatro Reggio v Turíně a jako Števa Buryja v koncertních provedeních Její pastorkyně v Praze a Londýně s Jiřím Bělohlávkem a Českou filharmonií. Spolupracuje také s Českou televizí (např. inscenace opery B. Martinů Hlas lesa). Je držitelem Ceny Thálie za rok 2015.

Pavel Černý

Varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý vystudoval varhany na pražské konzervatoři a AMU. Jako sólista je často zván ke koncertním vystoupením. Kromě předních domácích podií (Pražské Jaro, FOK, Česká Filharmonie, Concentus Moraviae, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, České kulturní slavnosti, Janáčkův Máj, Svatováclavský hudební festival a mnoho dalších) účinkoval v různých zemích Evropy, USA, Japonsku, Brazílii, Africe a Kubě. Na AMU v Praze a JAMU v Brně přednáší varhanní hru, improvizaci a organologii a zasedá jako člen soutěžních porot. Upozornil na sebe získáním 1. cen ve varhanních soutěžích v Opavě (1990), Lublani (1992) a na Pražském jaru (1994). Další ceny mu byly uděleny prostřednictvím významných kulturních organizací. Doma i v zahraničí natáčí na CD, pro rozhlas a televizi. Některé CD nahrávky byly oceněny zahraniční kritikou. Je tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. Při zvláštních příležitostech koncertuje na přenosném varhanním positivu neznámého českého mistra 18. století, který sám restauroval pod odborným vedením v Nizozemí. Pavel Černý je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící. Jako organolog pracuje v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan, publikuje odborné články a propaguje historické nástroje v České republice.

Soňa Červená

Soňa Červená ztělesňuje na českém i světovém uměleckém nebi souhru nečekaných spojení: je podobně doma v činohře a v hudebním divadle, jako v opeře z jakéhokoli období a stylu, překonává hranice času i prostoru stejně samozřejmě jako hranice žánrů. Proslula bytostným zájmem o nová díla, často jí věnovaná, i jako spisovatelka a překladatelka. Vklíněním její životní dráhy do tragických zvratů dvacátého století je její stopa neopakovatelně dramatická, všestranně náročná a tím také sotva souměřitelná s jakoukoli jinou. Její dráha obsáhla nejmenší místa v domovině i největší vzdálenosti na pěti kontinentech. Vystoupila ve 113 operních rolích a navíc v dramatech, jevištních experimentech, filmech a melodramech, mnohdy vytvořených právě pro ni. Objela svět jako sólistka státních oper v Berlíně a Vídni, operních scén ve Frankfurtu a San Francisku, stálý host desítek předních operních a divadelních jevišť, t.č. host činohry Národního divadla v Praze a opery Národního divadla v Brně.

Dvojnásobná komorní pěvkyně, nositelka Zlaté medaile amerického Centra Johna Fitzgeralda Kennedyho, medaile Artis Bohemiae Amicis, Ceny Thálie, Ceny Alfréda Radoka, Granátové hvězdy nadace Bohemian Heritage Fund, čestná občanka hlavního města Prahy i Hradce Králové. Její jméno nese planetka 26897, obíhající mezi drahami Marsu a Jupiteru…

Český filharmonický sbor Brno 

 

Český filharmonický sbor Brno patří k nejužší světové špičce v oblasti vážné hudby a sborového zpěvu.  Dirigenti, orchestry a sólisté, s nimiž sbor doposud spolupracoval, se o něm vyjadřují v superlativech. Odborná kritika pak oceňuje především kompaktní zvuk a širokou škálu výrazových prostředků, jimiž disponuje. Český filharmonický sbor Brno (založen 1990) vystupuje na všech prestižních evropských festivalech i významných koncertech a vždy dokáže posluchače uchvátit mimořádným hudebním cítěním.

Za úspěchy tělesa stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala (1943). Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU (klavír, kompozice, dirigování), je autorem sta osmdesáti skladeb. Sbormistrovské a dirigentské činnosti se věnuje více než padesát let. V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, v roce 2013 Cenu města Brna v oboru hudba za dlouholetou uměleckou činnost a v roce 2016 Cenu Jihomoravského kraje za významnou reprezentaci Jihomoravského kraje v oblasti kultury.

| Více …

Duo Cantique

Kytarové duo Cantique, vystupující ve složení Anna Hronová a Jan Hron, vzniklo v roce 2004. Kromě klasického repertoáru pro dvě kytary se oba hudebníci věnují tvorbě vlastních, pro kytarové duo méně obvyklých, transkripcí – Gabriel Fauré, Wolfgang Amadeus Mozart, Leon Böllmann, Giuseppe Antonio Brescianello, Maria Teresia von Paradis a další. Některé úpravy byly též vydány tiskem u německého vydavatelství Chanterelle. Duo Cantique koncertuje na domácích i zahraničních pódiích – např. Festival Na dvanácti strunách České Budějovice, Kytarový festival a mistrovské kurzy Open Guitar Křivoklát a další. V roce 2009 duo natočilo své debutové CD s názvem „Cantique“.

  | Více …

Duo Unito

Duo Unito pochází ze Semil v Podkrkonoší a vzniklo z rodinného hudebního souboru „JV – Collegium“. Sestry Jana a Jarmila Vávrovy kombinují více nástrojů (Jana – fagot, zobcové flétny, Jarmila – hoboj, harfa), které jim umožňují hrát rozmanitý repertoár od renesance po současnost. Protože pochází z hudební rodiny, koncertují společně od samého dětství, např. Lomnické kulturní léto, Vrchlabské hudební léto, Libštátské pozdní léto. Název Duo Unito má představovat hudební propojení, kterého si při poslechnu dvou sester nelze nevšimnout. | Více …

Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921–65) až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887. 

Významné období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara, který pracoval jako šéfdirigent s orchestrem nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001, kdy byl jmenován čestným šéfdirigentem tělesa. V letech 2001–2012 působil na postu šéfdirigenta tělesa Ondřej Kukal, v letech 2012–2018 Andreas Sebastian Weiser. Od sezóny 2018/2019 je šéfdirigentem FHK významný švýcarský dirigent Kaspar Zehnder. FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní Evropy (Grosser Musikvereinssaal ve Vídni, Gewandhaus v Lipsku, Victoria Hall v Ženevě, Queen Elizabeth Hall v Antverpách, Tonhalle v Düsseldorfu, Neue Flora v Hamburku, KKL v Luzernu aj.), účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a švýcarském Murtenu. Vybrané koncerty jsou přenášeny Českou televizí, Televizí Noe a Českým rozhlasem. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují četné CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo pro Český rozhlas. FHK účinkuje na významných festivalech (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkovy Hukvaldy, Český Krumlov aj.). Od roku 2005 pořádá FHK ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava unikátní festival Hudební fórum Hradec Králové, v rámci kterého provedla české premiéry děl Schnittkeho, Pendereckého, Henzeho, Kančeliho, Gubajduliny, Corigliana, Tan Duna, Pärta a dalších. Všechny koncerty Hudebního fóra pravidelně živě přenáší Český rozhlas Vltava. Filharmonie Hradec Králové se dlouhodobě věnuje oslovování také mladšího publika, prolínání hudebních žánrů a koncertům typu crossover.

Radek Hanuš

Radek Hanuš se narodil ve Vrchlabí, kde vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou. V letech 2003–2009 studoval obor hra na varhany na Konzervatoři Pardubice (doc. Václav Rabas, prof. Václav Uhlíř), kterou zakončil absolutoriem ve třídě prof. Václava Uhlíře. V roce 2011 dokončil studium oboru Duchovní hudba na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (varhany u prof. Kamily Klugarové a dirigování u doc. Emila Skotáka). Ve Vrchlabí působí jako ředitel kůru a varhaník děkanského chrámu sv. Vavřince, varhaník v klášterním kostele sv. Augustina a sbormistr chrámového sboru. Aktivně se zajímá o historii, konstrukci a stavbu varhanních nástrojů a je autorem projektů na jejich záchranu. Je členem Společnosti Karla Halíře, která si klade za cíl zviditelnění osobnosti Karla Halíře, houslového mistra a rodáka z Vrchlabí. Od roku 2010 je ředitelem ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí.

Marie Hasoňová

Marie Hasoňová je studentkou 6.ročníku na Pražské konzervatoři pod vedením Jiřího Fišera. První dva roky studovala u pedagoga, uznávaného sólisty a koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičky.
Získala mnohá ocenění na mezinárodních houslových soutěžích, jako např. 1. místo na houslové soutěži Josefa Muziky v Nové Pace, 1. místo a cenu Musica Arvensis na soutěži Bohdana Warchala – Talents for Europe v Dolnom Kubíně, 3. místo na Telemannově houslové soutěži v Poznani, 2. místo na Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Labem, . 1. místo na soutěži Archetti in Moravia v Kroměříži, 1. místo a 2. místo na soutěži konzervatoří apod. V roce 2018 se stala laureátkou soutěže Bohuslava Martinů.
Vystoupila jako sólistka s Brněnskou filharmonii, s Královehradeckou filharmonii, filharmonií Mariánské lázně, s Praga Sinfonietta a některými významnými komorními orchestry (např. Warchal ansamble).
Zúčastnila se mnoha houslových kurzů pod vedením renomovaných pedagogů jako např.: Zdenek Gola, Seppo Tukiaien, Peter Michalica, František Novotný…
Byla účastnicí několika masterclassů světových virtuózů jako : Ivan Ženatý, Ray Chen, Renaud Capuçon, Christian Tetzlaff, a další.
Intenzivně se také věnuje komorní a orchestrální hudbě. Je členkou Orchestrální Akademie České filharmonie od února 2017.Působila v mnoha orchestrem jako např. Orchestr Berg, Plzeňská filharmonie, Prague Symphonic Orchestra, Haydn Ensemble, Musica Florea a další.Od roku 2018 působí v klavírním triu Quasi trio, které získalo mnohá ocenění jak u nás,tak v zahraničí.
V roce 2016 premiérovala 2.houslový koncert skladatele a bývalého ředitele Pražské konzervatoře Pavla Trojana, kde mimo jiné zazněl i na Dnech Bohuslava Martinů. | Více …

Heidelberg University Concert Choir (USA)/Koncertní sbor Heidelberg University

Koncertní sbor je prvním smíšeným sborem Hudební fakulty Heidelberg University v Ohiu, ve Spojených státech amerických.  Každý rok tento sbor nastuduje eklektický repertoár sborové literatury, ve kterém jsou zastoupeny hlavní žánry sborové tvorby, historické etapy a kulturní tradice.  Mezi nejdůležitější každoroční aktivity sboru patří spolupráce se sborem a orchestrem University –Community Chorus and Orchestra – které jsou společným tělesem univerzity a obce; především se jedná o prosincové nastudování Handlova oratoria Mesiáš a dalších tradičních a oblíbených svátečních děl, a dále každoroční jarní turné.  Prostřednictvím konkurzů se členy sboru mohou stát všichni studenti Heidelberg University, a to bez ohledu na předmět jejich studia. Chamber Singers – Komorní pěvci – je malý komorní soubor, jehož členy jsou vybraní zpěváci Koncertního sboru; tento soubor se specializuje na provádění hudebních děl z období renesance, romantismu a na současnou hudební tvorbu. 

Dr. Greg Ramsdell je ředitelem sborových aktivity na Heidelberg University.  V rámci své funkce diriguje Dr. Ramsdell Koncertní sbor a sbor Komorních pěvců. Mimo svých dirigentských povinností se věnuje výuce základů zpěvu, dirigování a sekundárních metod sborového zpěvu. Na graduální úrovni vede Dr. Ramsdell kurzy rozvoje studijních programů, výzkumu v oboru hudebního vzdělávání a hudební teorie.  | Více …

Ivo Kahánek

foto Dušan Martinček

Jako interpret nevšední emocionální síly a hloubky si Ivo Kahánek získal pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace a je mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. Svůj dar okamžitě navázat citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka po modernu, s těžištěm v romantickém repertoáru. V cizině je rovněž pokládán za specialistu na interpretaci české hudby.

V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a  již předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás i v cizině (Maria Canals Piano Competition v Barceloně, Vendome Prize ve Vídni, Stiftung Tomassoni Wettbewerb v Kolíně nad Rýnem, Mezinárodní soutěž Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních, Concertino Praga aj.). | Více …

Martin Kasík

Martin Kasík patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Kritika i veřejnost oceňuje jeho tvořivý, poetický přístup k interpretaci, kterým zachycuje náladu okamžiku, duchovní přesah a mimořádnou bohatost a proměnlivost nálad.
Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě u prof. Moniky Tugendliebové a pražskou AMU ve třídě prof. Ivana Klánského. Své hudební obzory si rozšířil mistrovskými kurzy u Lazara Bermana, Garricka Ohlsona, Christiana Zachariase, Paula Badury – Skody.
Vítězství v soutěži Pražského Jara 1998 a Young Concert Artists v New Yorku 1999 mu otevřelo cestu na světová pódia – Carnegie Hall, sál Berlínské filharmonie, Wigmore hall, Tonhalle Zürich, Gewandhaus Leipzig, Concertgebouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam, Finlandia Hall Helsinki, Auditorio de Barcelona, Suntory Hall Tokio, Kennedy Center Washington aj. 
Pod taktovkou dirigentů (Pinchas Zukerman, Marin Alsop, Yakov Kreizberg, Ingo Metzmacher, Serge Baudo, Ken-Ichiro Kobayashi, Libor Pešek, Jakub Hrůša, Tomáš Netopil) vystoupil  s Chicago Symphony Orchestra, Minneapolis Symphony Orchestra, New York Chamber Philharmonic, DSO Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich, Stuttgarter Philharmoniker, Rotterdam Symphony Orchestra, Helsinki Philharmonic, Singapore Philharmonic. Pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, s nimiž uskutečnil koncertní turné po Japonsku a USA.
Martin Kasík se mimo svou koncertní činnost věnuje pedagogické práci na AMU v Praze a Pražské Konzervatoři. Je uměleckým ředitelem Chopinova festivalu v Mariánských Lázních.
Jeho nahrávky pro společnosti Supraphon a Arco Diva získaly nejvyšší ocenění v časopisech Gramaphone, Repertoire a Harmonie.

Komorní orchestr Quattro

Své jméno nese po významné skladatelské skupině Quattro (Luboš Fišer, Otmar Mácha, Sylvie Bodorová, Zdeněk Lukáš).
V roce 2003 ho založil současný umělecký vedoucí a šéfdirigent Marek Štilec.

Orchestr spolupracoval s řadou dirigentů a významných osobností. Mimo jiné s Jurkem Dybalem (Polsko), Thomasem Germainem (Německo), Valentinou Shuklinou či Petrem Louženským. Bývalý člen Vídeňské filharmonie Tomáš Vinklát je sólistou a odborným poradcem orchestru. | Více …

Kristýna Kůstková

Sopranistka Kristýna Kůstková vystudovala klasický zpěv na Pardubické konzervatoři pod vedením Jarmily Chaloupkové a zároveň spolupracuje s italským pedagogem Antoniem Carangelem. Nyní je studentkou prvního ročníku na HAMU. Od sedmi let až do roku 2012 byla členkou a sólistkou Dětské opery Praha, se kterou pravidelně vystupovala pod Národním divadlem, účastnila se natáčení několika CD a také výchovného pořadu do České televize. Nyní hostuje v Moravském divadle Olomouc a pravidelně vystupuje s Pardubickou filharmonií, souborem Barocco sempre giovane a Václavem Hudečkem. V roce 2017 vystoupila na závěrečném koncertě v rámci výstavy “Rusalka” v Bohemian National Hall v New Yorku a v Praze se představila jako Zuzanka ve Figarově svatbě v projektu Run OpeRun Prague. V roce 2018 zpívala po boku Adama Plachetky na festivalu Pardubické hudební jaro.

Je laureátkou mnoha soutěží, například absolutní vítězkou pěvecké kategorie Soutěže konzervatoří, držitelkou 1. ceny na soutěžích Pražský pěvec, Pěvecká soutěž Olomouc a Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii Operní naděje. Zde v roce 2018 získala kromě 2. ceny v kategorii Junior, také čestné uznání v kategorii Píseň a další čtyři speciální ceny. Je držitelkou ocenění Mladý talent Pardubického kraje. V loňském roce byla úspěšně přijata do magisterského programu na Manhattan School of Music a Mannes School of Music v New Yorku.

Josef Moravec

Tenorista Josef Moravec vystudoval Pražskou konzervatoř, pokračoval ve studiu na HAMU v Praze a na Sibeliově akademii v Helsinkách.

Je sólistou Národního divadla v Praze ale pravidelně hostuje na jevištích divadla J. K. Tyla v Plzni, Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, Slezského divadla v Opavě, Libereckého divadla F.X.Šaldy, Národního divadla v Brně i v opeře Štátneho divadla Košice.

Často vystupuje v zahraničí na koncertních i divadelních pódiích. | Více …

Jan Mráček

 Jan Mráček, koncertní mistr České filharmonie, sólista a komorní hráč patří již od dětství mezi nejvýraznější talenty své generace. Již během studií u Magdalény Mickové a později Jiřího Fišera získal mnoho ocenění z tuzemských i zahraničních soutěží. Pravidelně navštěvoval kurzy Václava Hudečka, což položilo počátek dlouhé a plodné spolupráce.
Mezi nejvýznamnější úspěchy patří 1. místo v soutěži konzervatoří z roku 2008 a o rok později vítězství na Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec.
Jan Mráček se stal nejmladším laureátem Mezinárodní soutěže Pražského Jara 2010 a v roce 2014 získal první cenu na Stefanie Hohl Wettbewebr a Mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Předseda komise komentoval vítězství slovy: „Jan je důstojným vítězem. Fascinoval nás od prvního kola. Nejen svými technickými schopnostmi, ale také svým charismatem na pódiu“.

Od roku 2011 je nejmladším sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jako sólista vystoupil Jan Mráček s Kuopio Symphony Orchestra, Romanian Radio Symphony, obojí pod taktovkou Saschi Goetzela, Lappeenranta City Orchestra (Finsko), s Českým národním symfonickým orchestrem, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Janáčkovou filharmonií Ostrava a téměř všemi českými regionálními orchestry.

| Více …

Kateřina Ochmanová

Kateřina Ochmanová je držitelkou několika cen za klavírní spolupráci (Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc, aj.). V současné době pracuje jako korepetitor na pěveckém a violoncellovém oddělení na Konzervatoři Pardubice, kde rovněž vyučuje hru na klavír. Vystudovala Konzervatoř Pardubice (MgA. Jana Turková), absolvovala dvě zahraniční stáže (Drážďany – klavír, Paříž – klavírní trio) a v letošním roce završí svá studia na Akademii múzických umění v Praze (MgA. Ivo Kahánek, PhD.). Má na kontě mnoho ocenění ze soutěží za sólovou i komorní hru. Je zakládající členkou souboru Quasi Trio (Marie Hasoňová – housle, Judita Škodová – violoncello), který momentálně studuje na AMU v rámci magisterského programu pro komorní soubory. Kateřina vystupuje také jako sólistka s orchestrem (Komorní filharmonie Pardubice, Janáčkova filharmonie Ostrava, aj.).

Prague Cello Quartet

Prague Cello Quartet je unikátní český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show složené nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií, nebo jazzových, popových či rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. Cílem PCQ je přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií a publikum nejen bavit, ale také inspirovat. Na svých koncertech nešetří vtipem, humornými scénkami i překvapivým zhudebněním netradičních skladeb.

Soubor vznikl v roce 2006 a v současném složení hraje od roku 2012. Členové kvartetu, absolventi pražské AMU Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen a Ivan Vokáč mají na svém kontě řadu individuálních úspěchů i účasti na prestižních domácích i zahraničních festivalech. V rámci PCQ vystupují nejen na českých pódiích – v roce 2016 absolvovali turné v Japonsku, v červnu 2017 měsíční turné v Číně. Prague Cello Quartet mají na svém kontě dvě alba – No.1 (2011) a Top Secret (2013). | Více …

Příbramská filharmonie

Příbramská filharmonie byla založena v roce 1908 a jejím prvním dirigentem byl vzdělaný člověk se širokým kulturním rozhledem, ředitel kůru u sv. Jakuba, pan Bohumil Fiedler. Orchestr se velmi rychle rozrostl tak, že brzy prováděl náročná díla, jako jsou Smetanova předehra k Libuši, Dvořákovy Slovanské tance, Vltava, Vyšehrad a ve spolupráci s příbramským pěveckým sborem Lumír – Dobromila i Dvořákovo Stabat Mater. Další výrazný dirigent František Forst (od r. 1924), žák L. Janáčka a V. Nováka, dal orchestru nový směr (orchestr provedl např. Patetickou symfonii P. I. Čajkovského). Po Mnichově byl název orchestru změněn na „Hudební spolek A. Dvořáka“, nicméně činnost orchestru byla v roce 1944 násilně zastavena. V době poválečné diriguje orchestr opět F. Forst, kterého u dirigentského pultu alternoval J. A. Richter. Taktovky se ujímá i Jaroslav Kofroň, budoucí profesor pražské konzervatoře, po něm Dr. Václav Dražan, varhaník a skladatel, žák V. Talicha a V. Nováka a jako druhý dirigent prof. Jan Karel. Po zřízení Posádkové hudby Příbram se mohla Příbramská filharmonie opřít i o výpomoc vynikajících vojenských hudebníků. Tato přátelská symbióza obou orchestrů trvala až do roku 1990, kdy byla Posádková hudba zrušena. | Více …

David Rutherford (USA)

Dirigent David Rutherford prošel snad všemi aspekty práce s hudbou – od pedagogické činnosti, vedení sborů, až po vystupování nebo rozhlasové vysílání. David Rutherford řídí 8 let Komorní orchestr Stratus, který je v americkém státě Colorado známý svými inovativními projekty. David v něm realizuje svojí vizi diváka jako nedílnou součást celého představení.

V rámci svého působení v rozhlase získal již několik ocenění. Uskutečnil mimo jiné několik rozhovorů se světově známými skladateli nebo dirigenty jako např. Robert Spano, Bramwell Tovey, John Eliot Gardiner, Olga Kern, Edgar Meyer, Morten Lauridsen, Eric Whitacre nebo Marvin Hamlisch.

Vedle své rozhlasové činnosti David současně vede také Valor Symphonics Youth Orchestra a pravidelně hostuje v Longmont Symphony. Své bohaté zkušenosti uplatňuje i v pedagogické činnosti – vede obory orchestrální hudby a hudebního vzdělání na Colorado Christian University. Stranou v jeho kariéře nezůstává ani zpěv. Působí jako hlavní bas v Cheyenne Symphony orchestra nebo asistent hlavního basu v Greeley Philharmonic Orchestra.

 

Liana Sass

Věnuje se hudbě od dětství, kdy začala hrát na klavír, později na varhany. V roce 1996 byla přijata na Pěveckou konzervatoř Praha a již během studia se stala členkou Národního divadla v Praze. Debutovala rolí Violetty ve Verdiho Traviatě v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Dále zde vytvořila např. Gildu, Bystroušku, Mařenku nebo Orffovu Chytračku. Na scéně ND v Praze vystoupila jako Jitka v opeře Dalibor nebo v titulní roli Janáčkovy Lišky Bystroušky.

 V Národním divadle v Brně ztvárnila postavu Marty ve stejnojmenné opeře F. von Flotowa. Úspěšně vystoupila v letní stagioně Opery MozART ve Stavovském divadle jako Donna Anna v Mozartově Donu Giovannim. Nastudovala Helenu v operetě Polská krev pro Hudební divadlo v Karlíně, dále Hraběnku v Mozartově opeře Figarova svatba pro Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. V tomto divadle dále ztvárnila roli Mimi v Pucinniho Bohémě, Rosalindu v Netopýrovi J. Strausse, Leonoru ve Verdiho Trubadůrovi a Agátu v Čarostřelci C. M von Webera, za kterou byla nominována na Cenu Thálie za rok 2010. Pro letní open-air projekt Klasika pod hvězdami nastudovala v r. 2010 roli Cizí kněžny v opeře Rusalka a v roce 2011 roli Abigaille ve Verdiho Nabuccovi. Pro SDOB Ústí nad Labem nastudovala v roce 2012 titulní roli ve Dvořákově opeře Rusalka. V březnu roku 2012 byla pozvána k hostování v Manoel Theatre ve Valettě na Maltě. Představila se zde  s velkým úspěchem v roli Leonory v Trubadůrovi. Kromě opery se věnuje i vokálně-instrumentální tvorbě, uveďme např. premiéru Requiem slovenského skladatele J. Filase,provedení oratoria A.Honeggera Jana z Arcu na hranici či provedení Orffovy Carminy burany v dubnu 2012 v Alte oper ve Frankfurtu a v roce 2016 premiérového provedení oratoria Miloše Boka Apokalypsa v Kamenické stráni ve spolupráci s Českou filharmonií pod taktovkou Manfreda Honecka. Koncertně vystupuje na významných místech u nás i v zahraničí. | Více …

Lucie Silkenová

Lucie Silkenová se narodila v Praze a již od mládí se aktivně věnuje hudbě. Byla členkou Kühnova dětského sboru a vystudovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením. Během studií na HAMU působila v divadle SeMaFor či v předních rolích oper v libereckém divadle F. X. Šaldy. Hudební akademii absolvovala ve třídě Ivana Kusnjera a dále své umění rozvíjela na mistrovských kurzech v zahraničí (Anglie, Německo, Itálie, Rakousko, Španělsko / G. Cecchele, A. Goussev, G. Grice, R. Hansmann, M. Honig, T. Krause, N. Martinucci, G. Nigl, M. Nollen, A. Olivier, T. Paul, M. Scheffel). Úspěšně se účastnila významných pěveckých soutěží. Mezi nejvýznamnější patří „Concours International d’Encouragement Musical, Lyon 2008“, kde získala 1. cenu a v „Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, Karlovy Vary 2009“ získala 2. cenu. V Karlových Varech zaujala zástupce tří významných divadel (Národní divadlo v Praze, Státní opera Praha a Státní divadlo Košice), od kterých získala speciální ocenění v podobě hostování. | Více …

Smetanovo trio

Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, které se setkávaly na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter; Stern, Rose, Istomin). I dnešní členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Na žádost pořadatelů čas od času kombinují svá triová vystoupení se sólovými skladbami, tak jak to odpovídá původní slavné tradici této komorní formace.

Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými mezinárodními úspěchy. Je pravidelným hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, Concentus moraviae, Malostranské komorní slavnosti) a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Lucembursko, Japonsko, Brazílie, USA, Egypt).

Spolupracuje s předními dirigenty — Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, John Axelrod, Michael Boder, Tomáš Hanus nebo Stanislav Vavřínek — a s domácími i zahraničními orchestry, z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, Orchestra della Svizzera italiana Lugano, Orchestre National des Pays de la Loire, Orquestra Sinfonica Brasileira, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, nebo Moravská filharmonie Olomouc. | Více …

Spohr violin duo (Jana Lébrová a Ondřej Lébr)

Spohr Violin Duo je jedním z mála stabilních uměleckých souborů u nás i ve světě, jejichž dramaturgie je sestavována téměř výhradně z původních děl pro dvoje housle.

Jana Lébrová je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: “ Pyramid Award”; Maurice Warshaw Prize; Sheriff”s Prize for the Violin and the Dove Prize; Chamber Music Prize; 1st Prize at the String Quartet Competition of the Chartered Surveyors’ Company and Dorothy Adams Prize. 
Je pravidelně zvána ke spolupráci s Mahler Chamber Orchestra, Irish Chamber Orchestra, Luzern Festival Orchestra pod taktovkou Maestra C. Abbada, D. Hardinga, P. Bouleze, D. Gatti, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski aj. S těmito tělesy vystupuje prakticky po celém světě.
Věnuje se také komorní hře a vystupovala na festivalech jako je Pražské jaro, Haaglanden Chamber Music Festival (Holandsko), Festivo Aschau – Chamber Music Festival (Německo), Martinů Festival a další. | Více …

Julie Svěcená

Je vítězkou a laureátkou houslových soutěží, jako je například mezinárodní houslová soutěž Tibora Vargy ve Švýcarsku, mezinárodní houslová soutěže Georga Philippa Telemanna v polské Poznani, mezinárodní soutěž Jaroslava Kociana či mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků ‘Concertino Praga’. 
Sólově vystupovala například se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Severočeskou filharmonií Teplice, Moravskou filharmonií Olomouc, Plzeňskou filharmonií, s komorním orchestrem z Lausanne, Virtuosi Pragenses, Quattro, Royal Academy of Music a dalšími. 
V roce 2015 absolvovala orchestrální akademii London Symphony Orchestra. 
Vystoupila na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, Za poklady Broumovska, Rozhlasový podzim, Moravský podzim či na festivalech v Německu, Velké Británii, Francii, USA, Japonsku či Argentině.
Mistrovské kurzy a masterclassy absolvovala u Zakhara Brona, Maxima Vengerova, Idy Haendel, Daniela Phillipse, Levona Chilingiriana, Nikolaje Znaidera, Borise Kuschnira, Yuzuko Horigome, Stephena Shippse či György Pauka.
Spolupracovala s osobnostmi celosvětové hudební scény jako jsou Semyon Bychkov, Gabor Takács-Nagy, Sir Mark Elder, Y. P. Tortelier, Trevor Pinnock a další. | Více …

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je oficiálním orchestrem hlavního města Prahy. Založen byl roku 1934. Zkratka FOK symbolizuje původní zaměření orchestru (Film – Opera – Koncert). Orchestr nahrál hudbu k většině českých filmů 30. let. Mezi prvními byly Hrdinný kapitán Korkorán, Dívka v modrém, Hej rup!, Svět patří nám, Škola základ života, Tři vejce do skla, Kristián…
Orchestr sídlí a koncertuje v atraktivním prostoru Smetanovy síně Obecního domu, který je jednou z nejznámějších secesních staveb v Praze. Každou sezónu orchestr odehraje v Praze padesátku koncertů a odjíždí hostovat do zahraničí. V nabídce FOK jsou i komorní koncerty v kostele sv. Šimona a Judy, klavírní recitály ve Dvořákově síni Rudolfina, cyklus komorních koncertů Obrazy a hudba v Anežském klášteře nebo Slovo a hudba v Divadle Viola. | Více …

Jan Šťáva

Jan Štáva (*1988, Brno) se od útlého mládí profesionálně věnuje zpěvu, zejména pod vedením své matky, učitelky zpěvu a operní pěvkyně Zdeňky Rybecké. V letech 2007–2012 na brněnské Janáčkově akademii múzických umění studoval ve třídě doc. Zdeňka Šmukaře. Od ledna 2010 je členem Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, kde k jeho repertoáru patří role Mefistofeles (Faust), Leporello (Don Giovanni), Don Alfonso (Cosí fan tutte), Král (Aida), Gremin (Evžen Oněgin), Basilio (Lazebník sevillský), Kecal (Prodaná nevěsta), Paloucký (Hubička) či Alvise Badoero (La Gioconda). V roce 2011 debutoval v pražském Národním divadle rolí Osmina (Únos ze serailu). Od té doby zde vystoupil v řadě jiných postav, mj. jako Leporello (Don Giovanni), Král (Aida), Figaro a Bartolo (Figarova svatba), Sarastro (Kouzelná flétna) nebo Sparafucile (Rigoletto). Je i stálým hostem opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, kde ztvárnil například Collina (Bohéma), krále Hydraota (Armida), Claudia (Hamlet), Markýze (Mirandolina) nebo Kecala (Prodaná nevěsta), kterým se také prezentoval při otevření Nového divadla v Plzni v sezoně 2014/15. V zahraničí působil mimo jiné v Opéra de Paris, v operních domech v Montpellier a Nantes/Angers opéra, pro které nastudoval roli Osmina (Únos ze serailu), dále v Opéra de Toulon (Alidoro v Rossiniho Popelce) či Opéra National de Lorraine v Nancy. | Více …

Marek Štilec

Marek Štilec patří k vyhledávaným představitelům mladé generace českých dirigentů.

Spolupracuje s řadou významných světových orchestrů: New World Symphony, Ulster Orchestra, Wiener Concert-Verein Orchester, Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim, London Classical Soloists, Sinfonietta Cracovia, The Orchestra of the Swan, Berlin Camerata, Kammerphilharmonie Graz, National Orchestra of Moldova ,Pärnu City Orchestra, Camerata Titano a další. Z českých: Český národní symfonický orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Orchestr hl. m. Prahy FOK, Komorní filharmonie Pardubice, Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie České Budějovice, Plzeňská filharmonie, Filharmonie Hradec Králové a další.
Je absolventem Pražské konzervatoře v houslové třídě Dany Vlachové, dirigování dále studoval u Leoše Svárovského a na pražské AMU. Svá studia si rozšířil na řadě mistrovských kurzů u osobností jako  Colin Metters, Jorma Panula, Gerd Albrecht, Vladimir Kiradjev, Johannes Gustavsson, Achim Holub. Je absolventem International Järvi Academy – masterclass s Leonidem Grinem. V lednu 2014 řídil orchestr New World Symphony pod patronací Michaela Tilsona Thomase. Ve stejném roce se účastnil projektu „Emerging conductors“ v Belfastu pod vedením Jac van Steena. | Více …

Andreas Sebastian Weiser

foto Tomáš Brabec

Absolvent Vysoké školy umění v Berlíně Andreas Sebastian Weiser se v roce 1985 stal finalistou prvního ročníku Mezinárodní dirigentské soutěže Artura Toscaniniho v Itálii. Na základě stipendia Německé akademické výměnné služby studoval také u Václava Neumanna při České filharmonii (1987/88) a o rok později se stal druhým dirigentem Symfonického orchestru Československého rozhlasu. V roce 1990 si jej Jenští filharmonici zvolili svým šéfdirigentem, v roce 1993 debutoval u Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, když narychlo zaskočil za Semjona Byčkova a převzal řízení Mahlerovy Symfonie č. 9. Od prvního společného koncertu v Ravenně v roce 1995 pravidelně spolupracoval s violoncellistou a dirigentem Mstislavem Rostropovičem (mj. nastudování Brittenova Válečného rekviem s Orchestra Nazionalle della RAI Torino, Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a Symfonickým orchestrem Severoněmeckého rozhlasu). Jako asistent pravidelně spolupracoval s Lorinem Maazelem a Zubinem Mehtou. Dirigoval mj. Lucernský symfonický orchestr, Bernské symfoniky, Bamberské symfoniky, Symfonický orchestr Středoněmeckého rozhlasu v Lipsku a Stuttgartské filharmoniky, je dirigentem Českého komorního orchestru. Od roku 2006 působí ve Filharmonii Hradec Králové, od sezony 2012/2013 jako šéfdirigent. Nahrával s Jenskými filharmoniky, se Stuttgartským komorním orchestrem a s Virtuosi di Praga. V operní oblasti hostoval v Opéra de Lille, Opéra de Nice, Státním divadle v Kasselu, Státní opeře v Praze, Teatro di San Carlo v Neapoli, Madridu (RTVE) a v operních domech v Římě, Palermu a Barceloně. Od září 2016 je hudebním ředitelem Státní opery v Praze.

 

Eliška Weissová

Zpěv studovala na Konzervatoři v Brně a na pražské Akademii múzických umění u prof. René Tučka.
Jako doplněk studií absolvovala mistrovské kurzy u Naděždy Kniplové a Petera Dvorského.
S úspěchem se zúčastnila několika pěveckých soutěží, např. Mezinárodní pěvecké soutěže Emy Destinnové v Českých Budějovicích, Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kterou v roce 2004 vyhrála, Queen Sonja Competition v Oslu, soutěž Mikuláše Schneidera-Trnavského (3. místo), Competizione dell’opera v Drážďanech nebo soutěž Borise Christoffa v Sofii.
Od roku 2006 působí jako stálý host opery v Národním divadle v Praze, v  Olomouci, Plzni, Ústí nad Labem,  Brně, Opavě a Košicích.
V Národním divadle v Praze vystupuje jako Ortruda (Lohengrin), Kostelnička (Jenůfa), Mercedes (Carmen), Madelon (Andrea Chénier) atd.
V sezóně 2017/18 vystupovala a vystupuje jako Azucena (Il Trovatore) Domstufen Festspiele Erfurt, Giorgetta (Il Tabarro) Národní divadlo Bratislava, Ulrica (Un Ballo in maschera) Národní divadlo Praha, Kostelnička (Jenůfa) Národní divadlo Praha, Kostelnička (Jenůfa) Jihočeské divadlo České Budějovice. V sezóně 2018/2019 vystoupí jako Giorgetta (Il Tabarro) Národní divadlo Ostrava, Eboli (Don Carlos) Národní divadlo Brno, Dalila (Samson a Dalila) Šťastné divadlo Košice či Libuše (Libuše) Severočeské divadlo Ústí nad Labem. | Více …

Západočeský symfonický orchestr

V krásných Mariánských Lázních, v samém srdci Evropy sídlí nejstarší symfonický orchestr v českých zemích – Západočeský symfonický orchestr (ZSO). Jeho historie je spjatá s počátkem zdejších lázní a jako rok vzniku stálého hudebního tělesa v Mariánských Lázních je udáván r. 1821. Za tuto dlouhou dobu se zde vystřídalo mnoho kapelníků, dirigentů a hudebníků a orchestr přestál různé změny. V roce 2001 se ZSO stal obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je město Mariánské Lázně. Celoroční provoz orchestru sestává z pravidelných pátečních symfonických koncertů, abonentních koncertů, populárních a operetních koncertů. Během letní lázeňské sezóny vystupuje pravidelně orchestr na mariánskolázeňské kolonádě, tradiční je spolupráce s několika vysokými hudebními školami, z Prahy, Výmaru, Zürichu, Norimberku…

Západočeský symfonický orchestr vyjíždí též za hranice Mariánských Lázní – na koncertní zájezdy do Německa, ale i do různých měst Karlovarského kraje a celé České republiky. Významnou náplní činnosti jsou koncerty pro školy nebo koncerty pro děti s rodiči. Se ZSO pravidelně účinkují přední čeští i zahraniční sólisté a pěvecké sbory. Více než padesátiletou tradicí je orchestr je též úzce spjat s renomovaným Festivalem Fryderyka Chopina. | Více …

Kairovo kvarteto

Kairovo kvarteto je složeno ze studentů- spolužáků z ročníku pražské konzervatoře.

Soubor vznikl v říjnu 2016 z iniciativy violisty Erica Eberharta. Čtveřice mladých nadšených muzikantů začala se studiem kvartetního repertoáru. Již nyní má za sebou mladé kvarteto celou řadu koncertních akcí v tuzemsku a to jak na koncertních podiích, tak na různých firemních akcích.

Hráči kvarteta jsou kromě nadšených a talentovaných komorních hráčů, také nadějní sólisté, mají za sebou celou řadu úspěchů na mezinárodních soutěžích.

 

Viktor Janoštín

Viktor Janoštín (2000) vyrůstal v Múzeu oravské dediny na Slovensku. Hře na housle se začal věnovat v pěti letech. V průběhu studia v ZUŠ M.P.Bohúňa se každoročně (2007-2015) zúčastňoval celostátních houslových soutěží (Kremnica, Trnava, Nižná), kde získával přední ocenění (zlaté pásma a 1. místa). Mezi větší úspěchy patří titul laureáta na Hudobnom festivale Ivana Ballu v Nižnej, mezinárodní houslová soutěž „Talenty pre Európu“ v Dolnom Kubíne – 4. cena. S houslovým kvartetem získal titul vítěze na celostátní soutěži v Trnave a taktéž na mezinárodní soutěži „Talenty pre Európu“. Od roku 2006 pravidelně navštěvoval houslové kurzy v Žilině pod vedením prof. J. Pazdery. V roce 2015 zde získal titul laureáta a o rok později vystoupil se Státním komorním orchestrem Žilina jako sólista. Každoročně účinkuje na mnohých koncertech a festivalech na Slovensku.V současnosti studuje na Pražské konzervatoři v prvním ročníku pod vedením prof. P. Kudeláska.

Gabriela Barillová

Gabriela Barillová (2000), chtěla hrát na housle od doby, kdy je poprvé držela v ruce. Byly jí teprve 3 roky. Na housle ale začala hrát až ve svých pěti letech v ZUŠ Lounských (Praha) u Lady Bendové.  Účast na soutěžích odstartoval úspěch školního orchestru. Následovaly i úspěchy další jako např. 1. cena v národním kole soutěže MŠMT se smyčcovým kvartetem (2013), dále 1. cena a cena za nejlepší provedení skladby Bohuslava Martinů v sólové hře na Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky v Nové Pace (2014), 2. cena v národním kole soutěže MŠMT v sólové hře na housle (2014) a 1. cena v národním kole soutěže MŠMT se smyčcovým kvartetem (2016). Také se velice ráda věnuje hře v orchestru, ve kterém začala hrát již ve svých 8 letech a hraje dodnes. Za celou tu dobu získala se školním orchestrem několik cen a dvakrát měla možnost si zahrát s Českou filharmonií. V současné době účinkuje např. v orchestru Filmová filharmonie. Od roku 2016 studuje na Pražské konzervatoři ve třídě pana profesora Radima Kresty.

 

Eric Eberhart

Narozen 2000. Začal hrát ve svých pěti let na housle u Boženy Novotné, se kterou jezdil po soutěžích a koncertech nejen po České republice, a zároveň působil ve folklórním uskupení Kolíček jako primáš. Také byl například na soutěži s duem viola a housle, kde se umístili na 3. místě. Roku 2008 se na soutěži Plzenecké housličky umístil na 1. místě. První z největších úspěchů se uskutečnil roku 2010 v Dolním Kubíně na Slovensku, kde se na soutěži Talents for Europe umístil na 4. místě. Zároveň od roku 2010 až do roku 2012 každoročně absolvoval mistrovské kurzy v Dobřichovicích u paní prof. Bearové z Ameriky, pan;a prof. Kresty, pana prof. Doležala a pánů prof. Součka a Dvořáka. Roku 2011 byl na soutěži Talents for Europe naposled. Odnesl si 3. místo. Roku 2010 již chodil k soukromým profesorům panu Součkovi a panu Dvořákovi. Roku 2012 přešel na violu k panu profesorovi Karlu Doležalovi, ke kterému již tedy pátým rokem dochází. Na Pražské konzervatoři začal studovat roku 2016.

 

Adam Klánský

Adam Klánský (2001), druhý nejmladší z hudební rodiny Klánských, patří k předním violoncellistům své generace. Na violoncello začal hrát ve svých pěti letech ve třídě prof. Kateřiny Hroníkové. Již jako šestiletý získal druhou cenu na prestižní dětské soutěži Prague Junior Note. Úspěchy na dalších soutěžích na sebe nenechaly dlouho čekat. Již v dalším roce zvítězil v celostátním kole soutěže ZUŠ pořádané ministerstvem školství. Řadu prvních cen na pražské soutěži Jana Vychytila v minulých letech završil absolutním vítězstvím v roce 2015. K Adamovým úspěchům v mezinárodních soutěžích patří dvě druhé ceny v rakouském Liezenu, druhá cena ze soutěže A. Janigra v chorvatské Poreči, první cena ze soutěže Concours Flame v Paříži, vítězství na Heranově violoncellové soutěži v Ústí nad Orlicí a třetí cena v prestižní mezinárodní soutěži Davida Poppera v maďarské Várpalotě. Posledním úspěchem je první cena v soutěži Talents for Europe v Dolnom Kubíně na Slovensku. Od září 2016 Adam studuje hru na violoncello na Pražské konzervatoři pod vedením profesora Michala Kaňky.

Transformace HF AD Příbram

14.září 2015 schválilo Zastupitelstvo Města Příbram všemi hlasy přítomných zastupitelů transformaci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. V rámci následujícího měsíce byla podepsána licenční smlouva s nově vzniklou neziskovou organizací Dvořákovo Příbramsko, která se nadále stává pořadatelem festivalu (více na www.dvorakovopribramsko.cz).
Ředitelka HF AD Albína Houšková k tomu uvedla: „Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram je jednou ze stěžejních akcí tohoto typu v rámci Středočeského kraje, v regionu pak akcí největší. V devadesátých letech našel své zázemí a maximální podporu u Města Příbram, současné nároky na jeho realizaci nás však v zájmu dalšího rozvoje a ve snaze o stabilní zvyšování umělecké úrovně přivedli ke klíčové otázce, jakým způsobem řešit jeho existenci v dalších letech. Naše nová nezisková organizace Dvořákovo Příbramsko nám dává podstatně větší možnosti, jak ho organizovat a v neposlední řadě i financovat. Rádi bychom využili možnosti různých dotačních a grantových programů, stejně jako možnost zapojení partnerů z individuální i korporátní sféry. | Více …

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram vypisuje na ročník 2016 soutěž v oboru skladba.

Specifikace zadání:

  • Skladba v obsazení sólový nástroj, příp. hlas s doprovodem klavíru
  • Maximální délka skladby 10 minut
  • Téma: „My cizinou jsme bloudili“ – motto HF AD Příbram pro rok 2016, které se váže jak k Dvořákově mnohokrát opakované variaci na motiv lásky k domovu a stesku po vlasti, tak k slavnému duetu z opery Jakobín (v rámci dramaturgie je dále koncipováno jako téma umělců, kteří při svém specifickém povolání tráví svůj život na cestách, v cizině, kde mnohdy sami propagují hudbu své vlasti)

| Více …