Matouš Pěruška

Matouš Pěruška začal hrát na housle ve věku 5-ti let ve třídě Harbi Shabua. O tři roky později přestoupil do třídy prof. Ludmily Štětinové. Pod jejím vedením úspěšně složil přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř, kde zakončil svá studia v její třídě absolventským koncertem se Symfonickým orchestrem pražské konzervatoře. V roce 2012 započal svá studia na pražské Akademii Múzických Umění ve třídě profesora Leoše Čepického. Od roku 2014 má pravidelně konzultace u prvního koncertního mistra vídeňských symfoniků Jana Pospíchala.

Pravidelně se účastní kurzů Vídeňské Filharmonie a několikrát sólově vystoupil spolu s dalšími nejúspěšnějšími účastníky kurzů na slavnostním koncertě ve vídeňském Musikverein. Dále v rámci svých studií absolvoval mistrovské kurzy u I. Gitlise, R. Chana, R. Davidovici, M. Ericssona, I. Ženatého, V. Hudečka, M. Frischenschlagera, J. Pazdery, V. Steudeho a P. Götzla.

Zúčastnil se několika národních a mezinárodních soutěží. V roce 2014 se stal vítězem mezinárodní soutěže v italské Veroně, kde mu byly za vítězství zapůjčeny mistrovské housle od Ottela Bignami. V roce 2015 obdržel druhou cenu a cenu publika na mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v rakouském Pöertsachu.

Kromě sólové činnosti se intenzivně věnuje komorní hře. Studoval pod vedením P. Hůly, R. Nagyho a P. Schuhmayera. Pravidelně vystupuje v různých komorních uskupeních na českých i zahraničních pódiích.  S violoncellistkou Kristinou Vocetkovou získali v létě 2015 cenu Zoltána Kodályho a cenu Bohuslava Martinů. O měsíc pozdejí byli v soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu pro komorní soubory oceněni titulem absolutních vítězů soutěže. Pravidelně koncertují v Čechách i zahraničí a natáčejí pro Český Rozhlas.

V letech 2012-2014 byl členem orchestrální akademie České Filharmonie, kde od té doby pravidelně vypomáhá. Dva roky byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Pražské Konzervatoře a nyní se představil jako koncertní mistr na výročním koncertě pražské HAMU.