Kateřina Ochmanová

Kateřina Ochmanová je držitelkou několika cen za klavírní spolupráci (Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc, aj.). V současné době pracuje jako korepetitor na pěveckém a violoncellovém oddělení na Konzervatoři Pardubice, kde rovněž vyučuje hru na klavír. Vystudovala Konzervatoř Pardubice (MgA. Jana Turková), absolvovala dvě zahraniční stáže (Drážďany – klavír, Paříž – klavírní trio) a v letošním roce završí svá studia na Akademii múzických umění v Praze (MgA. Ivo Kahánek, PhD.). Má na kontě mnoho ocenění ze soutěží za sólovou i komorní hru. Je zakládající členkou souboru Quasi Trio (Marie Hasoňová – housle, Judita Škodová – violoncello), který momentálně studuje na AMU v rámci magisterského programu pro komorní soubory. Kateřina vystupuje také jako sólistka s orchestrem (Komorní filharmonie Pardubice, Janáčkova filharmonie Ostrava, aj.).