Fotogalerie

Účinkovali: Soňa Červená, Lucie Silkenová, Julie Svěcená, Martin Bárta, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Program slavnostního zahájení představil dílo A. Dvořáka, V. Nováka a J. Suka, a to jak orchestrální, tak vokální. Koncertu předcházel tradiční pietní akt u sochy A. Dvořáka, kterého se zúčastnili představitelé Středočeského kraje, Poslanecké sněmovny, města Příbram, města Dobříš, města Březnice, Vysoké u Příbramě a Třebska. Pietní akt zahájil Antonín Dvořák IV. a ředitelka HF A. Dvořáka A. Dědičík Houšková.

Divadlo A. Dvořáka Příbram


účinkovali: Tomáš Kořínek, Martin Kasík, Sylva Čmugrová, Anna Trahová, Jana Kubicová, Petra Vondrová

Koncert představil vedle jednoho z výrazných děl Leoše Janáčka také skladby menšího rozsahu: výběr z Janáčkovy Moravské lidové poezie v písních, Píseň lásky Josefa Suka a Slovenské dvojzpěvy Sylvie Bodorové.

Operní představení souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni

Doprovodný program, uzavřená představení pro žáky 1. stupně ZŠ.


Kytarové Duo Cantique (Anna Hronová a Jan Hron) představilo v secesním sále Městského úřadu v Březnici program složený z původních děl i transkripcí autorů klasických i současných - diváky doslova pohladily po duši skladby Vivaldiho, Mozarta, Faurého, de Fally, ale i premiéra úpravy Ukolébavky A. Dvořáka či skladba soudobého českého skladatele M. Zelenky.

V rámci koncertu jednoho z nejprestižnějších a světově uznávaných sborů zazněla sakrální díla A. Dvořáka, L. Janáčka a Z. Fibicha.

Ivo Kahánek - Benefice pro vilu Rusalka

Přední český klavírní virtuos Ivo Kahánek famózním způsobem interpretoval díla A. Dvořáka, J. S. Bacha, F. Chopina, L. van Beethovena a L. Janáčka.

Sestry Jana a Jarmila Vávrovy spolu s cembalistou Radkem Hanušem na koncertě obohaceném použitím širokého nástrojového spektra představili repertoár zahrnující jak skladby starých mistrů (J. S. Bach, M. Marais, G. P. Telemann), soudobých autorů (G. Gunsenheimer, E. Bozza, B. Andrés) i žáka – přítele – mistra, tedy V. Nováka, K. Halíře a A. Dvořáka.

Smetanovo trio, text Smetanovo trio (Jitka Čechová – klavír, Radim Kresta – housle, Jan Páleníček – violoncello) patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. V Příbrami představilo program z děl A. Dvořáka, J. Suka a A. Arenského.

Heidelberg University Concert Choir (USA), 21.5., Americký studentský sbor vystoupil s programem zahrnujícím vedle gospelů i písně A. Dvořáka ad. a zvedl příbramské publikum ze sedadel.